Místní skupiny‎ > ‎Praha‎ > ‎Co se děje v Praze‎ > ‎

Logos na Evangelikálním fóru

přidáno: 26. 2. 2018 7:56, autor: Logos, LGBTQ věřící   [ aktualizováno 26. 2. 2018 7:56 ]
Ve dnech 20. až 22. února 2018 hostil sbor Církve bratrské v pražské Soukenické ulici celostátní Evangelikální fórum. Tato setkání se věnují aktuálním tématům, která církve i konkrétní věřící trápí. Zároveň jsou určena pastorům, kazatelům a vedoucím sborů, kteří zde nacházejí vzájemnou podporu a podněty pro svou pastorační praxi.

Setkání neslo název Církev uprostřed genderového chaosu. Hlavním přednášejícím byl americký psycholog Mark A. Yarhouse, který sám sebe označuje za konzervativního evangelikála. Představil svůj koncept přijímání LGBT věřících v církevních sborech, v rodinách, postupy při pastorační práci, jakož i vedení LGBT věřících k prohloubení vztahu s Kristem a tím i ke zřeknutí se hříšného života v homosexuálním partnerství a přijetí života v celibátu. Kriticky se staví k možným změnám sexuální orientace, ať již psychoterapií, nebo čekáním na Boží zázrak (i když ani tuto možnost nevyloučil). Dr. Yarhouse podpořil přijímání LGBT věřících ve svých domovských sborech s láskou, podporu v rámci doprovázení, navazování osobního přátelství a prohlubování víry. Varoval před vylučováním ze sborů, před pohledem na člověka přes optiku hříchu. Z pohledu Logosu máme pochybnosti o úspěšnosti této metody a zvláště o upřímnosti takového „opravdového“ přijetí LGBT člena sboru, když cílem tohoto přístupu je v konečné fázi celibátní život každého LGBT věřícího.

Pastorační práci s LGBT věřícími se věnovali ve svých příspěvcích i další přednášející. Kontroverzi vzbudil příspěvek Dana Drápala o homosexualitě v biblických textech. Podle něj je není třeba nijak komentovat a vykládat, neboť jsou ze samotného Písma zcela jasné a srozumitelné. Jak sám například uvedl, za svou celoživotní kazatelskou praxi se setkal ve sborech jen s 12 gayi, u kterých homosexualita vznikla absencí otce v domácnosti. Vůči jeho příspěvku se kriticky vymezili jak mnozí účastníci fóra, tak též někteří přednášející.

Nejotevřenější příspěvek pronesl mladý baptistický psycholog Marek Macák, který vylíčil hledání své sexuální identity v životě uprostřed evangelikálního společenství. Vyzdvihl potřebu navazovat a prožívat opravdová přátelství, vyrovnat se s pokušeními i se samotou. Nakonec sdílel zkušenosti svého života v celibátu a své rozhodnutí věnovat svůj život službě Bohu a druhým. K celibátu přistupuje jinak než Mark A. Yarhouse: díky vlastním zkušenostem je schopen akceptovat i život stejnopohlavního páru v dlouhodobém vztahu.

Členové společenství Logos nebyli při letošním Evangelikálním fóru neviditelní. Zapojovali se do diskusí otázkami a obohacovali workshopy svým pohledem. Člen výboru Radek Šoustal přispěl svým odborným vhledem do závěrečné diskuse o adopci dětí stejnopohlavními páry.

Mezi evangelikálními věřícími jsou sestry a bratři uvědomující si neudržitelnost situace, kdy jsou LGBT věřící v některých sborech pro svou sexuální orientaci veřejně stigmatizováni, vylučováni, zesměšňováni, zastrašováni nebo nuceni podstupovat nedůstojné a nezodpovědné pseudopsychoterapeutické zásahy. I mezi evangelikálními věřícími se najdou lidé ochotni naslouchat potřebám LGBT věřících. Škoda jen, že do třídenního fóra nebyly hlasy přinášející autentická svědectví LGBT věřících zapojeny organizátory v hojnější míře.

Comments