Místní skupiny‎ > ‎Praha‎ > ‎

Co se děje v Praze

Pozvání na pražské setkání Logosu 7.10. od 14.30

přidáno: 2. 10. 2018 11:59, autor: Logos, gay křesťané

Jak prožívají víru odsouzení v českých věznicích? V čem je víra posiluje, jaké těžkosti naopak věřící zažívají? Kdo se o duchovní potřeby vězněných stará a kým jsou tyto služby poskytovány? Jak funguje ekumena mezi kaplany, dobrovolníky i mezi klienty? Na tyto a mnoho dalších otázek budeme hledat odpověď s hosty letošního říjnového pražského Logosu, kterými budou Pavel Kočnar, hlavní kaplan Vězeňské služby ČR, a Zdeněk Turek, dobrovolník a člen Vězeňské duchovenské péče.

Sejdeme se v tradičním čase, tedy 7. října od 14.30 v kostele U Jákoba žebříku.

Mezisetkání v úterý 18.9.

přidáno: 13. 9. 2018 6:15, autor: Logos, gay křesťané

Milí přátelé,
zveme vás na tradiční Mezisetkání, tentokrát v úterý 18.9. od 18 hodin. Vrátíme se v centru města do restaurace Jiná krajina, Řeznická 4, Praha 1.

Do podniku se chodí za osobitou kuchyní, snad vám tedy minule chutnalo a tradiční utopenec nikomu nechyběl. Také se můžete těšit na opravdu dobrý a jinde nesehnatelný Poličský světlý ručně plněný nefiltrovaný ležák.

Těšíme se, Marek a Jirka

Zářijové setkání pražského Logosu 2.9. od 14.30

přidáno: 28. 8. 2018 14:58, autor: Logos, gay křesťané

Vážené a milí,

srdečně vás zvu na první podzimní setkání pražského Logosu, které se uskuteční již tuto neděli 2. 9. od 14.30 tradičně ve sboru ČCE v Kobylisích.

Zabývat se tentokrát budeme ochranou přírody, neboť na 1. 9. spadá Světový den modliteb za péči o stvoření. Bohoslužbu povede zdejší farář Ondřej Kolář a v druhé části setkání si promítneme dokument Ohrožená semínka. Po něm bude následovat reflexe filmu a volná zábava.

Těším se s vámi všemi na viděnou!

Za pražský Logos
Veronika

Kázání Petra Miencila na bohoslužbě Prague Pride 12.8.2018

přidáno: 28. 8. 2018 14:54, autor: Logos, gay křesťané

Kázání na bohoslužbě Prague Pride, pořádané křesťanským LGBT spolkem Logos, 12.8.2018, evangelický kostel Martin ve zdi, Praha

Biblická čtení:
Čtení: 1J 3,13–24
Žalm 139,1–12
Evangelium: Mt 6,25–34

Milé sestry a milí bratří, drazí přátelé z LGBT komunity a milí přátelé a příbuzní dobré vůle – co nejsrdečněji vás chci pozdravit a popřát vám vše dobré na závěr festivalu Prague Pride. Mám velkou radost, že spolek Logos přináší duchovní dimenzi do barevného festivalu. Festival, který, kromě oslavy života ve svobodě, jejíž milníkem byly události Christopher Street v New Yorku roku 1969, myslí letos zvláště na ty, kdo žijí v zemích východní Evropy. V zemích, kde otevřenost LGBT lidem není samozřejmostí, ba naopak, kde státní ideologie, nacionalismus a imperiální ambice státu vnímají barevnost a různorodost společnosti jako hrozbu.

První čtení z Janova listu je nekompromisní v tom, jak přechod ze smrti do života – tedy změnu priorit, žebříčku hodnot, metanoia, obrácení, spojuje s praktickou pomocí těm, kteří zápasí s nouzí. V případě mnoha zemí na východ od nás mají naše sestry a bratří z LGBT komunity mnohdy obavy o holý život, v lepším případě jim hrozí ztráta zaměstnání a ostrakizace rodinou či společností. Pro nás, LGBT křesťany, platí dvojnásob:

Má-li někdo dostatek a vidí, že jeho bratr či sestra má nouzi, a bez soucitu se od něho odvrátí – jak v něm může zůstávat Boží láska? Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem.


Chci vás, sestry a bratří, vyzvat ke konkrétním činům pomoci podle svých sil a možností. Pomoci, která se neomezí jen na ty, kteří patří ke stejnému kulturnímu okruhu či subkultuře, ale která ví, že slušnost, respekt a schopnost přijmout odlišnost, ať jde o citovou nebo sexuální orientaci či identitu, nebo třeba základní respekt a imperativ pomoci lidem, kteří utíkají před válkou a strádáním je požadavkem Ježíšovy radostné zvěsti.

Žalm 139, který zde byl dnes přednesen, je textem o lidské důstojnosti. Každý z nás, kteří zde jsme a posloucháme tuto starozákonní píseň, jsme podivuhodně utvořeni. Lhostejno, jakou nálepku nám dává okolí, každý z nás je obdivuhodným božím dílem a milovaným dítětem božím. Mnohým z nás, a díky Bohu že v současnosti již ne tak často jako dříve, bylo náboženskými autoritami sdělováno, že je s námi něco špatně. Různé katechismy a příručky nám tlačily do hlavy fráze jako vnitřně nezřízený, morálně špatný, nebiblický a tak podobně. Dnes před námi stojí jasné slovo biblického textu:

Kdybych řekl: Snad mě přikryje tma, i noc kolem mne se stane světlem. Žádná tma pro tebe není temná: noc jako den svítí, temnota je jako světlo.

Jakkoli temné jsou myšlenky těch, kdo zápasí o vyrovnání se svou orientací nebo identitou, či jiným trápením – fyzickou nebo psychickou nemocí, bolestí z vlastní nedostatečnosti, nic z toho není temnotou pro toho, který nás stvořil. Ti z nás, kdo na cestě sebeakceptace ušli delší kus cesty jsou pozváni k tomu, aby pomáhali těm, kteří s pochybnostmi o sobě a své hodnotě jako LGBT křesťana stále zápasí. Jako starší sestry a bratří ve víře a jako poutníci s jedinečným darem být teplým, ba vroucím křesťanem – bez nádechu exkluzivity či exotičnosti – buďme v našich společenstvích, komunitách, sborech a farnostech vzory otevřenosti a pozitivního sebepřijetí vlastní důstojnosti.

A do třetice dnešní čtení z Matoušova evangelia:

Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.

Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti.

Nejsem jistě jediný, který vnímá, jak se více a více lidí kolem začíná bát. Za poslední dva-tři roky, jako by přibývalo špatných zpráv. Přichází nedobré zvěsti ze zemí, které ještě nedávno byly považovány za jakž takž svobodné, přibývá útoků na novináře a svobodný tisk, oligarchové si kupují média a v politice, stejně jako ve společnosti zdánlivě vítězila hrubost a lidská hloupost. V atmosféře strachu většinou netrvá dlouho a začnou se hledat obětní beránci, hříšníci, které je potřeba vymýtit ze společnosti. Proti tomu všemu strachu a obavám nám Ježíš staví před oči krásu stvoření. Stvoření, které žije z dobroty Tvůrce, v důvěře, a beze strachu.

Chce se po nás jediné – důvěřovat tomu, který nás do tohoto světa pozval. Pozval a jedinečným způsobem, lhostejno zda jsme LGBT nebo hetero, obdaroval bytím. Jsme povoláni k tomu, nechat se obdarovat. Naším posláním číslo jedna – a to nám připomíná nedávné reformační jubileum – není konat spoustu dobrých skutků – našim povoláním křesťana je nechat se obdarovat životem, životem s velkým Ž. Nechat se obdarovat každý den znovu - je to pozvání být občanem nebo občankou reality, která přesahuje naše představy. Reality, kterou Matouš nazývá království nebeské. Společenství s Tím, který nás z lásky převedl z nicoty do bytí.

Sestry a bratří – prosme o odvahu a kuráž přijmout dar sebe sama. Přijmout se, takoví, jací jsme. Najit vlastní obdarování, vlastní charizma, které nám bylo dáno pro druhé. Kéž z přijetí daru své existence, sebe sama, pak dokážeme proměnit ta místa v našich církvích, sborech a farnostech, kde vládne odmítání jinakosti, lpění na tradičních výkladech a neochota přijmout barevnost lidské společnosti v celé plnosti. O to prosme při dnešní bohoslužbě.

(Petr Miencil)

Záznam z debaty Láska nemůže být hřích

přidáno: 28. 8. 2018 12:59, autor: Logos, gay křesťané   [ aktualizováno 28. 8. 2018 13:35 ]

Na jaře 2018 jsme pořádali debatu o vztazích LGBT lidí Láska nemůže být hřích s účastí docenta Evanjelické bohoslovecké fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě Ondreje Prostredníka, katolického kněze Davida Oláha, evangelické teoložky Magdalény Šipky a evangelického faráře Jakuba Pavlúse.

Stáhněte si záznam nebo si ho rovnou poslechněte:
.

Mezisetkání v úterý 24.7. od 18. hod.

přidáno: 23. 7. 2018 4:25, autor: Logos, gay křesťané

Přátelé,
již tradiční letní setkání v Kuželně je zde. Pán ji speciálně pro nás otevře v úterý 24.7. od 18 hodin.

Kdo jste ještě nebyli, tak se dobře podívejte, kde je ulice Horská. Jít můžete z Albertova po schodech nahoru, případně za Karlovem po schodech dolů. Při cestě z vrchu se nenechte nalákat či vylekat šosáckou restaurací Bastion, ale sejděte ještě trochu níže, vstupte do branky a najdete podnik s nečekanou atmosférou s gauči na terase. Pro jistotu dávám číslo 774973981, kdybyste moc bloudili. (Foto na Mapách není Kuželna, ale schody z Albertova.)

(Tip: Můžete zkusit i cestu do Kuželny krásnou zahradou Ztracenka, snad odpoledne bude otevřena, vstup je myslím spíš pod Matfyzem, než z jeho boku, jak zobrazuje mapa. Tip 2: Přijít můžete i přes množství schodů z Folimanky přes hradby. Nebo si na hradby alespoň můžete odskočit – jsou krásně opravené a je z nich výhled. Na hradby se dá zajít i okolo zmíněné restaurace Bastion.)

Těší se Marek a Jirka

Program Logosu na Prague Pride 2018

přidáno: 13. 7. 2018 16:28, autor: Logos, gay křesťané   [ aktualizováno 25. 7. 2018 4:47 ]


Při pravidelné evangelické bohoslužbě spolek LGBTQ věřících Logos představuje svůj program během festivalu Prague Pride a přimlouvá se za jeho šťastný průběh při společných modlitbách.

Martin ve zdi je kostelem Českobratrské církve evangelické a konají se v něm bohoslužby (nejen) pro mládež. Ve vedení bohoslužeb se střídají kazatelé včetně studentů teologie a profesorů Evangelické teologické fakulty Karlovy univerzity v Praze. Při večerní bohoslužbě
před Prague Pride představuje spolek LGBT věřících Logos Česká republika představuje svůj program během festivalového týdne. Při bohoslužbě se zároveň při společných modlitbách prosí za klidný a zdárný průběh Prague Pride.

Tradiční rodina? Ale jaká? (přednáška)

Sousloví „tradiční rodina“ se obvykle užívá jako zbraň proti LGBTQ lidem, zaklínají se jím věřící i nevěřící odpůrci a odpůrkyně nejen duhových rodin, ale i genderové rovnoprávnosti – to vše totiž prý „tradiční rodinu“ ohrožuje. Co to je tradiční rodina a je to koncept tak samozřejmý, jak se jej někteří snaží prezentovat? Tyto a další otázky se z pozic sociální antropologie pokusí rozplést Jan Škrob.

Philip Baldwin: Křesťanství posiluje v boji proti útlaku menšin

Dosavadní životní cesta Philipa Baldwina je plná zvratů. Z úspěšného právníka se stal zapálený aktivista za práva LGBTQ lidí a lidí s diagnózou HIV, později se jako další rovina přidalo i křesťanství. Příběh Philipa Baldwina a jeho svědectví víry jsou světlem ve tmě pochybností o tom, zda křesťanství, menšinová sexuální orientace a třeba i stigmatizovaná diagnóza mohou jít ruku v ruce. Určujícím principem Kristovy zvěsti je láska. V tom také Philip Baldwin vidí styčnou plochu křesťanství a LGBTQ aktivismu.

Coming out ve věřící rodině (panelová debata)

Co když žijete ve věřící rodině a jednoho dne řeknete svým příbuzným, že jste gay, lesba nebo trans? Přirozenost tu může narazit na předsudky a dokonce odmítnutí. Panelová diskuze Logosu představí specifika coming outu ve věřící rodině a pokusí se odpovědět třeba na to, jaký vliv má politika církve, nebo jakou roli může sehrát kněz (bude spíš záporák, nebo hrdina?). Přijďte načerpat informace a zkušenosti, Logos je organizací LGBT věřících, která v Česku funguje už přes dvacet let.


Společná bohoslužba farářů a farářek z různých církví. Přijďte poděkovat za festivalový týden. Bohoslužbu hudebně doprovodí Nikol Fischerová & projekt Metanoia.

Bohoslužbu pro účastníky Prague Pride slouží několik farářů a farářek společně. Logos chce prostřednictvím společné bohoslužby křesťanů z různých církví LGBTQ lidem ukázat, že nejhlasitější křesťanští radikálové nepodávají věrný obraz Božího lidu. Společná bohoslužba doloží, že předsudky LGBT lidí vůči křesťanům jsou stejně zbytečné jako předsudky křesťanů vůči LGBT lidem. Přijďte se o tom přesvědčit sami. Bohoslužbu hudebně doprovodí Nikol Fischerová & projekt Metanoia. Po bohoslužbě bude následovat občerstvení s prostorem k rozhovoru.Stánek Logosu v Pride Village
Po–Pá 6.–10. 8. a Ne 12. 8. 2018, 15.00–22.00, Pride Village, Střelecký ostrov, Praha 1

Posaďte se pod baldachýn a zapojte se do duchovních rozhovorů. Logos, sdružení LGBT křesťanů, nebude ani letos chybět na Střeláku. Jeho stánek opět připraví bohatý DIY program a od úterý do pátku nabídne i hodinku meditace (od 18.00) podle jezuity Jamese Martina, který usiluje o sblížení církví a LGBT lidí. Nechybí ani relaxační zóna a informace o Logosu, který v Česku funguje již přes dvacet pět let, a je tu pro všechny LGBT věřící a jejich rodiny.

Možnost duchovního rozhovoru vždy v úterý až pátek 7.–10. 8. v 16.00–20.00.

Stánek s námi budou sdílet i přátelé z trans*parentu.

Témata Meditace podle Jamese Martina, SJ:
Út–Pá 7.–10. 8. 2018, 18.00–19.00

Jména jsou důležitá ve Starém i Novém zákoně. Jména často vyjadřují zásadní prvky osobnosti. Meditace o pojmenovávání Boha a vlastní identity.

V příběhu, ve kterém Ježíš uzdravil služebníka římského setníka, Ježíš setníka nekárá za to, že není žid, ani za to, že je pohan. Meditace o Ježíšově přijetí.

V 139. žalmu nám žalmista říká, že Bůh nás stvořil, bezpodmínečně nás zná a rozumí nám. Meditace o Božím vztahu nám.

Když Ježíš oznámil svou identitu, lidé z Nazareta se jej vyhnali. Meditace o přijetí ve svém okolí.

Stánek Logosu na JarmarQu na Letné
So 11. 8. 2018, 14.00–22.00, Pride Park, Letenská pláň, Praha 7

Zastavte se u nás pro letáček, placku, na pokec nebo jen tak pozdravit. Rádi vás uvidíme.Logos v průvodu Pride Parade z Václavského náměstí na Letnou
So 11. 8. 2018, 11.30–14.00, začátek v horní části Václavského náměstí u sochy sv. Václava

Kdo chcete jít s námi, hledejte velký transparent s nápisem „LGBTQ věřící“ a znakem Logosu.

Logos k petici na podporu manželství

přidáno: 3. 7. 2018 15:41, autor: Logos, gay křesťané

Milé sestry, milí bratři,
v uplynulém týdnu byly farnosti Arcidiecéze pražské obeslány dopisem pomocného biskupa Zdenka Wasserbauera, který se i jménem pana kardinála Duky vymezil proti aktivitám skupiny lidí, která se snaží „o změnu ústavy a v ní zakotveného manželství jako svazku muže a ženy“. Jako LGBT+ křesťané se připojujeme k tomuto sice ne zcela přesnému (nikde v Ústavě České republiky není zakotveno manželství jako svazek muže a ženy), avšak ve svém smyslu zcela jasnému poselství našich pastýřů. Spolu s nimi žádáme nejen věřící, ale všechny občany České republiky, aby se vší silou postavili proti biskupy zmiňované „skupině lidí“ tvořenou členy tzv. Aliance pro rodinu a některými poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, v čele s většinou poslanců za KDU-ČSL. Jimi podněcované aktivity, které mají vést ke změně nikoli Ústavy České republiky, ale Listiny základních práv a svobod, jdou proti duchu ústavních dokumentů, o které se opírá česká státnost a svobodný život občanů. Zásadně nesouhlasíme s tím, aby si výše uvedená „skupina lidí“ navrhovaným nesystémovým zásahem do jednoho z klíčových právních předpisů tohoto státu uzurpovala pravomoc určovat, jaká konkrétní forma rodinného života má požívat ústavní ochrany. Již dnes je z Listiny základních práv a svobod totiž zřejmé, že zákon chrání rodičovství a rodinu jako takovou. Dle našeho mínění, a jistě i dle mínění našich otců biskupů, mají zákonné ochrany požívat všichni občané České republiky, včetně jakýchkoli forem rodiny, které umožňují jedinci plně se rozvinout pro dobro celé společnosti. Odmítáme upřednostňování jedné formy rodinného soužití nad formy jiné. Odmítáme jakoukoli diskriminaci všech lidí, zejména dětí, jimž nebylo dopřáno vyrůstat v rodinách sestávajících ze sezdaných manželských párů. Jako křesťané stojíme též na straně těch rodin, které z mnoha, často nezaviněných příčin, tvoří samoživitelé se svými dětmi. Právě tyto rodiny bývají vystaveny těžkým zkouškám sociální izolace, hmotné nouze a přehlížení ze strany společenství věřících. Podporujeme i rodiny tvořené osobami stejného pohlaví, mezi nimiž panuje vzájemná láska, úcta a věrnost. Věříme, že na straně všech výše uvedených, často přehlížených a tupených rodin stojí nejen naši biskupové a věřící lid, ale i sám Ježíš Kristus.

Další informace o této situaci najdete v článku Nepravdy z kazatelny? od Martina Vaňáče i v Otevřeném dopisu panu biskupovi Zdeňku Wasserbauerovi a českým kněžím od Tomáše Bílého.

O našich postojích k manželství pro všechny se můžete dočíst v otevřeném dopisu poslancům a poslankyním PSP ČR.

Logos ČR

Jedeme na vodu! Přidejte se 3.–5. srpna

přidáno: 3. 7. 2018 15:40, autor: Logos, gay křesťané   [ aktualizováno 3. 7. 2018 15:43 ]

Milí přátelé a příznivci Logosu,
zveme Vás na vodácký víkend na řece Lužnici, který proběhne v termínu Pá–Ne 3.–5. srpna 2018.

Splouvání řeky na kánoích patří mezi tradiční letní volnočasové aktivity. Jedná se o romantickou a fyzicky i finančně nenáročnou turistiku, která je vhodná pro osoby všech věkových kategorií. Dolní tok řeky Lužnice, který máme v plánu splouvat, je vhodný i pro naprosté začátečníky, kteří dosud nikdy nebyli „na vodě“. Nováčky do vodáckého umění ochotně zaškolíme přímo na místě formou krátké instruktáže.

Na úseku Tábor–Bechyně (cca 25 km) nás čeká několik menších peřejí, několik jezů, z nichž některé se přenášejí, jiné se dají splout (vždy dbáme zásad bezpečnosti), pár turistických zajímavostí (například zřícenina Příběnice, řetězový most ve Stádleci) a také řada kempů a občerstvovacích zařízení.

Předpokládané ubytování je ve stanech, ale pro ty, kteří si potrpí na pohodlí, je zde i možnost noclehu v chatkách (RS Stavorek Bečice; podle obsazenosti, upřednostňují turnusy, nyní nelze rezervovat) či pokojích (Harrachovka; zde je na pátek volných 6 postelí, které máme předběžně rezervované).

Lodě, pádla, vesty, barely, dopravu materiálu a spol. nám zajistí půjčovna (firma Jakubec), cena na osobu/dva dny cca 300 Kč.

Prozatímní plán je takový, že se sejdeme v pátek večer v některém táborském kempu (nejspíše Harrachovka), v hospodě utužíme kolektiv, dopoledne beze spěchu vyčkáme na případné opozdilce, kteří dorazí až ranním vlakem, v případě potřeby uděláme pro naše nováčky menší nácvik, a vyrazíme poklidnou plavbou s četnými občerstvovacími zastávkami do naší další destinace, kterou bude jeden z kempů v Bečicích (zřejmě Saloon), kam dorazíme brzy večer. V neděli nás pak bude čekat závěrečných cca 15km do Bechyně, kam bychom měli dorazit pozdě odpoledne, abychom s rezervou stihli příslušné spoje (např. do Prahy jede bus 17.15 a vlak 18.03 a 20.03).

Případné zájemce prosíme, aby se ozvali s dostatečným časovým předstihem.
Vítáni jsou však i ti, kteří se rozhodnou na poslední chvíli.
Další podrobnosti budou upřesněny a rozeslány všem zájemcům koncem července.

Obecné informace o Lužnici a vodácké turistice najdete např. zde:
https://www.raft.cz/cechy/luznice.aspx?ID_reky=9
http://www.padlo.cz/reka/4/luznice/
https://www.vodackanavigace.cz/luznice?uo=6817&ud=3064

Těšíme se na Vás!

Pro Logos organizuje Johanka (pište na luznice@centrum.cz)

Ahóóój! :-))

Mezisetkání v úterý 26.6. od 18. hod.

přidáno: 25. 6. 2018 11:41, autor: Logos, gay křesťané

Milí přátelé,
jak jsme slíbili, i v červnu pro nás máme zarezervované místo na společné Mezisetkání Logosu. Tentokrát opět v Podskalí.

Od 18. hodiny v úterý 26.6. nás čekají v salonku restaurace U Kalendů na Rašínově nábřeží 58 hned u Palačáku.

Lákadlem by mohla být i nabídka 11 různých piv, přičemž ne vše je Primátor, co se točí. K tomu se může hodit utopenec, guláš i steak. Minimálně jeden z vás ke Kalendům chodí pravidelně a rád na oběd, tak máme naději, že se nám tam bude líbit.

Těší se na vás Marek a Jirka

1-10 of 117