Místní skupiny‎ > ‎Ostrava‎ > ‎

Akce, pozvánky, články v Ostravě


LOGOS na faře i v ostravských ulicích

přidáno: 4. 6. 2015 4:55, autor: Logos, gay křesťané

Květnové setkání na třebovické faře mělo jako své hlavní téma „osobní dotek Boha“. Každý mohl s celým společenstvím sdílet své zkušenosti intimního okamžiku, kdy se jej (a nebo jí) dotkl v životě Bůh, případně při jakých okamžicích nebo situacích cítí člověk Boží působení ve svém životě. Vzhledem k menšímu počtu účastníků setkání (bylo nás tentokráte jen sedm) mohl být vytvořen prostor pro otevření se druhým a zároveň pro naslouchání. Zjistili jsme, že zkušenost Božího doteku je známa každému z nás. Nelehce se o ní hovoří, ale o to hlubší v nás zanechává stopy a pomáhá nám na cestě životem.

Další schůzka, naplánovaná na 19. 6. 2015, bude poslední v tomto školním roce.

V květnu se též v Ostravě uskutečnilo setkání KoneQtor. LOGOS při jeho přípravách nemohl zůstat stranou a tak jsme před vchodem do kulturního centra Cooltour postavili dne 30. 5. 2015 i my svůj stánek v nejistém očekávání, co se bude v příštích hodinách dít. Díky úžasným kolegyním a kolegům z LOGOSU (celkem se nás v našem stánku během dne vystřídalo jedenáct – osm ostravských členů a tři pražští) se podařilo připravit pro zájemce o činnost našeho společenství nejen pestré letáčky s informacemi, ale též skvělé občerstvení ve formě perníčků, lineckého cukroví a výborné citronády. Večer pak Tom vedl velmi zajímavou přednášku o homofobii ve třetím světě. I když celá akce neoplývala příliš velkou návštěvností, je skvělé konstatovat, že se v našem společenství najde mnoho lidí, kteří jsou ochotni podílet se na jeho činnosti i navenek – nabídnout, byť i jen svou účastí, poselství o možnosti života z víry druhým lidem. A také je fajn, že i Ostravané a lidé z širšího okolí měli možnost seznámit se s LGBT aktivitami na území města, resp. České republiky.
41

Dubnové ostravské setkání ve znamení Kristova vzkříšení

přidáno: 4. 5. 2015 11:11, autor: Logos, gay křesťané

I v měsíci dubnu se na třebovické faře uskutečnilo pravidelné setkání společenství LOGOS. Tentokrát jsme díky nádhernému počasí nemuseli sedět zavřeni v místnosti, ale mohli jsme všemi smysly vychutnávat přicházející jaro na farní zahradě. No a téma nemohlo být jiné než Velikonoce. Zpětně musím poděkovat všem za to, že byli ochotni podělit o své osobní prožití těchto nejvýznamnějších křesťanských svátků v roce. Hovořilo se o symbolech, se kterými jsou svátky spojeny i o slavení Velikonoc napříč různými křesťanskými denominacemi. Součástí diskuse bylo též ztvárnění Kristova utrpení v umění, zvláště pak ve filmu. Rád jsem členům společenství doporučil irský film Kalvárie, který zcela netradičně, a možná o to více aktuálně, přenáší Kristův velikonoční příběh do současného života. Jako již tradičně, nevyhnula se diskuse ani ožehavým tématům, jako je postoj katolické církve ke svěcení žadatelů o kněžství, kteří se přiznají ke své gay orientaci, případně ke svým pedofilním sklonům.

Vzhledem ke skutečnosti, že v termínu příštího pravidelného setkání bude probíhat na území diecéze Noc kostelů, dohodli se členové společenství na přesunutí květnového setkání o týden dříve, tedy na datum 22. 5. 2015. Zároveň se podařila naplánovat účast společenství LOGOS na festivalu KoneQtor, který se uskuteční v Ostravě na Černé Louce v kulturním centru Cooltour v sobotu 30. 5. 2015. LOGOS bude zastoupen jak na Jarmarqu aktivit LGBT zúčastněných organizací, tak též na přednášce o homofobii ve třetím světě, kterou povede Tomáš Bílek. Všichni jsou na tuto akci srdečně zváni – rádi vás osobně poznáme.

Radek Šoustal
43

Ostrava ~ předvelikonoční setkání Logosu

přidáno: 12. 4. 2015 14:33, autor: Logos, gay křesťané

Ve velkém očekávání nejkrásnějších a největších křesťanských svátků v liturgickém roce ­Velikonoc se v pátek 27. března 2015 na třebovické faře konalo setkání ostravského společenství Logos. Celý večer se nesl v duchu velikonočního tajemství („Až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího, a tak dorostli zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti.“ Ef 4,13), který byl doplněn tématem setkání odkazujícího k problematice duchovního doprovázení.

Všichni měli možnost zapojení se do diskuze o této specializované činnosti pověřených osob ­kněží, jáhnů či laiků. Vedle zpovědi a terapie (ta je nejčastěji poskytována kněžími a psychology v jedné osobě) byla představena další z možností, jak nasměrovat člověka, aby se mu podařilo zakusit setkání s Bohem a Kristem a aby se vydal správným směrem života, cestou světla. („A kde se rozjasní, tam je světlo. Proto je řečeno: Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus.“ Ef 5,14) Mnozí se podělili o zkušenosti s touto službou v rámci církevní obce a ubezpečili ostatní, že je dobré nezůstávat sám uprostřed davu a právě naopak je příjemné, pokud nalezneme člověka ochotného věnovat se tomu druhému.

Jako se o velikonoční vigilii zapaluje svíce paškál symbolizujícího vzkříšeného Krista, stejným způsobem se i v nás pokusil o. Lukáš probudit novou naději v očekávané události následných dní, měsíců a let („On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa.“ 1J 2,2).

Modlitba: Všemohoucí, věčný Bože, Tys dal svému milovanému Synu všechnu moc na nebi i na zemi, aby byl Králem všeho tvorstva; dej, ať celý svět, vysvobozený Kristem z otroctví hříchu, poznává Tvou slávu, věrně ti slouží a ustavičně Tě chválí. Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.
44

Ohlédnutí za 22. ročníkem Febiofestu

přidáno: 3. 4. 2015 15:41, autor: Logos, gay křesťané

Stalo se již tradicí, že mezinárodní filmový festival Febiofest nabízí ve své sekci Jiný břeh novinky ze světa filmů s LGBT tematikou. Letošní výběr překvapil svou pestrostí, neboť čtrnáct promítnutých snímků pocházelo z deseti zemí světa – od Chile až po Itálii. Pokud bychom pak sledovali samotné filmové příběhy, ocitli bychom se ještě dále – např. v Rusku a svým způsobem i v Číně. Bylo možno vidět jak bláznivou americkou komedii o matce, která touží mít ze svého syna gaye, tak též umělecký, místy až pornografický mexický film o samotě a neschopnosti vytvořit si funkční vztah.

Jako věřícího gaye mě pak zaujal italský film Tmavší než noc z roku 2014. Vypráví příběh čtrnáctiletého chlapce Davida, žijícího v sicilské Katánii. Jeho dětství ovlivňuje jednak dospívání v přísně katolickém prostředí, kterou vede dominantní otec, jednak pozvolné uvědomování si vlastní jinakosti, odlišnosti, kterou však musí David před okolním světem, zvláště pak před otcem, skrývat. Když se pak otec dozví o Davidově tajné skrýši, kde jsou ukryty tak trochu výstřední snové poklady, jeho svět fantazie, nechá chlapce vyšetřit lékařem. Za účelem přetvoření zženštilého kluka v pravého muže nutí otec násilím syna podstoupit léčbu. Než aby David přišel o svůj svět, o svou individualitu, identitu, uteče z domu a začíná žít na ulici – v partě prostitutů, transvestitů, pasáků… Snaží se zachovat svou dětskou nevinnost, ale zároveň žít své ideály, svou přirozenost. Jenže i život na ulici má svá pravidla, která nutí Davida dělat kompromisy a čím dál více jej svazují do nesvobody. Zaslepenost fanatického otce je střídána neomezenou vládou pasáků, gangů, policajtů, ale i obyčejného hladu. Vlastní Davidův život náhle přestává mít sám o sobě hodnotu.

Je smutné, že i v současné době je aktuální výše uvedené téma trestání jinakosti ve jménu náboženství, víry. Je smutné, že i dnes mnoho rodičů nepřijme fakt, že jejich dítě je lesba nebo gay. Je smutné, že i v dnešní době představitelé křesťanských církví deformují mladé gaye a lesby pohádkami o nutnosti léčby jejich „nemoci“, jak k tomu např. vyzývá kniha Gabriely Kuby s názvem Globální sexuální revoluce, v současnosti tolik přijímaná a citovaná např. v katolickém prostředí. V uplynulých dnech jsme vstoupili do tajemství Kristova zmrtvýchvstání, jeho vítězství nad smrtí, nad naším hříchem. Toto vítězství nám přineslo absolutní, dokonalou svobodu. Kéž by v každodenní realitě našich životů poznal filmový hrdina David ve své rodině lásku, která vychází z Kristova daru svobody. I dnes je třeba stále se modlit za všechny, kteří zaslepeni svým strachem touží všechny kolem sebe vlastnit, svazovat, umlčet.

Radek Šoustal

Ostrava ~ pozvánka na březnová setkání 27.3. a 28.3.

přidáno: 20. 3. 2015 9:22, autor: Logos, gay křesťané

Milé kamarádky, milí kamarádi, drazí LOGOSané,

dovolte mi pozvat vás na naše pravidelné setkání, tentokráte již březnové, které se uskuteční v pátek 27. 3. 2015 v 19 hodin opět na římskokatolické faře v Ostravě-Třebovicích. I když jsme již skoro na konci postní doby, přeci jen by nebylo vhodné dávat si půst od účasti na LOGOSím společenství. Všichni jste srdečně vítáni.

Zároveň mi dovolte připomenout vám společnou návštěvu Minikinokavárny v Ostravě v sobotu 28. 3. 2015 v 17 hodin – uvidíme skvělý film Kód Enigmy (kdo si již u mně místa zamluvil, je v pohodě, kdo ještě váhá… má šanci ;) ). Po filmu bychom zašli do blízkého Trojhalí na tradiční irský festival v Ostravě k poctě sv. Patrika. Myslím, že bychom tohoto významného světce měli uctít alespoň jednou pintou pravého irského piva Guinness a nebo panákem whiskey. Jako každý rok je i letos vstup na svatopatrikovský festival zdarma, kvalita vystupujících irských a českých kapel i kvalita piva snad bude jako vždy zaručena.

Mějte se krásně přátelé, těšíme se na vás.
S přáním vydařeného vstupu do jara,

Luky a Radek :)

Ostravský Logos v zemi Václavově

přidáno: 20. 3. 2015 9:06, autor: Logos, gay křesťané

Letos v červnu to bude přesně rok, co se členové ostravského ekumenického společenství Logos začali scházet na římskokatolické faře v Ostravě­-Třebovicích (vždy každý poslední pátek v měsíci v 19.00, v letním čase v 19.30). Ostravsko­opavským biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem byl v jarních měsících roku 2014 po jednání s biskupským vikářem pro pastoraci o. Vítem Zatloukalem vybrán pro Ostravu kněz pro pastoraci věřících osob s homosexuální orientací. Stal se jím kněz věnující se problematice homosexuality o. Lukáš Engelmann, téhož času farář v Třebovicích.

Místem scházení ostravského Logosu se v klíčovém roce 2014 stala třebovická fara v rezidenčním městě biskupa ­ Ostravě. Ve městě, jehož území rozdělují řeky Odra a Ostravice mezi dvě historické země – Moravu a Slezsko. Místní Logos je tedy nejen výjimečný tím, že se nachází na území nejmladší diecéze České republiky (ostravsko­opavská diecéze byla zřízena v roce 1996), ale jeho výjimečnost sahá mnohem hlouběji. Členové společenství nejsou pouze pod ochranou moravských zemských patronů Cyrila a Metoděje, ale taktéž slezské patronky sv. Hedviky. To vše doplňuje nikdy nekončící vláda českého křesťanského panovníka sv. Václava a korunuje Panna Marie Nanebevzatá, patronka kostela v Ostravě­-Třebovicích.

Tolik darů pro jedno společenství a současně několik nabízejících se otázek. Co můžeme my jako členové Logosu církvi nabídnout? Je to vůbec nějakým způsobem možné? Postní doba přímo vybízí k promýšlení mnoha otázek, pokusům odhalování nikdy nezjistitelných tajemství a rovněž k diskuzi o našem směřování a úloze v církvi. 25 let žijeme opět ve svobodné zemi a snažíme se navázat na šťastné období českých dějin po vzniku samostatného Československa přerušené vládou totalitárních režimů v letech 1939–1989 (s výjimkou let 1945–1948). Važme si svobody, možností a pokusme se podílet na novodobém českém státě pod záštitou sv. Václava!

Modlitba: Všemohoucí, věčný Bože, dej, ať po vzoru svatého mučedníka Václava žijeme moudře a spravedlivě, ať statečně usilujeme o to, co slouží k nastolení tvého pokoje, a přemáháme zlo dobrem. Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

Ostravský LOGOS na prahu postní doby

přidáno: 5. 3. 2015 9:55, autor: Logos, gay křesťané

Setkání na prahu postní doby přineslo do ostravského ekumenického společenství LOGOS diskusi nad tématem osobního přijetí víry, tedy konverze. Každý měl možnost vyjádřit se o svých počátcích života s Kristem, prožívání víry, poznávání církve. Vzhledem k tomu, že členové společenství pocházejí z různých křesťanských denominací, byla diskuse jako vždy pestrá. Poznali jsme, že každého z nás si Bůh k sobě povolal originálním, nezaměnitelným způsobem. Pro některé byl tento hlas tak silný, že dosud nebyl přehlušen, jiným onen prvotní hlas Božího volání po čase zeslábl a vydali se na další pestré cesty životem.

Diskuse však nebyly vedeny jen o osobních konverzích. Opět jsme si připomněli biblické pasáže věnující se tématu homosexuality a vedli jsme diskusi jak o původu a významu těchto úryvků, tak i o možnostech jejich výkladu a aplikace pro náš osobní život, zejména pak pro naplnění partnerského života v praxi.

V závěrečné modlitbě mohl každý přednést svou osobní prosbu, kterou podpořilo celé společenství.

Další setkání našeho společenství se uskuteční v pátek 27. 3. 2015 v 19 hodin opět na římsko-katolické faře v Ostravě-Třebovicích. Vítáni jsou všichni, kteří mají chuť být společenstvím, potkat nové přátele, diskutovat o osobních, náboženských i společenských tématech. Pro případné zájemce nabízíme též společnou návštěvu kina – film Kód Enigmy v ostravské Minikinokavárně dne 28. 3. 2015 v 17 hodin. Případní zájemci o dění v našem společenství se mohou ozvat na kontaktní e-mail.

Duchovní obnova 2014

přidáno: 3. 4. 2014 13:28, autor: Logos, gay křesťané


Logos se sejde v Havířově ve st 12. XII.

přidáno: 10. 12. 2012 5:14, autor: Logos, gay křesťané   [ aktualizováno 10. 12. 2012 5:15 ]

Nadcházející setkání ostravského Logosu bude poněkud neformální. Koná se ve středu 12. prosince 2012 v Havířově u Mirka, a na programu je promítání filmu Diktátor (http://www.csfd.cz/film/293058-diktator/). Scházíme se opět v 19 hodin. Ozvěte se na t.ombi@seznam.cz.

Další setkání Logosu v Ostravě je ve čtvrtek 4. 10.

přidáno: 1. 10. 2012 22:26, autor: Logos, gay křesťané   [ aktualizováno 1. 10. 2012 22:27 ]

Sejdeme se v 19 hodin na soukromé adrese. Pro více informací neváhejte kontaktovat Tomáše Bílka přes emailu t.ombi@seznam.cz. 

Logos se v Ostravě schází každých 14 dnů obvykle ve čtvrtek, Těšíme se.

1-10 of 18