Tisková zpráva ekumenického křesťanského společenství Logos Praha k přijetí návrhu zákona o registrovaném partnerství Poslaneckou sněmovnou parlamentu České Republiky

přidáno: 15. 6. 2012 4:45, autor: Logos, gay křesťané   [ aktualizováno 15. 6. 2012 4:45 ]
V Praze dne 9. ledna 2006 |  Křesťanské společenství gayů a lesbických žen Logos Praha vítá schválení návrhu zákona o registrovaném partnerství Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České Republiky. Děkujeme členům sněmovny za přijetí návrhu a modlíme se za to, aby zákon nabyl účinnosti.

Zákon o registrovaném partnerství v podobě schválené sněmovnou umožní partnerským stejnopohlavním dvojícím efektivně uspořádat některé praktické záležitosti společného života. Zároveň představuje výraz podpory společnosti té části gay/lesbické komunity, jež žije ve stabilních párových vztazích. Motivuje k důstojnému životu v odpovědnosti vůči partnerovi i společnosti jako celku. Tím podporuje prosociální chování gay/lesbické komunity, jež tvoří nedílnou součást české společnosti, a přispívá k obecnému posilování vědomí důležitosti odpovědného osobního života jako jednoho z předpokladů všeobecné společenské stability a duchovní i materiální prosperity. Mrzí nás v této souvislosti, že probíhající proces schvalování zmíněné právní normy je ze strany představitelů některých církví provázen komentáři a prohlášeními, jež prokazují nepochopení podstaty a záměrů zákonodárce, a ve výsledku přispívají k šíření ničím nepodložených obav ve společnosti

Za důležité považujeme konstatovat, že navrhovaná právní úprava nijak nepodkopává společenskou prestiž institutu manželství a rodiny. Naopak, význam těchto institutů umocňuje, když vyjadřuje, že tytéž atributy (jako věrnost, odpovědnost, vzájemná podpora a péče ad.), které představují základní předpoklady dlouhodobé stability heterosexuálního párového života, nezbytného pro kvalitní výchovu dětí, jsou důležité i pro gay/lesbickou část společnosti. Ze zkušeností zemí, v nichž existuje právní kodifikace registrovaného partnerství, nelze doložit ohrožení institutu rodiny. Čteme opakovaná nesouhlasná vyjádření našich bratří v Kristu a máme za to, že pravým důvodem jejich zamítavého postoje k registrovanému partnerství není obava o rodinu, ale přesvědčení, že žitá homosexualita (byť v odpovědném partnerském svazku) je nemravná a hříšná, a že je povinností křesťana klást překážky její existenci. Tento, dle našeho hlubokého přesvědčení nesprávný, postoj vychází z povrchního čtení bible. Gayové a lesby, jejich životní příběhy, jsou součástí Božího plánu. Odmítání žité homosexuality z důvodu její neslučitelnosti s křesťanskou etikou představuje překonanou myšlenkovou koncepci. Diskuse vedené v poslední době ve společnosti chápeme také jako výzvu pro každého křesťana, aby otázky lidské sexuality, v tom i homosexuality, znovu, a z nových úhlů pohledu, promýšlel, a varoval se jednostranných, předsudečných stanovisek.

Věříme, že návrh zákona o registrovaném partnerství nabude účinnosti a napomůže zdravému vývoji celé české společnosti

Pavel Hynek 
předseda občanského sdružení Logos Praha