Jaká bude budoucnost církve?

Bezvýchodnost, skepse, zranění, internalizovaná homofobie – to je jen část emocí, kterou LGBTQAI členové a členky církevních společenství často cítí. Logos je tu od toho, aby je podporoval na cestě, na které dokáží překonat tato zranění a být schopni lásky k sobě i víry v živého Krista. Dokud ovšem budou církve projevovat odpor vůči svým LGBTQAI bratrům a sestrám, budeme z řad křesťansky věřících lidí odcházet se šrámy na duši.

A to nechceme. Chceme, aby církev skutečně byla domovem lidem všem a umožňovala každému plně rozvíjet vlastní potenciál v lásce k sobě, k Bohu a ke svým bližním. Proto se společně ptáme: Jaká bude budoucnost církve? A může být příjemná pro LGBTQAI věřící? Zajisté může, pokud si jí takovou dovedeme představit.

Proto prosím, pomozte nám vizi takové církve vytvořit.


Další dokumenty:

 


Instrumentum laboris: Young People, the Faith and Vocational Discernment