Místní skupiny‎ > ‎Praha‎ > ‎Co se děje v Praze‎ > ‎

Program Logosu na Prague Pride 2022

přidáno: 2. 8. 2022 14:35, autor: Logos, LGBTQ věřící   [ aktualizováno 11. 8. 2022 7:06 ]
Stánek Logosu v Pride Village

Po 8. 8. 19.00–22.00, Út–Pá 9.–12. 8. 15.00–22.00, Ne 14. 8. 10.00–22.00
Pride Village, Střelecký ostrov

Stánek Logosu bude otevřený celý festivalový týden a nabídne duchovní prostor, informace o víře a LGBTQ. Přijďte si popovídat, meditovat…


Bohoslužba v předvečer Prague Pride
Ne 7. 8. 19.30–20.30,
Kostel Martin ve zdi, Martinská 8, Praha 1

Tradiční bohoslužba před festivalem, která nabídne prostor pro duchovní naladění i modlitbu za dobrý zdar celého festivalového týdnu.

Na cestách i ve všem, co podnikáme, je dobré nezapomínat na slova děkuji a prosím. Během úvodní bohoslužby, na kterou zveme všechny bez rozdílu, poděkujeme za vše, co nás v životě těší. Poprosíme za životy LGBTQ+ lidí, aby nacházeli lásku a podporu ve svých blízkých, ve své rodině a přátelích. Budeme myslet také na ty, kteří zažívají těžké chvíle nebo odmítnutí z důvodů vztahové orientace. Na závěr se pomodlíme za klidný a inspirativní průběh celého festivalu.

Bohoslužbu slouží Martin Kadlecová, farářka Českobratrské církve evangelické.


30 let dialogu s církvemi – výstava a diskuse
St 10. 8. 15.00–16.30 diskuse, 16.30 vernisáž
Pride Life, sál Dřevák (ŽIVOT 90, Karoliny Světlé 18, Staré Město)

Výstava o historii Logosu ukazuje dokumenty, které vypráví o úsilí a o pokusech integrovat věřící s odlišnou vztahovou orientací do církví. Diskuse upozorní na úspěchy a současné problémy.

Co se opravdu změnilo za 30 let pokusů o dialog s církvemi. Jak se ze zkušeností poučit a co nás v dialogu s církvemi čeká v budoucnosti? Logos se dlouhodobě snaží o změnu postojů a o vytváření inkluzivního prostředí tak, aby LGBTQ+ lidé cítili přijetí a porozumění od ostatních věřících. Dosáhnout pozitivních změn není lehké. V diskusi k výstavě bychom rádi ukázali na příklady úspěchů, ale také upozornili na situace, ve kterých se dialog zastavil nebo se situace dokonce zhoršuje. Chceme také zhodnotit možné inspirace z právě probíhajícího synodálního procesu v katolické církvi.

Vystoupí: zástupci spolku Logos, kteří se v dialogu s církvemi angažovali v minulosti, i ti, kteří se podílejí na hledání vizí dalšího směřování pastorační péče o LGBTQ+ věřící.


Hranice v nás nebo mezi námi? Křesťanský Východ a Západ v dialogu
Čt 11. 8. 19.00–20.30,
Pride Life, sál Dřevák (ŽIVOT 90, Karoliny Světlé 18, Staré Město)

Panelová diskuse hledající odpověď na otázku, jak vypadají postoje církví na Východě a Západě k problematice života LGBTQ+ lidí.

V současné situaci je na mapě Evropy stále patrnější hranice vedoucí mezi východem a západem, a to nejen v geografickém smyslu, ale především v oblasti pohledu na člověka a společnost. K problematice života LGBTQ+ lidí se v mediálním prostoru vyjadřují představitelé církví a různých zájmových skupin. Směrem na východ převažují hlasy konzervativní a odmítavé. V panelové diskusi budou hosté hledat odpověď na otázku, jaké jsou skutečné rozdíly v přístupu církví k LGBTQ+ lidem v jednotlivých regionech, zemích a církvích. Účastníci budou společně hledat cesty, které by mohly vést k rozvoji dialogu a vytvoření více otevřeného a přijímajícího postoje.

Hosty panelové budou lidé, kteří mají zkušenosti s tím, jaké postoje mají evropské církve k problematice života LGBTQ+ lidí.


Out-in-church – zkušenosti LGBTQ věřících v Německu
Pá 12. 8. 17.00–18.30,
Komunitní centrum Unitaria, Anenská 5, Praha 1

Miki Herrlein, zástupce akce Out-in-Church, bude mluvit o zkušenostech vedení dialogou mezi LGBTQ věřícími a katolickou církví v Německu.

V lednu tohoto roku 125 německých katolíků prošlo coming outem. Přihlášením se ke své odlišnosti chtěli – jak píší na společném webu – upozornit na diskriminaci a odloučení. Z jejich svědectví vyplývá, že církevní autority tvrdí, že LGBTQ lidé nejsou schopní s druhými navazovat „správné vztahy“, že kvůli svým „objektivně nezřízeným“ náklonnostem ztrácejí kus svojí lidskosti, a že stejnopohlavní vztahy „není možné uznat podle Bohem zjevených plánů za objektivně náležité“. Taková diskriminace je zrazením evangelia a je protikladem evangelijního poslání církve, kterým je „stát se znakem a nástrojem důvěrného spojení s Bohem a jednoty celého lidstva“. Během setkání se zástupcem akce Out-in-Church chceme diskutovat o inspiracích z Německa a o možnostech zlepšení integrace LGBTQ věřících v českém prostředí.


Logos v Duhovém průvodu z Václavského náměstí na Letnou
So 13. 8., 11.30–15.00, start 13.00

Kdo chcete jít s námi, hledejte velký transparent s nápisem „LGBTQ věřící“ a znakem Logosu.


Stánek Logosu na Letné
So 13. 8., 15.00–22.00
Zastavte se u nás pro letáček, placku, na pokec nebo jen tak pozdravit. Rádi vás uvidíme.


Bohoslužba na závěr Prague Pride
Ne 14. 8. 14.00–15.00,
Kostel Martin ve zdi, Martinská 8, Praha 1

Závěrečná bohoslužba festivalu Prague Pride sloužená několika farářkami z různých církví.

Tradiční ekumenická bohoslužbu na závěr festivalu Prague Pride bude společně složena několik farářkami z různých církví. Spolu se budeme modlit, zpívat a číst z Bible. Na místě bude k dispozici program bohoslužby – nemusíte se tedy bát, že byste se neorientovali v tom, co se okolo vás děje. Prostřednictvím společné bohoslužby křesťanů*nek z různých církví chceme LGBT+ lidem ukázat, že nejhlasitější křesťanští radikálové nepodávají věrný obraz Božího lidu. Společná bohoslužba doloží, že předsudky LGBT+ lidí vůči křesťanům jsou stejně zbytečné jako předsudky křesťanů vůči LGBT lidem. Přijďte se o tom přesvědčit sami. Po bohoslužbě bude následovat občerstvení s prostorem k rozhovoru.Comments