Místní skupiny‎ > ‎Praha‎ > ‎Co se děje v Praze‎ > ‎

Zamyšlení Petra Bartošíka na Logosu 2.5.

přidáno: 11. 6. 2021 15:00, autor: Logos, LGBTQ věřící
1. Jan 3,18–24:

Děti, nemilujme jen slovem a jazykem, ale činem, doopravdy! Podle toho poznáme, že jsme z pravdy, a to uklidní před ním naše svědomí, když by nám něco vyčítalo, neboť Bůh ví všechno dokonaleji a lépe než naše svědomí. Milovaní, jestliže nás svědomí neobviňuje, dodá nám to radostné důvěry v Boha a dostaneme od něho všechno, zač prosíme, protože zachováváme jeho přikázání a konáme, co je mu milé. A to je to jeho přikázání: abychom věřili ve jméno jeho Syna Ježíše Krista a navzájem se milovali, jak nám nařídil. Kdo zachovává jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm. A že v nás zůstává, poznáváme podle Ducha, kterého nám dal.

„Bez dobrotivé Boží přízně, bez Boží milosti, nikdo neudělá dobrý skutek a tím méně získá zásluhu v nebi.“ Když jsem tuhle církevní poučku slyšel poprvé, trochu jsem nadskočil. Znám přece spoustu lidí, kteří se sami označují za ateisty, a konají dobré skutky. A teď mi chce někdo říkat, že to vlastně dobré skutky nejsou? Nebo že jsou k ničemu?

Když jsem se nad tím víc zamyslel, došel jsem k tomu, že si to vysvětluju špatně. Boží milost totiž máme všichni. Všichni jsme děti Boží, bez výjimky. Takže kdo koná dobré skutky, projevuje se na něm Boží milost. A může se klidně „slovem a jazykem“ prohlašovat za ateistu, to Bohu nevadí. To je ta první věta dnešního čtení: Děti, nemilujme jen slovem a jazykem, ale činem, doopravdy.

Ještě k tomu slovu doopravdy, které je tam jakoby navíc – ale není. Ty činy musíme dělat doopravdy, to je v pravdě. Ne proto, abychom se zalíbili druhým lidem nebo Bohu, ale proto, že druhé lidi milujeme a dokážeme se pro ně z lásky vzdát něčeho svého, nebo něčeho, co považujeme za své, času, peněz, alespoň něco jim obětovat, nebo všechno?

Někdo říká, že opakem lásky je nenávist. Ale já si myslím, že opakem lásky není nenávist, ale lhostejnost. Bratře, jsi v nouzi? Okradl tě někdo, nemáš za co žít? No a co, mě to vůbec nezajímá... Ať ti Pán žehná a budu se za tebe modlit.

Dokážete tohle říct a zůstat křesťany? No to těžko. Není divu, že nás potom naše svědomí obviňuje, že nám něco vyčítá, a že je naše srdce nepokojné – má proč. Ale tady dává Jan návod: „Podle toho opravdového činu poznáme, že jsme z pravdy, a to uklidní před ním naše svědomí, když by nám něco vyčítalo, neboť Bůh ví všechno dokonaleji a lépe než naše svědomí.“ Činem lásky upokojíme své srdce. Ne nějakými slovy.

Existuje jeden výrok, který mi velice pomáhá, když vidím něco špatného: „Bůh je vždy větší“. Tato věta o Bohu, který vše převyšuje, mi poskytuje velkou pomoc. (papež František)Comments