Místní skupiny‎ > ‎Praha‎ > ‎

Co se děje v Praze

Mezisetkání v úterý 24.7. od 18. hod.

přidáno: 23. 7. 2018 4:25, autor: Logos, gay křesťané

Přátelé,
již tradiční letní setkání v Kuželně je zde. Pán ji speciálně pro nás otevře v úterý 24.7. od 18 hodin.

Kdo jste ještě nebyli, tak se dobře podívejte, kde je ulice Horská. Jít můžete z Albertova po schodech nahoru, případně za Karlovem po schodech dolů. Při cestě z vrchu se nenechte nalákat či vylekat šosáckou restaurací Bastion, ale sejděte ještě trochu níže, vstupte do branky a najdete podnik s nečekanou atmosférou s gauči na terase. Pro jistotu dávám číslo 774973981, kdybyste moc bloudili. (Foto na Mapách není Kuželna, ale schody z Albertova.)

(Tip: Můžete zkusit i cestu do Kuželny krásnou zahradou Ztracenka, snad odpoledne bude otevřena, vstup je myslím spíš pod Matfyzem, než z jeho boku, jak zobrazuje mapa. Tip 2: Přijít můžete i přes množství schodů z Folimanky přes hradby. Nebo si na hradby alespoň můžete odskočit – jsou krásně opravené a je z nich výhled. Na hradby se dá zajít i okolo zmíněné restaurace Bastion.)

Těší se Marek a Jirka

Program Logosu na Prague Pride 2018

přidáno: 13. 7. 2018 16:28, autor: Logos, gay křesťané   [ aktualizováno 25. 7. 2018 4:47 ]


Při pravidelné evangelické bohoslužbě spolek LGBTQ věřících Logos představuje svůj program během festivalu Prague Pride a přimlouvá se za jeho šťastný průběh při společných modlitbách.

Martin ve zdi je kostelem Českobratrské církve evangelické a konají se v něm bohoslužby (nejen) pro mládež. Ve vedení bohoslužeb se střídají kazatelé včetně studentů teologie a profesorů Evangelické teologické fakulty Karlovy univerzity v Praze. Při večerní bohoslužbě
před Prague Pride představuje spolek LGBT věřících Logos Česká republika představuje svůj program během festivalového týdne. Při bohoslužbě se zároveň při společných modlitbách prosí za klidný a zdárný průběh Prague Pride.

Tradiční rodina? Ale jaká? (přednáška)

Sousloví „tradiční rodina“ se obvykle užívá jako zbraň proti LGBTQ lidem, zaklínají se jím věřící i nevěřící odpůrci a odpůrkyně nejen duhových rodin, ale i genderové rovnoprávnosti – to vše totiž prý „tradiční rodinu“ ohrožuje. Co to je tradiční rodina a je to koncept tak samozřejmý, jak se jej někteří snaží prezentovat? Tyto a další otázky se z pozic sociální antropologie pokusí rozplést Jan Škrob.

Philip Baldwin: Křesťanství posiluje v boji proti útlaku menšin

Dosavadní životní cesta Philipa Baldwina je plná zvratů. Z úspěšného právníka se stal zapálený aktivista za práva LGBTQ lidí a lidí s diagnózou HIV, později se jako další rovina přidalo i křesťanství. Příběh Philipa Baldwina a jeho svědectví víry jsou světlem ve tmě pochybností o tom, zda křesťanství, menšinová sexuální orientace a třeba i stigmatizovaná diagnóza mohou jít ruku v ruce. Určujícím principem Kristovy zvěsti je láska. V tom také Philip Baldwin vidí styčnou plochu křesťanství a LGBTQ aktivismu.

Coming out ve věřící rodině (panelová debata)

Co když žijete ve věřící rodině a jednoho dne řeknete svým příbuzným, že jste gay, lesba nebo trans? Přirozenost tu může narazit na předsudky a dokonce odmítnutí. Panelová diskuze Logosu představí specifika coming outu ve věřící rodině a pokusí se odpovědět třeba na to, jaký vliv má politika církve, nebo jakou roli může sehrát kněz (bude spíš záporák, nebo hrdina?). Přijďte načerpat informace a zkušenosti, Logos je organizací LGBT věřících, která v Česku funguje už přes dvacet let.


Společná bohoslužba farářů a farářek z různých církví. Přijďte poděkovat za festivalový týden. Bohoslužbu hudebně doprovodí Nikol Fischerová & projekt Metanoia.

Bohoslužbu pro účastníky Prague Pride slouží několik farářů a farářek společně. Logos chce prostřednictvím společné bohoslužby křesťanů z různých církví LGBTQ lidem ukázat, že nejhlasitější křesťanští radikálové nepodávají věrný obraz Božího lidu. Společná bohoslužba doloží, že předsudky LGBT lidí vůči křesťanům jsou stejně zbytečné jako předsudky křesťanů vůči LGBT lidem. Přijďte se o tom přesvědčit sami. Bohoslužbu hudebně doprovodí Nikol Fischerová & projekt Metanoia. Po bohoslužbě bude následovat občerstvení s prostorem k rozhovoru.Stánek Logosu v Pride Village
Po–Pá 6.–10. 8. a Ne 12. 8. 2018, 15.00–22.00, Pride Village, Střelecký ostrov, Praha 1

Posaďte se pod baldachýn a zapojte se do duchovních rozhovorů. Logos, sdružení LGBT křesťanů, nebude ani letos chybět na Střeláku. Jeho stánek opět připraví bohatý DIY program a od úterý do pátku nabídne i hodinku meditace (od 18.00) podle jezuity Jamese Martina, který usiluje o sblížení církví a LGBT lidí. Nechybí ani relaxační zóna a informace o Logosu, který v Česku funguje již přes dvacet pět let, a je tu pro všechny LGBT věřící a jejich rodiny.

Možnost duchovního rozhovoru vždy v úterý až pátek 7.–10. 8. v 16.00–20.00.

Stánek s námi budou sdílet i přátelé z trans*parentu.

Témata Meditace podle Jamese Martina, SJ:
Út–Pá 7.–10. 8. 2018, 18.00–19.00

Jména jsou důležitá ve Starém i Novém zákoně. Jména často vyjadřují zásadní prvky osobnosti. Meditace o pojmenovávání Boha a vlastní identity.

V příběhu, ve kterém Ježíš uzdravil služebníka římského setníka, Ježíš setníka nekárá za to, že není žid, ani za to, že je pohan. Meditace o Ježíšově přijetí.

V 139. žalmu nám žalmista říká, že Bůh nás stvořil, bezpodmínečně nás zná a rozumí nám. Meditace o Božím vztahu nám.

Když Ježíš oznámil svou identitu, lidé z Nazareta se jej vyhnali. Meditace o přijetí ve svém okolí.

Stánek Logosu na JarmarQu na Letné
So 11. 8. 2018, 14.00–22.00, Pride Park, Letenská pláň, Praha 7

Zastavte se u nás pro letáček, placku, na pokec nebo jen tak pozdravit. Rádi vás uvidíme.Logos v průvodu Pride Parade z Václavského náměstí na Letnou
So 11. 8. 2018, 11.30–14.00, začátek v horní části Václavského náměstí u sochy sv. Václava

Kdo chcete jít s námi, hledejte velký transparent s nápisem „LGBTQ věřící“ a znakem Logosu.

Logos k petici na podporu manželství

přidáno: 3. 7. 2018 15:41, autor: Logos, gay křesťané

Milé sestry, milí bratři,
v uplynulém týdnu byly farnosti Arcidiecéze pražské obeslány dopisem pomocného biskupa Zdenka Wasserbauera, který se i jménem pana kardinála Duky vymezil proti aktivitám skupiny lidí, která se snaží „o změnu ústavy a v ní zakotveného manželství jako svazku muže a ženy“. Jako LGBT+ křesťané se připojujeme k tomuto sice ne zcela přesnému (nikde v Ústavě České republiky není zakotveno manželství jako svazek muže a ženy), avšak ve svém smyslu zcela jasnému poselství našich pastýřů. Spolu s nimi žádáme nejen věřící, ale všechny občany České republiky, aby se vší silou postavili proti biskupy zmiňované „skupině lidí“ tvořenou členy tzv. Aliance pro rodinu a některými poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, v čele s většinou poslanců za KDU-ČSL. Jimi podněcované aktivity, které mají vést ke změně nikoli Ústavy České republiky, ale Listiny základních práv a svobod, jdou proti duchu ústavních dokumentů, o které se opírá česká státnost a svobodný život občanů. Zásadně nesouhlasíme s tím, aby si výše uvedená „skupina lidí“ navrhovaným nesystémovým zásahem do jednoho z klíčových právních předpisů tohoto státu uzurpovala pravomoc určovat, jaká konkrétní forma rodinného života má požívat ústavní ochrany. Již dnes je z Listiny základních práv a svobod totiž zřejmé, že zákon chrání rodičovství a rodinu jako takovou. Dle našeho mínění, a jistě i dle mínění našich otců biskupů, mají zákonné ochrany požívat všichni občané České republiky, včetně jakýchkoli forem rodiny, které umožňují jedinci plně se rozvinout pro dobro celé společnosti. Odmítáme upřednostňování jedné formy rodinného soužití nad formy jiné. Odmítáme jakoukoli diskriminaci všech lidí, zejména dětí, jimž nebylo dopřáno vyrůstat v rodinách sestávajících ze sezdaných manželských párů. Jako křesťané stojíme též na straně těch rodin, které z mnoha, často nezaviněných příčin, tvoří samoživitelé se svými dětmi. Právě tyto rodiny bývají vystaveny těžkým zkouškám sociální izolace, hmotné nouze a přehlížení ze strany společenství věřících. Podporujeme i rodiny tvořené osobami stejného pohlaví, mezi nimiž panuje vzájemná láska, úcta a věrnost. Věříme, že na straně všech výše uvedených, často přehlížených a tupených rodin stojí nejen naši biskupové a věřící lid, ale i sám Ježíš Kristus.

Další informace o této situaci najdete v článku Nepravdy z kazatelny? od Martina Vaňáče i v Otevřeném dopisu panu biskupovi Zdeňku Wasserbauerovi a českým kněžím od Tomáše Bílého.

O našich postojích k manželství pro všechny se můžete dočíst v otevřeném dopisu poslancům a poslankyním PSP ČR.

Logos ČR

Jedeme na vodu! Přidejte se 3.–5. srpna

přidáno: 3. 7. 2018 15:40, autor: Logos, gay křesťané   [ aktualizováno 3. 7. 2018 15:43 ]

Milí přátelé a příznivci Logosu,
zveme Vás na vodácký víkend na řece Lužnici, který proběhne v termínu Pá–Ne 3.–5. srpna 2018.

Splouvání řeky na kánoích patří mezi tradiční letní volnočasové aktivity. Jedná se o romantickou a fyzicky i finančně nenáročnou turistiku, která je vhodná pro osoby všech věkových kategorií. Dolní tok řeky Lužnice, který máme v plánu splouvat, je vhodný i pro naprosté začátečníky, kteří dosud nikdy nebyli „na vodě“. Nováčky do vodáckého umění ochotně zaškolíme přímo na místě formou krátké instruktáže.

Na úseku Tábor–Bechyně (cca 25 km) nás čeká několik menších peřejí, několik jezů, z nichž některé se přenášejí, jiné se dají splout (vždy dbáme zásad bezpečnosti), pár turistických zajímavostí (například zřícenina Příběnice, řetězový most ve Stádleci) a také řada kempů a občerstvovacích zařízení.

Předpokládané ubytování je ve stanech, ale pro ty, kteří si potrpí na pohodlí, je zde i možnost noclehu v chatkách (RS Stavorek Bečice; podle obsazenosti, upřednostňují turnusy, nyní nelze rezervovat) či pokojích (Harrachovka; zde je na pátek volných 6 postelí, které máme předběžně rezervované).

Lodě, pádla, vesty, barely, dopravu materiálu a spol. nám zajistí půjčovna (firma Jakubec), cena na osobu/dva dny cca 300 Kč.

Prozatímní plán je takový, že se sejdeme v pátek večer v některém táborském kempu (nejspíše Harrachovka), v hospodě utužíme kolektiv, dopoledne beze spěchu vyčkáme na případné opozdilce, kteří dorazí až ranním vlakem, v případě potřeby uděláme pro naše nováčky menší nácvik, a vyrazíme poklidnou plavbou s četnými občerstvovacími zastávkami do naší další destinace, kterou bude jeden z kempů v Bečicích (zřejmě Saloon), kam dorazíme brzy večer. V neděli nás pak bude čekat závěrečných cca 15km do Bechyně, kam bychom měli dorazit pozdě odpoledne, abychom s rezervou stihli příslušné spoje (např. do Prahy jede bus 17.15 a vlak 18.03 a 20.03).

Případné zájemce prosíme, aby se ozvali s dostatečným časovým předstihem.
Vítáni jsou však i ti, kteří se rozhodnou na poslední chvíli.
Další podrobnosti budou upřesněny a rozeslány všem zájemcům koncem července.

Obecné informace o Lužnici a vodácké turistice najdete např. zde:
https://www.raft.cz/cechy/luznice.aspx?ID_reky=9
http://www.padlo.cz/reka/4/luznice/
https://www.vodackanavigace.cz/luznice?uo=6817&ud=3064

Těšíme se na Vás!

Pro Logos organizuje Johanka (pište na luznice@centrum.cz)

Ahóóój! :-))

Mezisetkání v úterý 26.6. od 18. hod.

přidáno: 25. 6. 2018 11:41, autor: Logos, gay křesťané

Milí přátelé,
jak jsme slíbili, i v červnu pro nás máme zarezervované místo na společné Mezisetkání Logosu. Tentokrát opět v Podskalí.

Od 18. hodiny v úterý 26.6. nás čekají v salonku restaurace U Kalendů na Rašínově nábřeží 58 hned u Palačáku.

Lákadlem by mohla být i nabídka 11 různých piv, přičemž ne vše je Primátor, co se točí. K tomu se může hodit utopenec, guláš i steak. Minimálně jeden z vás ke Kalendům chodí pravidelně a rád na oběd, tak máme naději, že se nám tam bude líbit.

Těší se na vás Marek a Jirka

Setkání pražského Logosu 3. června od 14.30 v Kobylisích

přidáno: 30. 5. 2018 4:20, autor: Logos, gay křesťané

Milí přátelé,

poslední setkání Logosu před prázdninami proběhne v neděli 3. června od půl třetí v kobyliském sboru ČCE U Jákobova žebříku.

Bohoslužbu povede Martin Arden. Po bohoslužbě bude následovat celé odpoledne nejrůznějších společenských her.

V předstihu už Vás můžeme pozvat i na Prague Pride. Na závěrečné bohoslužbě bude hrát Nikol Fischerová a projekt Matanoie, dále připravujeme přednášku o tradiční rodině, přednášet přijede i Philip Christofer Baldwin z Anglie, čeká nás třeba i debata o coming outu v tradiční rodině. Celý týden budeme na Village, kde bude možnost duchovního rozhovoru, spousta workshopů a možnost nejrůznějších aktivit. Od úterý do čtvrtka v podvečer budou meditace podle Jamese Martina, SJ, který vydal přelomovou publikaci o tom, jak můžou LGBT lidé a církve navázat vztah vzájemného porozumění a respektu.

Naše aktivity jsou rozmanité a finančně náročné. Pokud byste nám s nimi chtěli nějak pomoct, připomínáme možnost darovat nám jakýkoliv peníz na činnost. Číslo našeho účtu je 2200360659/2010.

Pohodové dny Vám přeje

Standa Kostiha
za pražský Logos

Pozvání na debatu 24.5.: Může láska být hřích?

přidáno: 8. 5. 2018 15:43, autor: Logos, gay křesťané   [ aktualizováno 9. 5. 2018 7:39 ]

Zveme Vás na teologickou debatu, kterou 24. 5. od 19.00 ve Vršovickém divadle MANA (Moskevská 34) pořádá společenství LGBT věřících Logos. Debata bude zaměřená na vztahy LGBT lidí a vystoupí na ní docent Evanjelické bohoslovecké fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě Ondrej Prostredník, katolický kněz David Oláh, evangelická teoložka Magdaléna Šipka a evangelický farář Jakub Pavlús.


Všichni řečníci/řečnice se zastali LGBT lidí a za tento akt trpěli represemi. Spolu s nimi budeme hledat odpovědi na otázky:


  • Proč se církve v podmínkách svobodné společnosti uzavírají aktuálním tématům?
  • Jaké tlaky z různých denominací zažívají LGBTQ křesťané a křesťanky?
  • Proč se někdy zdá, že církve jednají nekřesťansky?
  • A může být láska hřích?


Pozvánku ke stažení a případnému vytištění najdete přiloženu. Také můžete sdílet pozvánku na Facebooku.


Logos Vás srdečně zve.

Mezisetkání v úterý 22.5.

přidáno: 8. 5. 2018 15:25, autor: Logos, gay křesťané

Milí přátelé, příznivci Logosu a zvlášť vy, kteří jste nebyli na Obnově, a tak se vám po nás už stýská,

buďte si jisti, že i v květnu bude Mezisetkání. :) Napište si prosím termín 22. května od 18 hodin. Ovšem pokud se s námi nescházíte už déle, bude pro vás místo netradiční. Pojedeme totiž k Davidu Beveridgeovi a Tomáši Adámkovi do Všenor.

Nebojte ale, je to hned za Prahou (19 minut ze Smíchovského nádraží), skoro hned u nádraží a jedou tam vlaky v intervalu i 10 minut. Adresa je Karla Majera 165, Všenory.

Pokud bude přijatelné počasí, uděláme na zahradě táborák, můžeme opékat buřty atd.

První už vhodný vlak jede ze Smíchovského nádraží v 17.24, další v 17.44, 17.54, 18.14, 18.24 atd. Všechny vyjíždí z Hlavního nádraží. Zpět později večer jedou vlaky co půl hodiny; poslední ve 23.55. Pro lidi s Lítačkou se zdá výhodný 2-pásmový lístek za 18 Kč (kratší ve vlacích neplatí), pro lidi bez Lítačky dokonce stačí koupit lístek jen s 1 pásmem navíc (akorát upozorňuji, že ve Všenorech není automat na prodej jízdenek).

Zveme Marek, Jirka, David a Tomáš

Mezisetkání v úterý 17.4.

přidáno: 13. 4. 2018 8:07, autor: Logos, gay křesťané   [ aktualizováno 13. 4. 2018 8:58 ]

Drazí přátelé a příznivci Logosu,
zveme vás na naše dubnové Mezisetkání, které proběhne v úterý 17.4. od 18 hodin v restauraci Kampárium na Malé Straně na adrese Říční 9, u zastávky Újezd.

Na co se můžete těšit? Restaurace nabízí výborné hovězí steaky, českou kuchyni a zejména skvělé pivo z pivovarů Dobruška a Polička.

Doprava: Pár stanic tramvají ze stanice metra A Malostranská nebo metra B Národní třída do tramvajové zastávky Újezd (tramvaje 6, 9, 12, 20, 22), odkud je to cca 100 metrů. V samotné hospodě se pod schody vydejte do místnosti vpravo. (Jezdit ze stanice metra B Anděl nedoporučujeme kvůli výluce ve vestibulu.)

Těšíme se na Vás!
Johana, Marek a Jirka

„Diagnóza HIV mě přivedla k víře“ – rozhovor s Philipem Baldwinem, našim letošním hostem na Prague Pride

přidáno: 9. 4. 2018 14:19, autor: Logos, gay křesťané   [ aktualizováno 13. 4. 2018 8:53 ]

Philip Baldwin je britský LGBTQ aktivista. Zaměřuje se na informovanost o HIV/AIDS a hepatitidě C, specifické problémy a témata LGBTQ křesťanů a křesťanek, a bezdomovectví mladých lidí. Je aktivním členem anglikánské církve. Žije v Londýně. Na letošní Prague Pride přijede na pozvání organizace Logos Česká republika, ekumenického společenství LGBTQ věřících a jejich přátel.

Jak ses dostal ke křesťanství? Pokud tomu dobře rozumím, už jsi byl out, když jsi konvertoval. Nebylo to náročné i vzhledem k tomu, že je v křesťanském světě docela rozšířená homofobie?

Moje cesta byla hodně zajímavá. Spoustu let jsem se považoval za ateistu nebo agnostika. Pracoval jsem jako finanční právník v nadnárodní společnosti a byl jsem hodně zaměřený na kariéru. V roce 2010 – to mi bylo dvacet čtyři – jsem byl diagnostikován jako HIV pozitivní, navíc jsem měl pozitivní test i na hepatitidu C. Kariéru jsem přitom zrovna rozjel. Když jsem se svou diagnózu dozvěděl, bylo to teprve půl roku, co jsem pracoval ve White & Case. Spoustu bolesti, která byla s tím zjištěním spojena, jsem si zvnitřnil, a soustředil se na práci. Víru jsem začal prožívat v roce 2013. Když jsem měl v práci pauzu na oběd, zašel jsem si do některého z kostelů v okolí své kanceláře, jen abych se na chvíli zastavil. Dělal jsem to tak několik měsíců a postupně jsem si začal uvědomovat, že v těch prostorách jde o víc než jen o krásnou architekturu. V létě 2013 jsem se nakonec zeptal jedné kostelnice, jestli bych si mohl půjčit Bibli. Dala mi ji s tím, že si ji můžu nechat. Na konci roku jsem se pak poprvé zúčastnil bohoslužby. A v roce 2014 jsem úplnou náhodou objevil kostel svatého Jana ve Waterloo. Do té doby jsem chodil na anglikánské bohoslužby v různých kostelích, ale i na katolické mše. Farnost u svatého Jana vede skvělý Giles Goddard, který je zároveň vedoucí pracovní skupiny pro lidskou sexualitu při Generální synodě anglikánské církve. Působí tam ještě dva další faráři, kteří jsou gayové a jsou v tom otevření. Měl jsem velké štěstí, že jsem tento kostel našel. V květnu 2015 jsem pak měl biřmování.

Rok předtím jsem skončil v práci, abych se mohl plně věnovat aktivismu, takže jsem byl v té době už poměrně známý jako aktivista. O své víře jsem veřejně promluvil poprvé až po biřmování, protože jsem si chtěl být jistý, že vím, o čem mluvím.

Lidé se mě často ptají, jestli k tomu, že jsem uvěřil, přispělo i to, že jsem HIV pozitivní. A je to tak. Už jsem zmiňoval, že jsem po tom zjištění prožíval hodně těžké období. Díky tomu jsem pak byl asi k věcem víry vnímavější. Samozřejmě svou roli sehrály i další faktory, celkově svou cestu k víře vnímám jako hodně členitou. Dá se říct, že mě k víře přivedla moje diagnóza, krásná barokní architektura a skvělí duchovní, se kterými jsem se setkal. 

Jaké principy a hodnoty jsou podle tebe společné křesťanství a LGBTQ aktivismu? 

Základ Ježíšovy zvěsti je láska. Pro křesťanství je klíčový důraz na lidskou vzájemnost a úctu k jednotlivci. Jako lidskoprávní aktivista (práva LGBTQ lidí jsou lidská práva) si myslím, že křesťané a křesťanky by měli být v usilování o větší diverzitu a inkluzi ve společnosti velmi hlasití. Mnoho křesťanských společenství ale tento přístup bohužel nesdílí. Moje křesťanská víra mě inspiruje v tom, že se k druhým lidem snažím být otevřenější a vnímavější, ale také mě inspiruje k razantnějšímu postoji proti diskriminaci LGBTQ lidí.

Setkáváš se v křesťanském prostředí s diskriminací kvůli tomu, že jsi HIV pozitivní? 

Když se v osmdesátých letech objevil virus HIV a AIDS, obracelo se hodně nenávisti proti LGBTQ lidem. Virus HIV byl tehdy některými vnímán jako mor, který postihuje promiskuitní lidi. Od té doby se přístup změnil. Také je víc léků a zdravotnických služeb pro HIV pozitivní lidi. Velký zlom přineslo objevení antiretrovirálních léků v roce 1996. Jako HIV pozitivní gay se můžu dožít vysokého věku. Jsem spokojený, zdravý a zároveň HIV pozitivní. Je velmi důležité, aby všichni lidé, kteří s HIV žijí, tedy i mimo Evropu a Severní Ameriku, měli přístup k antiretrovirálním lékům. Kolem HIV je stále hodně předsudků, ale nemyslím si, že by je dnes šířili duchovní a církve. Rozhodně tedy ne v Evropě.

Co mohou LGBTQ lidé přinést církvím a vůbec křesťanství?

LGBTQ lidé mohou zásadním způsobem obohatit život jednotlivých sborů a farností. Každý člověk je jedinečný a krásný, každý byl Bohem požehnán jedinečnými dary. Je důležité, abychom tyto dary vnášeli i do kostelů a modliteben. Sám jsem velmi aktivní ve farnostech u svatého Jana a svaté Anny, ať už službou u oltáře nebo tím, že se zapojuji do aktivit na pomoc lidem bez domova, které organizují. Farnost u svatého Jana je velmi rozmanitá. Setkávají se tam lidé různých generací, LGBTQ věřící, nebo migranti a migrantky z Ugandy. Přibližně polovina farnosti pochází z Ugandy. Vím, že ne všichni LGBTQ věřící mají tu možnost, ale přijde mi důležité ve své farnosti či sboru mluvit o své sexualitě otevřeně. Lidé, kteří jsou třeba homofobní, často změní svůj postoj na základě setkání s někým, kdo je LGBTQ. Nejdůležitější by ale pro každého LGBTQ křesťana či křesťanku – ale samozřejmě pro LGBTQ lidi celkově – mělo být nenutit se v tomhle směru do ničeho, co je vám nepříjemné.

Co ti přináší křesťanství specificky jako někomu, kdo je LGBTQ?

Moje víra je nevysychajícím zdrojem energie. Křesťanství mi toho do života dává hodně. Cítím se díky němu silnější, sebevědomější. Můj aktivismus je celkově hodně energický a rázný. Z velké části je to díky vědomí, že mě Ježíš miluje. 

Za rozhovor děkuje Jan Škrob.

1-10 of 112