Místní skupiny‎ > ‎Praha‎ > ‎

Co se děje v Praze

Mezisetkání v úterý 17.4.

přidáno: 13. 4. 2018 8:07, autor: Logos, gay křesťané   [ aktualizováno 13. 4. 2018 8:58 ]

Drazí přátelé a příznivci Logosu,
zveme vás na naše dubnové Mezisetkání, které proběhne v úterý 17.4. od 18 hodin v restauraci Kampárium na Malé Straně na adrese Říční 9, u zastávky Újezd.

Na co se můžete těšit? Restaurace nabízí výborné hovězí steaky, českou kuchyni a zejména skvělé pivo z pivovarů Dobruška a Polička.

Doprava: Pár stanic tramvají ze stanice metra A Malostranská nebo metra B Národní třída do tramvajové zastávky Újezd (tramvaje 6, 9, 12, 20, 22), odkud je to cca 100 metrů. V samotné hospodě se pod schody vydejte do místnosti vpravo. (Jezdit ze stanice metra B Anděl nedoporučujeme kvůli výluce ve vestibulu.)

Těšíme se na Vás!
Johana, Marek a Jirka

„Diagnóza HIV mě přivedla k víře“ – rozhovor s Philipem Baldwinem, našim letošním hostem na Prague Pride

přidáno: 9. 4. 2018 14:19, autor: Logos, gay křesťané   [ aktualizováno 13. 4. 2018 8:53 ]

Philip Baldwin je britský LGBTQ aktivista. Zaměřuje se na informovanost o HIV/AIDS a hepatitidě C, specifické problémy a témata LGBTQ křesťanů a křesťanek, a bezdomovectví mladých lidí. Je aktivním členem anglikánské církve. Žije v Londýně. Na letošní Prague Pride přijede na pozvání organizace Logos Česká republika, ekumenického společenství LGBTQ věřících a jejich přátel.

Jak ses dostal ke křesťanství? Pokud tomu dobře rozumím, už jsi byl out, když jsi konvertoval. Nebylo to náročné i vzhledem k tomu, že je v křesťanském světě docela rozšířená homofobie?

Moje cesta byla hodně zajímavá. Spoustu let jsem se považoval za ateistu nebo agnostika. Pracoval jsem jako finanční právník v nadnárodní společnosti a byl jsem hodně zaměřený na kariéru. V roce 2010 – to mi bylo dvacet čtyři – jsem byl diagnostikován jako HIV pozitivní, navíc jsem měl pozitivní test i na hepatitidu C. Kariéru jsem přitom zrovna rozjel. Když jsem se svou diagnózu dozvěděl, bylo to teprve půl roku, co jsem pracoval ve White & Case. Spoustu bolesti, která byla s tím zjištěním spojena, jsem si zvnitřnil, a soustředil se na práci. Víru jsem začal prožívat v roce 2013. Když jsem měl v práci pauzu na oběd, zašel jsem si do některého z kostelů v okolí své kanceláře, jen abych se na chvíli zastavil. Dělal jsem to tak několik měsíců a postupně jsem si začal uvědomovat, že v těch prostorách jde o víc než jen o krásnou architekturu. V létě 2013 jsem se nakonec zeptal jedné kostelnice, jestli bych si mohl půjčit Bibli. Dala mi ji s tím, že si ji můžu nechat. Na konci roku jsem se pak poprvé zúčastnil bohoslužby. A v roce 2014 jsem úplnou náhodou objevil kostel svatého Jana ve Waterloo. Do té doby jsem chodil na anglikánské bohoslužby v různých kostelích, ale i na katolické mše. Farnost u svatého Jana vede skvělý Giles Goddard, který je zároveň vedoucí pracovní skupiny pro lidskou sexualitu při Generální synodě anglikánské církve. Působí tam ještě dva další faráři, kteří jsou gayové a jsou v tom otevření. Měl jsem velké štěstí, že jsem tento kostel našel. V květnu 2015 jsem pak měl biřmování.

Rok předtím jsem skončil v práci, abych se mohl plně věnovat aktivismu, takže jsem byl v té době už poměrně známý jako aktivista. O své víře jsem veřejně promluvil poprvé až po biřmování, protože jsem si chtěl být jistý, že vím, o čem mluvím.

Lidé se mě často ptají, jestli k tomu, že jsem uvěřil, přispělo i to, že jsem HIV pozitivní. A je to tak. Už jsem zmiňoval, že jsem po tom zjištění prožíval hodně těžké období. Díky tomu jsem pak byl asi k věcem víry vnímavější. Samozřejmě svou roli sehrály i další faktory, celkově svou cestu k víře vnímám jako hodně členitou. Dá se říct, že mě k víře přivedla moje diagnóza, krásná barokní architektura a skvělí duchovní, se kterými jsem se setkal. 

Jaké principy a hodnoty jsou podle tebe společné křesťanství a LGBTQ aktivismu? 

Základ Ježíšovy zvěsti je láska. Pro křesťanství je klíčový důraz na lidskou vzájemnost a úctu k jednotlivci. Jako lidskoprávní aktivista (práva LGBTQ lidí jsou lidská práva) si myslím, že křesťané a křesťanky by měli být v usilování o větší diverzitu a inkluzi ve společnosti velmi hlasití. Mnoho křesťanských společenství ale tento přístup bohužel nesdílí. Moje křesťanská víra mě inspiruje v tom, že se k druhým lidem snažím být otevřenější a vnímavější, ale také mě inspiruje k razantnějšímu postoji proti diskriminaci LGBTQ lidí.

Setkáváš se v křesťanském prostředí s diskriminací kvůli tomu, že jsi HIV pozitivní? 

Když se v osmdesátých letech objevil virus HIV a AIDS, obracelo se hodně nenávisti proti LGBTQ lidem. Virus HIV byl tehdy některými vnímán jako mor, který postihuje promiskuitní lidi. Od té doby se přístup změnil. Také je víc léků a zdravotnických služeb pro HIV pozitivní lidi. Velký zlom přineslo objevení antiretrovirálních léků v roce 1996. Jako HIV pozitivní gay se můžu dožít vysokého věku. Jsem spokojený, zdravý a zároveň HIV pozitivní. Je velmi důležité, aby všichni lidé, kteří s HIV žijí, tedy i mimo Evropu a Severní Ameriku, měli přístup k antiretrovirálním lékům. Kolem HIV je stále hodně předsudků, ale nemyslím si, že by je dnes šířili duchovní a církve. Rozhodně tedy ne v Evropě.

Co mohou LGBTQ lidé přinést církvím a vůbec křesťanství?

LGBTQ lidé mohou zásadním způsobem obohatit život jednotlivých sborů a farností. Každý člověk je jedinečný a krásný, každý byl Bohem požehnán jedinečnými dary. Je důležité, abychom tyto dary vnášeli i do kostelů a modliteben. Sám jsem velmi aktivní ve farnostech u svatého Jana a svaté Anny, ať už službou u oltáře nebo tím, že se zapojuji do aktivit na pomoc lidem bez domova, které organizují. Farnost u svatého Jana je velmi rozmanitá. Setkávají se tam lidé různých generací, LGBTQ věřící, nebo migranti a migrantky z Ugandy. Přibližně polovina farnosti pochází z Ugandy. Vím, že ne všichni LGBTQ věřící mají tu možnost, ale přijde mi důležité ve své farnosti či sboru mluvit o své sexualitě otevřeně. Lidé, kteří jsou třeba homofobní, často změní svůj postoj na základě setkání s někým, kdo je LGBTQ. Nejdůležitější by ale pro každého LGBTQ křesťana či křesťanku – ale samozřejmě pro LGBTQ lidi celkově – mělo být nenutit se v tomhle směru do ničeho, co je vám nepříjemné.

Co ti přináší křesťanství specificky jako někomu, kdo je LGBTQ?

Moje víra je nevysychajícím zdrojem energie. Křesťanství mi toho do života dává hodně. Cítím se díky němu silnější, sebevědomější. Můj aktivismus je celkově hodně energický a rázný. Z velké části je to díky vědomí, že mě Ježíš miluje. 

Za rozhovor děkuje Jan Škrob.

Nedělní setkání 8.4. tentokrát o 1 h později v 15.30!

přidáno: 6. 4. 2018 15:23, autor: Logos, gay křesťané   [ aktualizováno 8. 4. 2018 14:23 ]

Milí přátelé,
pražský Logos se sejde v neděli o půl čtvrté. Pobožnost bude sloužit katolický kněz, salesián Ladislav Heryán, který bude naším hostem i ve druhé polovině setkání.

Kromě tohoto setkání bude i Mezisetkání 17. dubna od šesti večer. Pokud chcete dostávat e-maily s upřesněním, kde se aktuální Mezisetkání koná, napište prosím na e-mail mezisetkani@logoscr.cz.

Kromě toho bychom vás chtěli pozvat na česko-slovenskou Duchovní obnovu, která se uskuteční od 4. do 6. května v Bystřici pod Hostýnem. Kvůli Duchovní obnově NEBUDE KVĚTNOVÉ SETKÁNÍ PRAŽSKÉHO LOGOSU. Pozvánku na Duchovní obnovu najdete v pozvánce.

V rámci Logosu se začala scházet Ženská skupinka. Pokud máte zájem o bližší informace, Veronika na e-mailu veronika@logoscr.cz Vám ráda dá více informací.

A konečně prosba a zároveň výzva – pokud chcete, aby se ve Vaší farnosti nebo ve sboru uskutečnila debata o rovném manželství, dejte nám vědět. Rádi se do Vašeho společenství vypravíme.

Krásné teplé dny Vám přeje
Standa Kostiha
za celý Výbor

Duchovní obnova 2018

přidáno: 28. 3. 2018 9:48, autor: Logos, gay křesťané   [ aktualizováno 28. 3. 2018 9:59 ]

Milé kamarádky, milí kamarádi,

přijměte prosím pozvání na tradiční česko-slovenské setkání zvané Duchovní obnova, tentokráte opět pořádané společenstvím Logos ČR na středisku Sola Gratia. Začneme v pátek 4. 5. 2018 v 19 hodin, kdy bude oficiální zahájení. Doporučujeme přijet již odpoledne, abyste se mohli v klidu ubytovat. Akci oficiálně zakončíme po obědě v neděli 6. 5. 2018.

Bližší program zašleme přihlášeným v průběhu měsíce dubna. Tématem letošního setkání bude: „GENDER, aneb člověk jako muž a žena“.

Během setkání bude zajištěno celodenní stravování, a to od páteční večeře až do nedělního oběda. Pokud má někdo z vás specifické stravovací potřeby (vegetariánská či dietní strava), prosíme o jejich nahlášení v přihlašovacím e-mailu.

Celková cena pobytu včetně stravování je 1550 Kč.

Na setkání se prosím přihlaste e-mailem zaslaným na adresu: obnova2018@seznam.cz, a to do neděle 1. 4. 2018. Ve Vašem mailu prosím uveďte jméno, příjmení a telefonní číslo pro případ nutného kontaktování. Vaše telefonní číslo zároveň poslouží jako variabilní symbol pro kontrolu platby. Za závaznou přihlášku pak bude považována ta, u níž bude zaplacen účastnický poplatek na účet 670100-2208057873/6210 (jako VS uveďte prosím telefonní číslo, které jste zároveň napsali do e-mailu, jímž jste se přihlásili). Nejzazším termínem zaplacení účastnického poplatku je 20. 4. 2018.

Těšíme se na Vás!!!
Za ostravský organizační tým Lukáš Horyna a Radek Šoustal

Kdy: 4.–6. 5. 2018
Kde: středisko Sola Gratia, Lázně 550, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Cena: 1550 Kč
Téma: GENDER, aneb člověk jako muž a žena


Kontaktní údaje: Lukáš Horyna, vesly@post.cz, +420 602 502 006

ČT: Cesty víry: Miluj bližního svého

přidáno: 20. 3. 2018 15:18, autor: Logos, gay křesťané   [ aktualizováno 20. 3. 2018 15:18 ]

Česká televize se v posledním pořadu Cesty víry z 18.3.2018 věnuje několika příběhům věřících gayů a leseb. Jsme rádi, že Logos hrál v životě účinkujících důležitou pozitivní roli. Podívejte se na iVysílání.


Zpráva pro valnou hromadu o činnosti spolku Logos ČR + zápis z valné hromady

přidáno: 7. 3. 2018 6:56, autor: Logos, gay křesťané   [ aktualizováno 7. 3. 2018 6:56 ]

Zápis z valné hromady a účetní uzávěrku přikládáme. Z důležitých závěrů valné hromady:

Valná hromada zvolila členy výboru Veroniku Dočkalovou, Anežku Botlíkovou, Jana Škroba, Radka Šoustala, Stanislava Kostihu. Po ukončení valné hromady se sešel výbor k rokování a zvolil předsedkyní Veroniku Dočkalovou a místopředsedou Radka Šoustala.

Valná hromada jednomyslně při hlasování pověřila výbor a všechny členy tím, aby aktivně pracovali v rámci koalice Jsme fér! na splnění všech úkolů, které vyplývají pro Logos z obdrženého grantu, především organizovali debaty ve sborech a farnostech.

Valná hromada pověřila výbor, aby aktivně reagoval na křivdy a šikanu ze strany církví.

Zpráva o činnosti spolku Logos Česká republika

Od poslední valné hromady stoupl počet členů Logosu ze 72 na 105. Výbor pracoval ve složení Veronika Dočkalová, Jaroslav Lorman, Jan Škrob, Radek Šoustal a předseda Stanislav Kostiha. Jaroslav Lorman na členství ve výboru rezignoval 11. prosince 2016. Revizní komisi tvořili Jiří Votava a Tomáš Fénix. Fakticky se práce ve výboru celou dobu účastnil Jiří Votava.

Nejen výbor, ale i organizátoři setkání v Brně, Ostravě a též v Hradci Králové si zaslouží velké poděkování. Dík patří i duchovním, kteří se o Logos pastoračně starají anebo pro Logos sloužili bohoslužby. Největší dík samozřejmě patří Ondřejovi Kolářovi, Martině Kadlecové a Lukáši Engelmannovi. Děkuju všem členům za to, že nás podporují, ať už finančně, nebo účastí na nejrůznějších akcích, které Logos organizuje nebo na které je zván.

Online poradna S barvou ven pomáhá mladým lidem při jejich coming outu a při ujasňování jejich citové orientace. Ve věřících rodinách bývá coming out část náročnější a problematičtější a jsme rádi, že mezi mentory a mentorkami jsou věřící členové Logosu – Svatava Havlíčková a Miloslav Zezula.

Od letošního ledna je Logos jedním z příjemců grantu Jsme fér. V rámci tohoto grantu jsme se zavázali do dubna 2019 zorganizovat 30 setkání ve sborech a farnostech, kterých se zúčastní 1000 lidí. Tématem debaty nemusí být vyloženě rovné manželství, přestože je grant zaměřen na podporu rovného manželství, ale mohou býti o LGBT problematice obecně. Při přípravě a debatách samotných budeme potřeboval velkou pomoc od vás všech.

Logos Česká republika se stal členem Koalice za manželství, jejíž vznik byl ohlášen na tiskové konferenci 18. dubna 2017. V této koalici jsme spolu s organizacemi Prague Pride, PROUD, Mezipatra, dále s koalicí spolupracuje i Amnesty International a Život 90. I naše účast v koalici bude vyžadovat velké nasazení a jak vyplývá ze zpráv především brněnské a ostravské pobočky, spoustu práce už máme za sebou.

V roce 2016 i 2017 se Logos účastnil Prague Pride.

V roce 2016 jsme se věnovali problematice trans lidí a naším hostem byl Shannon Kearns, farář starokatolické církve ze Spojených států, sám trans muž. Kromě toho jsme měli v roce 2016 poprvé stánek na Střeleckém ostrově po celý týden Prague Pride. Díky Veronice Dočkalové se u stánku zastavovaly desítky lidí, často i rodičů s dětmi, aby si složili origami, navlékli duhový růženec, vyšili duhový křížek nebo si jen tak popovídali. Ale nejen na stánku proběhla řada akcí: zorganizovali jsme také spolu se Sítí pro rodinu besedu o coming outu v rodině, které se zúčastnili i rodiče se svými LGBT dětmi. A samozřejmě v předvečer i na závěr Prague Pride se konala bohoslužba, kterou spolu vedli Shannon Kearns, Kateřina Merglová, Jaroslav Lorman a Ondřej Kolář.

V roce 2017 byla naším hlavním hostem Jayne Ozanne, LGBT aktivistka z britské anglikánské církve. S ní jsme měli nejen tradiční besedu, ale byla také hostem na Pride Voices. Kromě ní byl hostem také Jakub Pavlús, původně farář Evanjelické cirkve augsburského vyznania, která mu neprodloužila smlouvu kvůli jeho názorům na vztahy LGBT lidí. Jakub Pavlús vystoupil na téma „náhledy evangelických církví sdružených ve Světovém luterském svazu na LGBT vztahy“ a promluvil také o svém životě. Jayne Ozanne pak mluvila o své práci ve prospěch LGBT věřících uvnitř anglikánské církve. Bohoslužbu v předvečer Prague Pride vedli Mikuláš Vymětal a Martin Arden, závěrečnou bohoslužbu pak biskup CČSH Filip Štojdl, David Oláh a Hana Ducho.

Logos se zúčastnil také Pilsen Pride 2. září 2017, kde se za vydatné pomoci Prokopa Bahníka a Miloslava Zezuly uskutečnila ekumenická bohoslužba a Logos byl se svým transparentem přítomen i v průvodu a měl svůj stánek ve village.

V rámci boje proti šikaně LGBT lidí a jejich přátel v církvích jsme se jako Logos ohradili proti způsobu, jakým církevní autority jednali vůči Davidu Oláhovi a Jakubu Pavlúsovi. Víme i o dalších případech šikany, bohužel je to často tak, že sami šikanovaní lidé nesouhlasí i přes přesvědčování s tím, abychom se jich veřejně zastali, protože mají strach z dalších dopadů.

Na nehorázné výroky senátora Jiřího Čunka, který o Prague Pride mluvil jako o pochodu smrti, jsme zareagovali tím, že jsme panu Čunkovi předali knihu Krvavé finále o pochodech smrti v roce 1945. Do knihy její autor Jiří Padevět připsal panu Čunkovi osobní věnování.

3. února 2017 jsme coby zástupci výboru Logosu navštívili biskupa Malého na pražském arcibiskupství. Dohodli jsme jeho návštěvu na Logosu, která se bohužel kvůli náhlému zdravotnímu problému neuskutečnila.

Během uplynulých dvou let i nadále Logos přispíval k lepšímu vnímání LGBT křesťanů v rámci církví a pomáhal překlenovat propast mezi LGBT komunitou a křesťanstvím. O činnosti Logosu vyšlo několik článků, členové výboru absolvovali v různých médiích několik rozhovorů a v posledním půl roce jsme vyrazili na dvě výjezdní zasedání staršovstev sborů ČCE, abychom s jejich členy besedovali o LGBT problematice. V červnu 2016 se Logos zúčastnil i diskuse o LGBT a životě v církevním společenství ve vršovickém sboru ČCE.

V roce 2016 i 2017 proběhla duchovní obnova. První organizovali Gay Christians Slovakia, druhou pak brněnský Logos.

Na Logos se obrátil baptistický sbor Na Topolce, který byl v rámci Bratrské jednoty baptistů potrestán kvůli svým názorům na LGBT vztahy. Se sborem jsme dosud v intenzivním kontaktu a organizujeme spolu různé akce.

Od září 2017 se konají v Praze každou neděli bohoslužby pro LGBT katolíky. Vede je David Oláh, který byl na pražském setkání Logosu a byl jedním ze sloužících na bohoslužbě v rámci Prague Pride, a konají se v prostorách Života 90. Jsme rádi, že katolíci mají tuto možnost, a konání bohoslužeb jsme podpořili i ve velkém článku na serveru lidovky.cz, který o situaci LGBT katolíků uvnitř katolické církve vyšel v souvislosti s Prague Pride v srpnu 2017.

Jsou i věci, které se nám nedaří, a některé se nám stále nedaří. Máme stále zastaralý web a nejsme schopni jej předělat. Nevěnujeme se dostatečně kontaktům se zahraničními organizacemi LGBT křesťanů a neúčastníme se mezinárodních setkání křesťanských LGBT organizací, často proto, že to prostě nestíháme. Minule jsem propagoval menší a akčnější výbor, a jsem rád, že výbor skutečně pracoval akčně, ale je nutné, aby se do spolkové práce zapojilo co nejvíc členů. Pokud máte pocit, že byste pro Logos mohli něco dělat, prosím, nabídněte sami své síly.

I nadále máme vynikající kontakt s kobyliskou farností. Pevně doufáme, že letos se nám konečně podaří zorganizovat vše tak, aby s námi kobyliská farnost, případně i s dalšími zástupci ČCE, šla v průvodu během Prague Pride.

Výbor se staral o to, aby se Logos i nadále snažil vytvářet podmínky pro zdravý duchovní rozvoj LGBTQ občanů a občanek a jejich integraci do společnosti a církví, podporovat partnerské a rodinné vztahy a provádět sociální činnost pomáhající osobám s menšinovou sexuální orientací a jejich rodinám v krizových životních situacích, jak jej k tomu zavazují stanovy spolku. K tomu, abychom tuto činnost dělali lépe a intenzivněji, potřebujeme také, aby se členové spolku více zapojili do práce. Prosím tedy ještě jednou, zapojte se víc, pokud můžete.

A coby předseda všem děkuju, že to se mnou vydrželi, a těším se, že nové obměněné vedení Logosu bude mít více síly.

Stanislav Kostiha 4. 2. 2018

Zpráva pro valnou hromadu o činnosti pražské skupiny za období 2016–2017

přidáno: 7. 3. 2018 6:36, autor: Logos, gay křesťané   [ aktualizováno 7. 3. 2018 6:36 ]

Pražská místní skupina se schází první neděli v měsíci kromě letních prázdnin. Duchovní program zajišťují hosté z různých církví a náboženských společenství, o doprovod při zpěvu se stará většinou David Beveridge. Nadále pokračují i Mezisetkání v polovině měsíce, buď doma u Jirky Votavy, nebo v restauraci. Setkání se účastní většinou 20–25 lidí, Mezisetkání 10–15 lidí.

V březnu a prosinci 2016 jsme jako Logos vařili v Kobylisích ve farní kuchyni polévku pro bezdomovce a poté jsme ji rozdávali před hlavním nádražím.

V adventu 2015, 2016 i 2017 se konala adventní LGBT bohoslužba, vždy ve starokatolické kapli sv. Máří Magdalény. V roce 2015 ji vedl Jaroslav Lorman, v roce 2016 Pavel Vichlenda a v roce 2017 společně Petr Miencil, David Oláh a Pavel Vichlenda.

Coby duchovní se na setkáních v roce 2016 a 2017 vystřídali faráři z katolické církve (Radek Kuchař, David Oláh a Petr Vacík), faráři ČCE (samozřejmě Ondřej Kolář, Mirek Erdinger, Hana Ducho, Mikuláš Vymětal), CČSH (Kateřina Merglová), Jan Koukal a Lydie Kucová z baptistického sboru Na Topolce a například i Saša Flek z křesťanského společenství „Ta cesta“.

Pražští členové Logosu se zapojovali do činnosti Koalice za manželství, a to nejen na pravidelných měsíčních schůzkách celé koalice, ale i účastí na sběru podpisů na podpisových stáncích, účastí na besedách a podobně.

Členové Logosu se aktivně zapojovali také do života kobyliské farnosti. Bohatá je hlavně účast na sederové večeři, ale i na brigádách při úklidu kostela. Logos pro kobyliskou farnost pořádá pravidelně vánoční večírek, kterého se účastní lidé z farnosti, a naopak lidé z pražského Logosu pomáhají před večírkem balit vánoční dárky pro pacienty z bohnické léčebny.

Náplň druhé části setkání, pokud byl připravený program, byla následující:

únor 2016: každodennost trans lidí s Trans*Parentem
duben 2016: LGBT senioři
červen 2016: Marek Orko Vácha mluví o viru HIV
září 2016: Adam Borzič a queer teologie
říjen 2016: povídání o islámu s Ondřejem Adamíkem
listopad 2016: teoložka Kateřina Bauer o sexualitě jako obrazu Božím
únor 2017: povídání jezuity Petra Vacíka o současné spiritualitě
březen 2017: hostem byla Rut Kolínská, zakladatelka Sítě mateřských center
duben 2017: Saša Flek mluvil o Církvi v církvi a mimo církev
červen 2017: promítání filmu Freedom to Marry o boji za rovné manželství v USA
září 2017: Ruth Weiniger o zobrazování Boha v křesťanské tradici
říjen 2017: hosty byli lidé z baptistického sboru Na Topolce
listopad 2017: pozván byl římskokatolický biskup Václav Malý, kvůli akutnímu pobytu v nemocnici nemohl přijít a místo toho jsme besedovali s Milošem Rejchrtem
prosinec 2017: Kateřina Merglová z břevnovské husitské farnosti mluvila o propojování farního a komunitního života
leden 2018: hostem byl zástupce Prázdných trůnů

Stanislav Kostiha
2. února 2018
 

LGBT postní bohoslužba 18.3.2018

přidáno: 6. 3. 2018 16:28, autor: Logos, gay křesťané   [ aktualizováno 6. 3. 2018 16:28 ]

Po tradičních adventních bohoslužbách nás čeká bohoslužba postní. Přijďte na ni 18. 3. od 18.30 do rotundy Nalezení sv. Kříže v centru Prahy na rohu Konviktské a Karolíny Světlé. Bohoslužbu povedou David Oláh a Jaroslav Lorman ze skupiny LGBT katolíků společně s Lydií Kucovou z baptistického sboru Na Topolce a Petrem Miencilem, starokatolickým jáhnem. Ekumenické setkání doplní hra na harmonium a po bohoslužbě vyrazíme do nedaleké restaurace Atmosféra.

Rotundu spravují starokatolíci, díky kterým můžeme bohoslužbu v památce, jejíž historie sahá až do dvanáctého století, pořádat. Těšíme se na vaši účast jak na bohoslužbě, tak na pivu v Atmosféře.

Neveřejná ženská skupina Logosu poprvé 18. 3.

přidáno: 6. 3. 2018 16:15, autor: Logos, gay křesťané   [ aktualizováno 2. 4. 2018 16:53 ]

Milé ženy a dívky, členky a fanynky Logosu,

po dlouhém uvažování jsme se rozhodli, že chceme vyjít vstříc ženám, pro které veřejná platforma Logosu není tím pravým místem, ve kterém se mohou cítit pochopeny a které je pro ně bezpečné.

Proto od března letošního roku začínáme se schůzkami neveřejné ženské skupiny. Tato skupina je určena hlavně těm z vás, které mají strach z coming outu ve své rodině a ve své církvi a které se díky tomu cítí izolované a hledají prostor bezpečného sdílení.

První setkání se uskuteční 18. 3. od 15.30 v Praze. Následující setkání se pak budou konat několikrát do roka na různých místech ČR dle domluvy se zájemkyněmi. Všechny setkání budou neveřejná a informace o zúčastněných nebudou vynášeny na veřejnost.

Skupina může pomoc i v otázkách prožívání víry a sexuality, hledání vlastní identity nebo hledání společenství, které je přijímající a které vyslechne bez odsudků.

Pro bližší informace o lokalitě prosím napište e-mail na adresu veronika@logoscr.cz, ve které deklarujete svůj zájem.

Těším se na viděnou!

Za pražský Logos s přáním Božího požehnání
Veronika

Kázání a bohoslužba z březnového setkání

přidáno: 6. 3. 2018 15:49, autor: Logos, gay křesťané   [ aktualizováno 6. 3. 2018 16:11 ]


Na březnovém Logosu pobožnost vedla jáhenka ThDr. Rostislava Gažíková Fečová z CČSH. Přikládáme text kázání a pořad bohoslužby.


Píseň – „Soudce všeho světa, Bože“ (EZ 690)

Přivítání: Dobrý den, milé sestry, milí bratři v Kristu, setkáváme se při společné nedělní bohoslužbě. Tato neděle je 3. postní, zvaná Oculi, tzn. oči, zraky. Proto si připomeňme nejprve slova žalmu 25: „Stále upírám své oči k H-u, on vyprostí ze sítě mé nohy. Obrať ke mně svou tvář, jsem tak sám, tak ponížený.“ (Ž 25,15n)

Ztišení: Hospodine, Bože náš, scházíme se ve Tvém svatém jménu, abychom Tě oslavovali, abychom Ti děkovali, abychom Tě prosili. Přenecháváme Tvé milosti s důvěrou vše staré, překonané a zbytečné, vše, co nás tíží, vše, co je v rozporu s Tvou vůlí.

Vyznání vin: Sestry a bratři! V tichém zamyšlení zpytuj každý své svědomí. Přiznej Pánu Bohu svůj hřích a viny a pros jej za odpuštění. Smiř se se svým nebeským Otcem, a pokud na tobě záleží, i se svými bližními. Jenom tehdy, budeme-li očištěni upřímnou kajícností, budeme také moci přijmout Kristovo pozvání k jeho svátostnému stolu lásky a spásy. → Společně vyznejme:

„Bože, Otče předobrý! Tys nás stvořil k obrazu a podobenství svému, a proto máme žíti podle svaté vůle tvé a s tebou spolupracovati na tvém díle, Tvůrce všemocný. My však často nedbáme svých povinností a svévolnými činy rušíme zdar tvého tvoření, tobě k necti, bližním svým a sobě na škodu a hanbu. Proto upřímně se přiznáváme k pokleskům a hříchům svým a ze srdce jich litujíce, prosíme tě: Odpusť nám a sílu poskytni, abychom se k tobě vrátili, byli opět tvými dítkami a se svatou tvou vůlí sjednoceni směli podíl bráti na tvém království. AMEN“

Poslyšme Slovo Boží:

Text – 1S 16,1-13 („Pomazání Davida na krále“) → zření lidskýma očima a Boží pohled srdcem.

Zamyšlení: Sestry a bratři v Kristu! Dnešním tématem zamyšlení, tak jak je to v souladu s dnešní postní nedělí Oculi, jsou oči a jejich schopnosti vidění a zření, potažmo vědění. Text, který jsme vyslechli, ukazuje, že to, co vidíme a vnímáme na 1. pohled, může být – co se podstaty týče – zcela zavádějící. Prorok Samuel dostal od H-a za úkol vyhledat a pomazat nového krále, totiž Davida, neboť stávající král Saul svoji roli nezvládl, a navíc odpadl od H-a. Samuel zprvu nevěděl, jak pozná, koho H. vyvolil, aby Saula nahradil. Svýma lidskýma očima nenazřel, že by oním vyvoleným mužem mohl být nejmladší syn, pasáček stáda, tedy z hlediska tehdejšího uspořádání ten nejméně významný člen rodiny. Byl však H-em poučen: Nejde o to, jak se dívá člověk. Člověk se dívá očima, H. však hledí srdcem.“

Oči jsou sídlem a orgánem zraku, zajišťují člověku vidění. To, co je vidět očima, je pak základem úsudku a následně vědění. (Už v těchto slovech – vidět a vědět – je znát zřejmá souvislost.) Když člověk špatně vidí, ztrácí jistotu, a jeho okolí na něho začíná nahlížet soucitně nebo s nepochopením. Pokud je někdo slepý, tedy nevidomý, je brán jako výrazně hendikepovaný a často je i vytlačován do svého světa a na okraj společnosti. Přitom se zapomíná na to, že nevidomý či slabozraký člověk vnímá svět jinak: hmatem, tedy rukama, čichem, tedy nosem, a hlavně právě srdcem; neudělá na něj dojem vzhled druhého člověka, pro něj „šaty nedělají člověka“ ani tzv. haló-efekt nehraje žádnou roli. Stejně jako malé dítě vnímá lidi v svém okolí hlavně podle toho, jak se chovají a jakou atmosféru kolem sebe šíří.

Nejde tedy vlastně o vidění světa, ale spíše o jeho nazření, tedy vhled do podstaty. A právě o tom je ono hledění srdcem, na které H. upozornil Samuela, a jeho prostřednictvím i nás. Není to náhodou, že se to stalo právě prorokovi: vždyť v hebr. je takový člověk, skrze něhož přichází k druhým lidem slovo H-ovo, označen jako „ro’e“, tedy vidoucí. Také není náhodou, že slovo „ro’e“, napsáno trochu jinak, znamená pastýř: David byl doma pastýřem, a také JK je onen „dobrý pastýř“ svého stáda.

Jedeme-li do Egypta, setkáváme se tam se symbolem tzv. Horova oka. Hór neboli Horus je v egyptské mytologii bůh se sokolí hlavou, a právě jeho oko, stejně jako je tomu v ptačí říši u sokolů, je to nejbystřejší ze všech. Horus tedy vidí nejenom to, co zjevné, ale také to, co zůstává skryté, to, co je pod povrchem viděného. Horovo oko je proto mocným symbolem vnitřního zření, vhledu. Člověk, který ho nosil, věřil, že bude uchráněn před tím, aby byl druhými lidmi obalamucen.

Je zajímavé, že dnešní postní neděle – zvaná Oculi, tedy Oči, má ještě jednu tajnou rovinu: pokud by se psala Occuli, znamenalo by to Skrytosti. Postní období, tedy duchovní příprava na Velikonoce, je nejenom dobou půstu, zřeknutí se něčeho oblíbeného, ale také časem introspekce, tedy pohledu do sebe samotného, vhledu do svého nitra. Centrem našeho nitra je srdce, které je vnímáno jako sídlo citu a lásky. V židovské tradici však mělo nejednoznačný význam – bylo také místem, kde se rodí naše sklony, puzení k dobrému či zlému, a též naše záměry a pohnutky, podle nichž pak člověk konkrétně jedná.

Vidění srdcem tedy znamená nejenom nezkreslený pohled na 2. člověka, vnímání a rozlišení podstatného od nevýznamného, ale také usměrnění vlastního srdce, tedy nitra, tak, abychom byli v rovnováze se Stvořením a žili podle vůle Stvořitele.

Hledění srdcem však také může na druhou stranu znamenat, že naše srdce hledí na 2. člověka skrze jeho srdce. (Zde bych připomněla pro ty, kdo znají film Avatar, krásný vzájemný pozdrav: „Zřím Tě!“ Tam již zřetelně nejde o pouhé formální pozdravení druhého, nýbrž o napojení se na něho, o jeho akceptování v lásce a úctě.)

Jsou lidé, kteří „mají srdce na dlani“; to jsou takoví, co nic nepředstírají a mají „co na srdci, to na jazyku“. (Slyšíme, jak to náš rodný jazyk krásně vystihuje?) Tito lidé jsou nepokrytečtí, „bez falše a kudrlinek“. Do dnešní doby plné masek a přetvářky se moc nehodí, a proto často narážejí na nepochopení, posměch či dokonce neúspěch. Ačkoliv jsou autentičtí, druhým se mohou zdát jako nevěrohodní či nepravděpodobní. Někoho to může odradit a přimět ho zalézt do ulity nebo se začít chovat jako ostatní podle přísloví: „Kdo chce s vlky žíti, musí s nimi výti.“

Je však třeba si uvědomit, že je to zrovna takový „pravý a nefalšovaný“ člověk, jehož H. vidí svým Božím pohledem jako Davida: toho zprvu posledního člena svého společenství, v posledku však Bohem vyvoleného k velkému úkolu. Každý člověk má své životní poslání, své povolání od H-a, které je v souladu s tahem jeho duše. To je vždy dobré mít na paměti a nenechat se z toho vyvést, ani se nenechat svést na scestí jen proto, že se to od nás očekává nebo proto, že nás druzí k tomu nutí. Uchovat si svoji identitu a integritu je velice těžké, ale zároveň to je důležitým předpokladem ke spokojenému životu.

Oko je do duše okno. Známe toto rčení, a známe jak lidi, z jejichž očí můžeme číst jako z čítanky jejich nitra, ale známe i takové, co se nám do očí raději nepodívají. Co kdybychom náhodou skrze tuto výkladní skříň nahlédli nejenom do jejich „krámu“, ale i do toho, co se skrývá vzadu?

Je však někdo, kdo vidí vše, ať zjevné či skryté, a to je Bůh Otec, Stvořitel nebe i země. Je soucitný, i hrozivý, slitovný i trestající. Hledí však srdcem, tedy optikou lásky a milosrdenství. Srdcem a podle srdce soudí lidí. Spásu si nelze nijak zasloužit – cesta k ní vede jen skrze víru.

Apoštol Pavel k tomu říká: „Nyní vidíme jako v zrcadle, jen
v hádance, potom však uzříme (B-a) tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne. A tak zůstává víra, naděje, láska – ale největší z té trojice je láska. (1K 13,12n)

Otázky k zamyšlení: Co nám říká toto téma? Co nám říká naše osobní zkušenost? Jak moc jsme my sami schopni vidět očima či srdcem?

Tužby: Nastává chvíle, kdy můžeme Pánu svěřit své tužby, svá přání i své obavy. Vyslovme je ústy či ponechme vskrytu. Na závěr svoji tužbu vždy uzavřeme slovy: Pane smiluj se.

Na zvěstované a promýšlené Slovo přiložme jako pečeť modlitbu Páně, Otčenáš…

Požehnání:

Pán s Vámi! Požehnání všemohoucího Boha Otce a mír Ježíše Krista a účastenství Ducha svatého buď se všemi Vámi!

Píseň „Kde je dobrota a láska, tam je také Bůh“ (Ubi caritas et amor, Deus ibi est)

Slovo na cestu:

Bůh miluje všechny bez rozdílu, díky němu nacházíme v srdci sílu.

1-10 of 104