Stanovisko Logosu Praha k publikaci materiálu Kongregace pro katolickou výchovu o kněžství a homosexualitě

přidáno: 15. 6. 2012 4:42, autor: Logos, gay křesťané   [ aktualizováno 15. 6. 2012 4:42 ]
V Praze dne 6. prosince 2005 | Tisková zpráva ekumenického křesťanského společenství Logos Praha k publikaci materiálu Kongregace pro katolickou výchovu o kněžství a homosexualitě

Římskokatolická církev uplatňuje kolektivní vinu, hledá obětního beránka a vytvořením obrazu nepřítele zakrývá neschopnost hierarchie řídit církev a řešit krizi rodiny. Nová úprava povede k rozvoji dvojí morálky, lži a pokrytectví uvnitř církve a vyvolá strach mnoha homosexuálních duchovních žijících v celibátu, kteří poctivě církvi slouží.

Jako ekumenické společenství gayů a leseb jsme znepokojeni znevažováním dobré práce homosexuálních duchovních a šířením atmosféry nevraživosti a podezírání vůči významné skupině věřících. Církevní představitelé nemohou uplatňovat princip kolektivní viny a nezohlednit vědecká fakta týkající se lidské sexuality. Kongregace pro křesťanskou výchovu svou instrukcí podporuje primitivní homofobní nálady a nenapomáhá zdravému psychosexuálnímu vývoji dospívajících věřících.

Je všeobecně známo, že mezi duchovenstvem vždy byla podstatná část lidí homosexuální orientace. Ke změně této žité církevní tradice není důvod. Do role obětního beránka za sexuální skandály a osobní selhání církevních hodnostářů se dostávají všichni homosexuální věřící. Církev tímto problematizuje pastoraci věřících s homosexuální orientací, jelikož takováto aktivita bude interpretována jako sympatizace s gay kulturou. Odvrací pozornost od svých vnitřních problémů a umenšuje vážnost mravnostního selhání heterosexuálních duchovních.

Vatikánská instrukce používá pojmy, které nejsou kompatibilní s obvykle užívanou vědeckou terminologií, jako „hluboce zakořeněné homosexuální sklony“ či „homosexualita jako přechodný problém“. Navíc obsahuje nevědecký předpoklad o dočasnosti homosexuální orientace, kterou lze překonat. Vytváření správného vztahu k mužům a ženám je věcí osobní zralosti, nikoli sexuální orientace, jak se instrukce mylně domnívá.

Dokument není cestou k řešení, ale zakrytí problému. Jeho záměrem zřejmě není vyloučit homosexuální kněze, ale umlčet je. Kongregace pro křesťanskou výchovu tím vede věřící ke dvojí morálce a k pokrytectví. Sexuální život věřících, ale i duchovních, bude i nadále tabuizován namísto toho, aby se stal zdravou a žitou zkušeností.

Pavel Hynek
předseda občanského sdružení Logos Praha