Zpráva pro valnou hromadu o činnosti ostravské skupiny v letech 2016–2017

přidáno: 7. 3. 2018 6:25, autor: Logos, LGBTQ věřící   [ aktualizováno 7. 3. 2018 6:25 ]
Ostravské společenství Logos obnovilo svou činnost v červnu roku 2010. Od té doby jsou v Ostravě realizována pravidelná měsíční setkání. Vzhledem k ne příliš vysokému počtu členů a k neformálnímu charakteru tohoto společenství jsme se v prvních letech setkávali vždy v bytech jednotlivých členů, a to ať již v rámci duchovního programu, který si někdo z členů připravil, tak též na tzv. herních večerech při hraní společenských her. Chodili jsme spolu též do kina, do divadla, na výlety, na poutě. Za uplynulých 8 let se rámci společenství vystřídalo mnoho zájemců o setkávání – někteří přišli jednou, jiní vícekrát. Mnozí pak Ostravu opustili kvůli změně zaměstnání, bydliště. Pravidelných setkání se účastní 7 až 10 zájemců.

V roce 2013 se podařilo navázat spolupráci s představiteli Ostravsko-opavské diecéze ŘKC, kdy byl na žádost společenství Logos ustanoven biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem pověřený kněz pro pastoraci LGBT věřících P. Lukáš Engelmann. S ním navázalo počátkem roku 2014 společenství Logos kontakty. Od září 2014 se pak pravidelná měsíční setkání společenství Logos konají na půdě fary římskokatolické farnosti Ostrava-Třebovice, kde je farářem.

V dubnu 2016 se vyskytla možnost realizovat pravidelná setkávání společenství Logos též na půdě ČCE v Ostravě. Po jednáních s oběma faráři sboru a po projednání staršovstvem v říjnu a listopadu 2016 se dostalo aktivitám Logosu plné podpory. Doprovázení našich setkání se ujal pan farář Pavel Šindler. První setkání na půdě sboru uskutečnilo 24. 2. 2017. Od té doby se setkání ostravského společenství Logos víceméně střídají mezi farami ČCE a ŘKC.

V roce 2017 proběhlo celkem 10 pravidelných setkání ostravského společenství Logos, z toho 4 na půdě fary ŘKC v Ostravě-Třebovicích a 4 na půdě fary ČCE v centru Ostravy. Dvě setkání pak byla bytová u Radka a Lukáše v Ostravě-Koblově. Při setkáních na farách obou církví je věnován prostor jak modlitbě, písním a sdílení, tak též duchovním tématům – ať již s odkazem na úryvky z Písma, tak též s ohledem na aktuální liturgické období. Bytová setkání jsou zcela neformální.

Členové společenství Logos se v roce 2017 nemalou (vlastně zcela zásadní) měrou podíleli na realizaci kampaně Jsme fér! v Ostravě. Nejen že se v hojné míře účastnili setkání pořádaných k této kampani, ale zejména přidali ruce k dílu a celou tuto kampaň v Ostravě odedřeli. První krůčky ke spolupráci byly našlápnuty již 3. 12. 2016 kdy se v Ostravě uskutečnilo v rámci Ozvěn QFF Mezipatra promítání filmu Freedom to Marry. Následně se pak členové ostravského společenství Logos zapojili do příprav zahájení kampaně 1. 5. 2017 v Dolní oblasti Vítkovice (distribuce letáků, sbírání podpisů, pečení perníků, příprava občerstvení, rozhovory s návštěvníky…). Ostravské společenství Logos též zajišťovalo stánek kampaně Jsme fér! po dobu trvání festivalu Colours of Ostrava (19.–22. 7. 2017). Členové ostravského společenství Logos se též v barvách kampaně Jsme fér! účastnili průvodu na festivalu Prague Pride. No a v neposlední řadě členové ostravského společenství Logos zajišťovali dne 16. 9. 2017 stánek kampaně Jsme fér! na festivalu Zažít Ostravu jinak. V září a říjnu 2017 se velká část členů ostravského společenství Logos zapojila v rámci kampaně Jsme fér! do oslovování kandidátů ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ohledně jejich názoru na manželství stejnopohlavních párů a na přiosvojování dětí těmito páry. Od ledna 2018 členové společenství Logos převzali plnou koordinaci kampaně Jsme fér! na území Moravskoslezského kraje, včetně zajištění tzv. férových míst (podpisová místa) a zintenzivnění sběru podpisů pod petici. První velkou akcí kampaně v roce 2018 bude přítomnost stánku a sběr podpisů na tradičním Duhovém plese v Ostravě dne 10. 3. 2018. Očekávat se dají opět aktivity při oslavách 1. máje a při festivalu Colours of Ostrava.

Ostravské společenství Logos ČR však nežilo v roce 2017 jen kampaní Jsme fér! Ve dnech 5.–8. 5. 2017 jsme se zúčastnili tradiční duchovní obnovy pořádané brněnským společenstvím Logos na Sv. Hostýně. Ve dnech 6.–13. 8. 2017 jsme přispěli svými silami a svou účastí na aktivitách spolku Logos ČR v rámci festivalu Prague Pride (pomoc ve stánku, účast na bohoslužbách, v průvodu), dne 2. 9. 2017 se alespoň jeden člen našeho společenství účastnil festivalu Pilsen Pride. Dne 29. 11. 2017 se členové ostravského společenství Logos na pozvání účastnili besedy se studenty třetího a čtvrtého ročníků gymnázia v Mladé Boleslavi na témata homofobie a současný život LGBT lidí. V roce 2018 čeká ostravské společenství Logos velký úkol spočívající v přípravě programu již tradiční duchovní obnovy ve dnech 4.–8. 5. 2018 opět na Sv. Hostýně.

Děkujeme tímto všem, kdo se na činnosti ostravské místní skupiny aktivně podílí, tedy našim pánům farářům Lukášovi a Pavlovi s celou jeho rodinou, dále členům, bez kterých by setkání byla zbytečná, a to zejména Vlaďce a Benovi, Kristýnce, Andreji, Kamilovi, Tomovi, Lukášovi, Vaškovi, Jarkovi, Mirkovi, Martinovi, Alešovi a mnoha dalším, kteří se na našich setkáních mihli třeba jen jednou, přesto nás však obohatili svými myšlenkami, svým životem. Děkujeme též farním společenstvím, která nás přijala. Věříme, že se bude tato spolupráce nadále rozvíjet, že se budeme i nadále vzájemně obohacovat.

Za ostravské společenství Logos   
Radek Šoustal
3. 2. 2018

Setkání ostravského společenství Logos v roce 2017:
27. 1. 2017 19:30 – fara ŘKC Ostrava-Třebovice
24. 2. 2017 19:30 – fara ČCE Ostrava-Moravská Ostrava
31. 3. 2017 19:30 – fara ŘKC Ostrava-Třebovice
28. 4. 2017 19:30 – fara ČCE Ostrava-Moravská Ostrava
26. 5. 2017 19:30 – fara ŘKC Ostrava-Třebovice
30. 6. 2017 19:30 – fara ČCE Ostrava-Moravská Ostrava
22. 9. 2017 19:00 – Ostrava-Koblov
20. 10. 2017 19:30 – fara ŘKC Ostrava-Třebovice
24. 11. 2017 19:00 – fara ČCE Ostrava-Moravská Ostrava
22. 12. 2017 18:00 – Ostrava-Koblov
26. 1. 2018 19:00 – fara ŘKC Ostrava-Třebovice

Účast na dalších aktivitách:
5.–8. 5. 2017 – Duchovní obnova Sv. Hostýn
6.–13. 8. 2017 – Prague Pride
2. 9. 2017 – Pilsen Pride
29. 11. 2017 – přednáška na gymnáziu v Mladé Boleslavi   

Setkání ke kampani Jsme fér!
3. 12. 2016 – Ozvěny QFF Mezipatra – DOV Ostrava-Vítkovice – propagace, pomoc s realizací
20. 1. 2017 18:00 – kavárna Maryčka DOV Ostrava-Vítkovice – koordinační setkání
3. 3. 2017 18:30 – kavárna Maryčka DOV Ostrava-Vítkovice – koordinační setkání
1. 5. 2017 – celodenní oslava 1. máje v DOV Ostrava-Vítkovice – propagace, účast ve stánku
19.–22. 7. 2017 – Colours of Ostrava – koordinace, propagace ve stánku
11. 8. 2017 – Praha – celostátní koordinační setkání kampaně Jsme fér!
12. 8. 2017 – Praha – Prague Pride – účast v průvodu
16. 9. 2017 14:00–22:00 – uliční festival Zažít Ostravu jinak – propagace ve stánku
12. 10. 2017 19:00 – kavárna Maryčka DOV Ostrava-Vítkovice – koordinační setkání
10.–11. 11. 2017 – Brno – celostátní koordinační setkání kampaně Jsme fér!

Ċ
Logos, LGBTQ věřící,
7. 3. 2018 6:25
Comments