U školské zahrady 1, Praha Kobylisy

O NÁS


Logos Česká republika, z. s. 

je ekumenický křesťanský spolek, jehož cílem zůstává integrace nejen gayů a leseb do společnosti i církví.

O spolku:

Byl založen 27. prosince 1994. 

Od roku 1997 byl řádným členem Evropského fóra křesťanských skupin leseb a gayů. V současnosti (2024) má tři místní skupiny (do roku 2010 pobočky) Praha, Brno, a Ostrava. Dříve krátce či déle existovaly pobočky v některých městech i další skupiny, kupříkladu Hradec Králové, Most či Havířov a další.


Přesněji se účel spolku popisuje ve znění stanov z valné hromady z 6. prosince 2015: "Logos je ekumenické křesťanské společenství s celorepublikovou působností, otevřené lidem různých náboženských směrů i těm, kdo jsou v tradičním smyslu slova nevěřící. Jeho cílem je vytváření podmínek pro zdravý duchovní rozvoj LGBT+ občanů a občanek a jejich integraci do společnosti a církví, podpora partnerských a rodinných vztahů a sociální činnost pomáhající osobám s menšinovou sexuální orientací a jejich rodinám v krizových životních situacích i při nalézání zodpovědného životního stylu. Logos usiluje o osvětu v otázkách týkajících se LGBT témat ve společnosti i církvi. Při plnění těchto cílů spolek spolupracuje s dalšími organizacemi v Česku i v zahraničí." Vznikl jako společenství scházející se ve sboru Českobratrské církve evangelické v pražských Kobylisích, odkud se rozšířil do dalších míst České republiky.

 

Historie a aktivity

Jeho zakladatelkami byly lékařka, psychoterapeutka a bývalá řeholnice Bernadetta Dagmar Křížková a její partnerka, herečka, režisérka a psychoterapeutka Elena Strupková. V létě 1990 podala Křížková formou inzerátu do Katolického týdeníku výzvu všem, kdo mají zájem aktivně vykonávat pastorační péči lesbám a gayům, i těm, kdo by měli zájem o tuto péči. První neformální setkání se konalo v listopadu 1990. Od počátku se kolem hnutí pohybovali lidé různých názorů, od těch, kteří chtěli homosexualitu léčit, až po ty, kteří si váží homosexuálního partnerství, a i sama zakladatelka prošla názorovým vývojem a seznámila se i se skupinami kolem hnutí Exodus, s nimiž ale kontakty neudržuje. Setkání s hnutími zaměřenými na léčbu homosexuálů Křížková ironizuje: "Byla přesvědčena, že homosexualitu lze léčit a uzdravit a pyšnila se uzdravenými a 'šťastně' ženatými gayi, jejichž – již na první pohled zvýšený – neuroticismus byl výmluvnější než všechna jejich slova… Také mě pobavilo, že během četných přestávek na kávu ex-gayové zásadně vyhledávali společnost mužů, zatímco se mnou a mou přítelkyní se bavil – kromě přítomných žen – pouze jeden heterosexuální muž." Po informativním pobytu ve Velké Británii v roce 1992, kde se Křížková se Strupkovou seznámily mj. s anglikánským knězem žijícím v homosexuálním svazku, vzniklo v roce 1993 formální občanské sdružení[27] a za úřední datum vzniku spolku nyní Městský soud v Praze považuje 27. prosinec 1994.[2]

Spolek pořádá informativní akce, a nabízí duchovní podporu a pomoc věřícím gayům a lesbám. V letech 1993 až 2001 vydával spolek časopis Logos zabývající se teologickými i literárními reflexemi otázek spojených s vírou a homosexualitou. Logos přispíval i do sekulárního časopisu SOHO revue, spojeného se jménem herce, aktivisty a občasného návštěvníka akcí Logosu Jiřího Hromady. V říjnu 1994 zareagoval Logos na rostoucí ohlasy na svou činnost zřízením Gay linky pomoci na půdě SOS centra Střediska křesťanské pomoci Diakonie Českobratrské církve evangelické. Činnost této linky byla z finančních důvodů ukončena 31. května 2007, její náplň však převzala SOS linka Diakonie ČCE.[28]

U Školské zahrady 1264/1, Praha Kobylisy
Všechna práva vyhrazena 2024