Místní skupiny‎ > ‎Praha‎ > ‎Co se děje v Praze‎ > ‎

Zpráva pro valnou hromadu o činnosti pražské skupiny za období 2016–2017

přidáno: 7. 3. 2018 6:36, autor: Logos, LGBTQ věřící   [ aktualizováno 7. 3. 2018 6:36 ]
Pražská místní skupina se schází první neděli v měsíci kromě letních prázdnin. Duchovní program zajišťují hosté z různých církví a náboženských společenství, o doprovod při zpěvu se stará většinou David Beveridge. Nadále pokračují i Mezisetkání v polovině měsíce, buď doma u Jirky Votavy, nebo v restauraci. Setkání se účastní většinou 20–25 lidí, Mezisetkání 10–15 lidí.

V březnu a prosinci 2016 jsme jako Logos vařili v Kobylisích ve farní kuchyni polévku pro bezdomovce a poté jsme ji rozdávali před hlavním nádražím.

V adventu 2015, 2016 i 2017 se konala adventní LGBT bohoslužba, vždy ve starokatolické kapli sv. Máří Magdalény. V roce 2015 ji vedl Jaroslav Lorman, v roce 2016 Pavel Vichlenda a v roce 2017 společně Petr Miencil, David Oláh a Pavel Vichlenda.

Coby duchovní se na setkáních v roce 2016 a 2017 vystřídali faráři z katolické církve (Radek Kuchař, David Oláh a Petr Vacík), faráři ČCE (samozřejmě Ondřej Kolář, Mirek Erdinger, Hana Ducho, Mikuláš Vymětal), CČSH (Kateřina Merglová), Jan Koukal a Lydie Kucová z baptistického sboru Na Topolce a například i Saša Flek z křesťanského společenství „Ta cesta“.

Pražští členové Logosu se zapojovali do činnosti Koalice za manželství, a to nejen na pravidelných měsíčních schůzkách celé koalice, ale i účastí na sběru podpisů na podpisových stáncích, účastí na besedách a podobně.

Členové Logosu se aktivně zapojovali také do života kobyliské farnosti. Bohatá je hlavně účast na sederové večeři, ale i na brigádách při úklidu kostela. Logos pro kobyliskou farnost pořádá pravidelně vánoční večírek, kterého se účastní lidé z farnosti, a naopak lidé z pražského Logosu pomáhají před večírkem balit vánoční dárky pro pacienty z bohnické léčebny.

Náplň druhé části setkání, pokud byl připravený program, byla následující:

únor 2016: každodennost trans lidí s Trans*Parentem
duben 2016: LGBT senioři
červen 2016: Marek Orko Vácha mluví o viru HIV
září 2016: Adam Borzič a queer teologie
říjen 2016: povídání o islámu s Ondřejem Adamíkem
listopad 2016: teoložka Kateřina Bauer o sexualitě jako obrazu Božím
únor 2017: povídání jezuity Petra Vacíka o současné spiritualitě
březen 2017: hostem byla Rut Kolínská, zakladatelka Sítě mateřských center
duben 2017: Saša Flek mluvil o Církvi v církvi a mimo církev
červen 2017: promítání filmu Freedom to Marry o boji za rovné manželství v USA
září 2017: Ruth Weiniger o zobrazování Boha v křesťanské tradici
říjen 2017: hosty byli lidé z baptistického sboru Na Topolce
listopad 2017: pozván byl římskokatolický biskup Václav Malý, kvůli akutnímu pobytu v nemocnici nemohl přijít a místo toho jsme besedovali s Milošem Rejchrtem
prosinec 2017: Kateřina Merglová z břevnovské husitské farnosti mluvila o propojování farního a komunitního života
leden 2018: hostem byl zástupce Prázdných trůnů

Stanislav Kostiha
2. února 2018
 

Ċ
Logos, LGBTQ věřící,
7. 3. 2018 6:36
Comments