Místní skupiny‎ > ‎Praha‎ > ‎Co se děje v Praze‎ > ‎

Reakce na schůzku s Hnutím pro život

přidáno: 30. 7. 2019 18:57, autor: Logos, LGBTQ věřící
Vážený pane premiére,

V souvislosti s Vaší schůzkou s Hnutím pro život nám dovolte Vám zaslat ucelené informace o cílech a nástrojích této organizace.

Hnutí pro život vychází z konzervativních křesťanských dogmat. Mezi její hlavní cíle patří omezení či zakázání svobodné volby žen mít nebo nemít děti, neboť se domnívá, že potrat je vražda. Ještě nedávno se Hnutí prezentovalo hlavně šokujícími nálepkami s fotografiemi zničených plodů. Dalším cílem je omezení dostupnosti asistované reprodukce, protože „místo léčby příčin neplodnosti je neplodnost páru zneužívána pro byznys v centrech asistované reprodukce“1. V této souvislosti dokonce Hnutí pro život právě nyní žaluje VZP. Hnutí pro život se vyhraňuje vůči antikoncepci, včetně kondomů.2 Jak už je u podobných katolicky fundamentalistických organizací zvykem, je i Hnutí pro život nepřátelské vůči neheterosexuálním lidem. Vydává knihy, které nabádají k léčbě homosexuality a rozesílá tyto knihy do českých škol.3 Předseda spolku Radim Ucháč prohlašuje: „Homosexuální ideologie je dnes využívána jako beranidlo k ničení instituce rodiny, svobody a národa. Občanům je už od dětství stále bezohledněji vnucována rovnocennost homosexuálního životního stylu zaměřeného na popření rolí otce a matky a sobecky svádějícího ke sterilní rozkoši. [...] Čestnost, hrdost i mravnost národa jsou systematicky ničeny pohrdáním přirozeným mravním zákonem a vysmíváním se Bohu.“4 Hnutí velmi úzce spolupracuje s římskokatolickou církví.např. 5

Je zřejmé, že pravým cílem Hnutí pro život není tedy podpora rodin obecně. Je to zejména omezení svobody a rovnosti žen. Dále také zabránění jinému způsobu života, než tomu, který vychází z konzervativně-katolické doktríny. Řešení, která Hnutí nabízí, nejsou ve skutečnosti žádná řešení. Nejvyšší porodnost mají země, které se věnují zkvalitnění předškolní péče, zapojení otců do výchovy a zlepšení možností žen návratu do práce.

S úctou,

Veronika Dočkalová
předsedkyně výboru
Ċ
Logos, LGBTQ věřící,
30. 7. 2019 18:57
Comments