Prohlášení a tiskové zprávy

Nejnovější

 • Gay, lesba a věřící? Jde to. Díky Bohu. Křesťané opět na Prague Pride PRAHA – Mezi účastníky festivalu Prague Pride můžete potkat také věřící gaye a lesby. Někteří se pod hlavičkou Gay Christians vypraví do sobotního průvodu. Společenství LGBT křesťanů Logos ČR se bude ...
  Přidáno v 14. 8. 2012 0:49, autor: Logos, gay křesťané
 • Logos slaví 20 let služby gay a lesbickým věřícím PRAHA – Počátkem školních prázdnin uplynulo už 20 let od chvíle, kdy se věřící gayové a lesby v České republice obrátili na faráře a staršovstvo evangelického sboru v Praze – Kobylisích, aby ...
  Přidáno v 12. 7. 2012 5:04, autor: Logos, gay křesťané
 • Účastníkům a organizátorům Pride Belgrade 2010 V Brně 7. 10. 2010 | "Věříme, že nás všechny bez rozdílu Bůh miluje právě takové, jaké nás stvořil, a že nám všem chce dopřát plnou radost z lásky ke druhému ...
  Přidáno v 15. 6. 2012 14:54, autor: Logos, gay křesťané
 • Reakce Logosu Praha na stanovisko České biskupské konference k přijetí a vyhlášení zákona o registrovaném partnerství V Praze dne 19. 5. 2006 | Stanovisko Občanského sdružení Logos Praha ke kritice zákona o registrovaném partnerství Českou biskupskou konferencí Zodpovědný láskyplný vztah mezi dvěma lidmi postavení rodiny nedevalvuje ani ...
  Přidáno v 15. 6. 2012 4:48, autor: Logos, gay křesťané
 • Reakce Logosu Praha k vetování zákona o registrovaném partnerství V Praze dne 23. února 2006 | Tisková zpráva ekumenického křesťanského společenství Logos Prahak vetování zákona o registrovaném partnerství prezidentem Václavem Klausem Prezidentovu vetu chceme rozumět jako snaze prodloužit debatu ...
  Přidáno v 15. 6. 2012 4:47, autor: Logos, gay křesťané
Zobrazení příspěvků 1 - 5 z 15 Zobrazit více »
Tiskové zprávy a prohlášení, které zde zveřejňujeme, vyjadřují stanovisko občanského sdružení Logos Česká republika (do roku 2011 pod jménem Logos Praha), přesněji jeho reprezentantů: výboru sdružení, který byl podle stanov zmocněn ke komunikaci s veřejností členskou základnou sdružení. 

Individuální názory členů případně místních skupin se mohou různit. Samozřejmě nereprezentujeme názory všech homosexuálních křesťanů.

Kontakt pro média


Přehledné informace o Logosu pro novináře


Gay, lesba a věřící? Jde to. Díky Bohu. Křesťané opět na Prague Pride

přidáno: 14. 8. 2012 0:49, autor: Logos, gay křesťané   [ aktualizováno 14. 8. 2012 0:49 ]

PRAHA – Mezi účastníky festivalu Prague Pride můžete potkat také věřící gaye a lesby. Někteří se pod hlavičkou Gay Christians vypraví do sobotního průvodu. Společenství LGBT křesťanů Logos ČR se bude prezentovat informačním stánkem na Střeleckém ostrově. V neděli odpoledne proběhne bohoslužba v kostele U Martina ve zdi na Starém Městě, na kterou jsou zváni všichni účastníci Prague Pride a jejich přátelé bez rozdílu náboženského vyznání a sexuální orientace.

Účastí na festivalu chceme říci, že křesťanská a podle našeho názoru ani žádná jiná poctivá náboženská víra se nevylučuje s pozitivním přijetím odlišné sexuální orientace. Jako křesťané se touto formou veřejně hlásíme ke Kristu, ale současně také ke své homosexuální orientaci – abychom nelhali sobě ani svým rodinám, přátelům a farním společenstvím. „Věřím, že Bůh nás přijímá takové, jací jsme. Někteří lidé možná trpí předsudky, Bůh nikoli,“ říká jeden z členů výboru Logosu Martin Maryška.

Otevřená bohoslužba proběhne v neděli 19. srpna 2012 od 14 hodin v kostele U Martina ve zdi, který patří Českobratrské církvi evangelické. „Naše církev se s postojem k homosexualitě vyrovnala v dokumentu Problematika homosexuálních vztahů. Mnozí členové našeho společenství se bohoslužby také zúčastní a podpoří tím křesťany na Prague Pride,“ uvádí evangelický farář pro mládež Mikuláš Vymětal, který bohoslužbu povede.

Na její přípravě se intenzivně podílí společenství gay a lesbických věřících Logos Česká republika. Kázat při ní bude farář ČCE mimo službu a v současnosti člen výboru Logosu Tomáš Adámek, který k tomu poznamenává: „Významnější než nějaké kázání mi připadá živý proces sdílení víry, ke kterému při bohoslužbách dochází. Ten neprobíhá jen z kazatelny dolů, ale doslova všemi směry. Duch vane, kudy chce. Věřím, že k tomu nějakým způsobem dojde i při této bohoslužbě – stejně jako to zažíváme při každém setkání Logosu.“

Pražský Logos se již dvacátým rokem schází pravidelně každou první neděli v měsíci od 15 hodin v evangelickém sboru v Praze – Kobylisích. Slovem Božím zpravidla slouží místní farář Ondřej Kolář, ale určitým způsobem je spoluvytváříme všichni. Také loňská Prague Pride přispěla ke zvýšení našich počtů i kvalitativnímu posunu a nově příchozí uvítáme i letos.

___

(358 slov)

Kontakt pro média

Tomáš Adámek
logos@logoscr.cz
www.LogosCR.CZ
+420 724 816 488

Logos slaví 20 let služby gay a lesbickým věřícím

přidáno: 5. 7. 2012 3:41, autor: Logos, gay křesťané   [ aktualizováno 12. 7. 2012 5:04 ]

PRAHA – Počátkem školních prázdnin uplynulo už 20 let od chvíle, kdy se věřící gayové a lesby v České republice obrátili na faráře a staršovstvo evangelického sboru v Praze – Kobylisích, aby se zde mohli pravidelně setkávat. Od té doby naše spolupráce s kostelem U Jákobova žebříku nepřetržitě pokračuje. Svou vděčnost za přijetí, kterého se nám zde dostává, vyjádříme při společné bohoslužbě s místním sborem v neděli 15. července 2012 od 9.30 hodin. Bohoslužbu povede farář Ondřej Kolář; svou účast přislíbila řada osobností dlouhodobě se zasazujících o práva gay a lesbické menšiny v naší zemi (Dagmar Křížková, Jiří Hromada a další).

Pořadatelem bohoslužby je farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze – Kobylisích, U školské zahrady 1, ve spolupráci s občanským sdružením Logos Česká republika. Zváni jsou k ní všichni lidé dobré vůle – gayové a lesby hlásící se ke křesťanství nebo s ním sympatizující, křesťané hlásící se k homosexuální orientaci nebo ji akceptující.

Logos se nevymezuje konfesně: mnozí účastníci našich setkání jsou katolíci, někteří jsou evangelíci nebo členové evangelikálních a letničních denominací, objevují se také pravoslavní křesťané a členové židovské obce. Tím se učíme ekumenickému smýšlení a společně vytváříme jedno pestrobarevné společenství víry.

V tomto duchu otevřenosti, vzájemné tolerance a pluralistického prožívání víry se ponese také naše bohoslužba 15. července. Naše sebepochopení objasňuje současný předseda Logosu Martin Maryška: „Považujeme se za lidi hledající, kteří chtějí rozvíjet svůj duchovní život. Naše menšinová sexuální orientace nás učí být tolerantními k jiným názorům, postojům, životním zkušenostem, k odlišnosti.“

Křesťanské církve a jednotliví křesťané nejsou ovšem v názoru na homosexualitu zajedno, ale v rostoucí míře se nám dostává porozumivých a vstřícných reakcí i od těch křesťanských osobností a uskupení, od nichž bychom se je dříve neodvážili očekávat, včetně některých katolických biskupů a duchovních evangelikálního zaměření.

Jak se stavíme k homosexuální orientaci my sami? „Nesnažíme se homosexualitu léčit. Věříme, že nás všechny bez rozdílu Bůh miluje právě takové, jaké nás stvořil, a že nám všem chce dopřát plnou radost z lásky ke druhému člověku, radost z toho, že můžeme a dokážeme milovat a že jsme milováni. To vystihuje také naše heslo: Kořeníme církev,“ říká jeden z duchovních pastorů Logosu Tomáš Adámek.

Dveře kostela U Jákobova žebříku v Praze – Kobylisích budou v neděli 15. července před 9.30 otevřeny všem příchozím. Počínaje zářím budou pak opět otevřeny každou první neděli v měsíci od 15 hodin při pravidelných schůzkách Logosu.

Účastníkům a organizátorům Pride Belgrade 2010

přidáno: 15. 6. 2012 14:54, autor: Logos, gay křesťané   [ aktualizováno 15. 6. 2012 14:54 ]

V Brně 7. 10. 2010 | "Věříme, že nás všechny bez rozdílu Bůh miluje právě takové, jaké nás stvořil, a že nám všem chce dopřát plnou radost z lásky ke druhému člověku, radost z toho, že můžeme a dokážeme milovat a že jsme milováni."

Logos podporuje průvod gay hrdosti Pride Belgrade 2010, který se uskuteční v srbském Bělehradě v neděli 10. října 2010. Našim přátelům zasíláme v angličtině a srbštině dopis, který tu zveřejňujeme v českém znění. V liberálním "osvobozeném" světě mají dnes pride parades spíše zábavní charakter, na což se názory také lidí v Logosu (jakož i názory LGBT lidí vůbec) různí. Otázkou vlastně je, co je naše gay hrdost a jak (a zda) ji projevovat. Hnutí průvodů a festivalů hrdosti (iniciované slavnými stonewallskými nepokoji v roce 1969) však mělo nesporný velký vliv na úspěchy emancipace LGBT lidí po celém světě. V roce 2009 byl bělehradský průvod zrušen z bezpečnostních důvodů.Milí přátelé,

jste nám blízcí nejen proto, že jsme gayové a lesby jako vy, ale také, že naše národy mají společné kořeny a podobné příběhy. V neděli 10. 10. 2010, kdy budete oslavovat, kdo jste, žít svoji přirozenost a statečně realizovat svoje právo na sebevyjádření, respekt a přijetí, se sejde také naše skupina LGBT křesťanů při pravidelné nedělní bohoslužbě v Brně. Milí přátelé, budeme na vás všechny pamatovat v modlitbách.

Věříme, že nás všechny bez rozdílu Bůh miluje právě takové, jaké nás stvořil, a že nám všem chce dopřát plnou radost z lásky ke druhému člověku, radost z toho, že můžeme a dokážeme milovat a že jsme milováni. A ta láska je přece jen jedna, i když má mnoho podob, a je dobrá a bohumilá.

Jdeme s vámi

Logos Czech Republic – LGBT Christian Group
Martin Maryška, za výbor sdružení

Reakce Logosu Praha na stanovisko České biskupské konference k přijetí a vyhlášení zákona o registrovaném partnerství

přidáno: 15. 6. 2012 4:48, autor: Logos, gay křesťané   [ aktualizováno 15. 6. 2012 4:48 ]

V Praze dne 19. 5. 2006 | Stanovisko Občanského sdružení Logos Praha ke kritice zákona o registrovaném partnerství Českou biskupskou konferencí

Zodpovědný láskyplný vztah mezi dvěma lidmi postavení rodiny nedevalvuje ani devalvovat nemůže. Vyjádřený zákon zdůrazňuje ty hodnoty, které jsou pro zodpovědný vztah dvou lidí zásadní a které katolická církev považuje za důležité: věrnost, vzájemnou láskyplnou péči a důstojnost vztahu.

V rámci širší rodiny konečně vzniká jasně definovaná jednotka podporující důstojné postavení všech, kteří se narodili jako gayové a lesby. Tento krok vítají všichni členové rodiny: rodiče, sourozenci i ostatní příbuzní. Začlenění těchto párů do širší rodiny podle Logosu Praha ještě více podporuje odpovědný přístup k partnerství a životu.

Na rozdíl od České biskupské konference Logos Praha vítá rozšíření hodnot, které se cení v heterosexuálních vztazích, i do G/L prostředí. Věříme, že důraz na odpovědné partnerství, který tento zákon vyjadřuje, přinese mnoho dobrého.

Stanislav Kostiha,
předseda Občanského sdružení Logos Praha

Reakce Logosu Praha k vetování zákona o registrovaném partnerství

přidáno: 15. 6. 2012 4:46, autor: Logos, gay křesťané   [ aktualizováno 15. 6. 2012 4:47 ]

V Praze dne 23. února 2006 | Tisková zpráva ekumenického křesťanského společenství Logos Praha
k vetování zákona o registrovaném partnerství prezidentem Václavem Klausem

Prezidentovu vetu chceme rozumět jako snaze prodloužit debatu, aby přijímaná právní norma odrážela upřímnou vůli většiny společnosti přijmout gaye, lesby i vztahy, které uzavírají. Je zřejmé, že zákon o registrovaném partnerství má širokou podporu. Vážíme si především podpory ze strany věřících - duchovních i laiků - a dalších osobností. Dokazuje, že i křesťané jsou schopni potřeby gayů a leseb vnímat s pochopením a bez předsudků.

Přejeme si přijetí zákona o registrovaném partnerství, protože umožňuje efektivně a jednoduše uspořádat praktické záležitosti párového soužití stejnopohlavních dvojic a má široký společenský dopad. Institut registrovaného partnerství přispívá k oslabení předsudků, omezuje vylučování stejnopohlavních dvojic ze společnosti a napomáhá prosazení zdravého, odpovědného stylu párového života i v gay/lesbické části populace.

Věříme, že tento zákon (beztoho proti předchozím návrhům silně redukovaný) bude nakonec Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky přijat. Děkujeme všem, kteří se zákonem dlouhé měsíce zabývali a v probíhající diskusi argumentovali věcně.

Mgr. Pavel Hynek
předseda občanského sdružení
Logos Praha

Ing. Milan Kasimír
Mgr. Stanislav Kostiha
Karel Tichý, DiS
členové výboru

Tisková zpráva ekumenického křesťanského společenství Logos Praha k přijetí návrhu zákona o registrovaném partnerství Poslaneckou sněmovnou parlamentu České Republiky

přidáno: 15. 6. 2012 4:45, autor: Logos, gay křesťané   [ aktualizováno 15. 6. 2012 4:45 ]

V Praze dne 9. ledna 2006 |  Křesťanské společenství gayů a lesbických žen Logos Praha vítá schválení návrhu zákona o registrovaném partnerství Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České Republiky. Děkujeme členům sněmovny za přijetí návrhu a modlíme se za to, aby zákon nabyl účinnosti.

Zákon o registrovaném partnerství v podobě schválené sněmovnou umožní partnerským stejnopohlavním dvojícím efektivně uspořádat některé praktické záležitosti společného života. Zároveň představuje výraz podpory společnosti té části gay/lesbické komunity, jež žije ve stabilních párových vztazích. Motivuje k důstojnému životu v odpovědnosti vůči partnerovi i společnosti jako celku. Tím podporuje prosociální chování gay/lesbické komunity, jež tvoří nedílnou součást české společnosti, a přispívá k obecnému posilování vědomí důležitosti odpovědného osobního života jako jednoho z předpokladů všeobecné společenské stability a duchovní i materiální prosperity. Mrzí nás v této souvislosti, že probíhající proces schvalování zmíněné právní normy je ze strany představitelů některých církví provázen komentáři a prohlášeními, jež prokazují nepochopení podstaty a záměrů zákonodárce, a ve výsledku přispívají k šíření ničím nepodložených obav ve společnosti

Za důležité považujeme konstatovat, že navrhovaná právní úprava nijak nepodkopává společenskou prestiž institutu manželství a rodiny. Naopak, význam těchto institutů umocňuje, když vyjadřuje, že tytéž atributy (jako věrnost, odpovědnost, vzájemná podpora a péče ad.), které představují základní předpoklady dlouhodobé stability heterosexuálního párového života, nezbytného pro kvalitní výchovu dětí, jsou důležité i pro gay/lesbickou část společnosti. Ze zkušeností zemí, v nichž existuje právní kodifikace registrovaného partnerství, nelze doložit ohrožení institutu rodiny. Čteme opakovaná nesouhlasná vyjádření našich bratří v Kristu a máme za to, že pravým důvodem jejich zamítavého postoje k registrovanému partnerství není obava o rodinu, ale přesvědčení, že žitá homosexualita (byť v odpovědném partnerském svazku) je nemravná a hříšná, a že je povinností křesťana klást překážky její existenci. Tento, dle našeho hlubokého přesvědčení nesprávný, postoj vychází z povrchního čtení bible. Gayové a lesby, jejich životní příběhy, jsou součástí Božího plánu. Odmítání žité homosexuality z důvodu její neslučitelnosti s křesťanskou etikou představuje překonanou myšlenkovou koncepci. Diskuse vedené v poslední době ve společnosti chápeme také jako výzvu pro každého křesťana, aby otázky lidské sexuality, v tom i homosexuality, znovu, a z nových úhlů pohledu, promýšlel, a varoval se jednostranných, předsudečných stanovisek.

Věříme, že návrh zákona o registrovaném partnerství nabude účinnosti a napomůže zdravému vývoji celé české společnosti

Pavel Hynek 
předseda občanského sdružení Logos Praha

Stanovisko Logosu Praha k publikaci materiálu Kongregace pro katolickou výchovu o kněžství a homosexualitě

přidáno: 15. 6. 2012 4:42, autor: Logos, gay křesťané   [ aktualizováno 15. 6. 2012 4:42 ]

V Praze dne 6. prosince 2005 | Tisková zpráva ekumenického křesťanského společenství Logos Praha k publikaci materiálu Kongregace pro katolickou výchovu o kněžství a homosexualitě

Římskokatolická církev uplatňuje kolektivní vinu, hledá obětního beránka a vytvořením obrazu nepřítele zakrývá neschopnost hierarchie řídit církev a řešit krizi rodiny. Nová úprava povede k rozvoji dvojí morálky, lži a pokrytectví uvnitř církve a vyvolá strach mnoha homosexuálních duchovních žijících v celibátu, kteří poctivě církvi slouží.

Jako ekumenické společenství gayů a leseb jsme znepokojeni znevažováním dobré práce homosexuálních duchovních a šířením atmosféry nevraživosti a podezírání vůči významné skupině věřících. Církevní představitelé nemohou uplatňovat princip kolektivní viny a nezohlednit vědecká fakta týkající se lidské sexuality. Kongregace pro křesťanskou výchovu svou instrukcí podporuje primitivní homofobní nálady a nenapomáhá zdravému psychosexuálnímu vývoji dospívajících věřících.

Je všeobecně známo, že mezi duchovenstvem vždy byla podstatná část lidí homosexuální orientace. Ke změně této žité církevní tradice není důvod. Do role obětního beránka za sexuální skandály a osobní selhání církevních hodnostářů se dostávají všichni homosexuální věřící. Církev tímto problematizuje pastoraci věřících s homosexuální orientací, jelikož takováto aktivita bude interpretována jako sympatizace s gay kulturou. Odvrací pozornost od svých vnitřních problémů a umenšuje vážnost mravnostního selhání heterosexuálních duchovních.

Vatikánská instrukce používá pojmy, které nejsou kompatibilní s obvykle užívanou vědeckou terminologií, jako „hluboce zakořeněné homosexuální sklony“ či „homosexualita jako přechodný problém“. Navíc obsahuje nevědecký předpoklad o dočasnosti homosexuální orientace, kterou lze překonat. Vytváření správného vztahu k mužům a ženám je věcí osobní zralosti, nikoli sexuální orientace, jak se instrukce mylně domnívá.

Dokument není cestou k řešení, ale zakrytí problému. Jeho záměrem zřejmě není vyloučit homosexuální kněze, ale umlčet je. Kongregace pro křesťanskou výchovu tím vede věřící ke dvojí morálce a k pokrytectví. Sexuální život věřících, ale i duchovních, bude i nadále tabuizován namísto toho, aby se stal zdravou a žitou zkušeností.

Pavel Hynek
předseda občanského sdružení Logos Praha

Dopis polskému arcibiskupovi k policejnímu zásahu během Přehlídky rovnosti v Poznani

přidáno: 15. 6. 2012 4:41, autor: Logos, gay křesťané   [ aktualizováno 15. 6. 2012 4:41 ]

V Praze dne 25. 11. 2005 | 

Jeho Excelence
Mons. Józef Michalik
arcibiskup przemyslensky
ul. Basztowa 13
37-700 Przemysl
Polska

V Praze dne 25. 11. 2005
Vaše Excelence,

se znepokojením jsme přijali zprávy o policejní brutalitě při zásahu proti pokojné demonstraci v rámci akce „Přehlídka rovnosti“ v Poznani.

Tyto události, tolik upomínající na praktiky totalitní moci z doby nedávno minulé, nás zneklidňují jako křesťany i jako gaye. Je naší křesťanskou povinností ozvat se proti násilí na nevinných, tak jako se Ježíš ohradil proti neoprávněnému bití.

Jako společenství tvořené křesťany homosexuální orientace si uvědomujeme, jak důležité je snášenlivé soužití. Násilné rozhánění pokojné demonstrace k lepší atmosféře ve společnosti nepřispěje, stejně jako policejní lhostejnost vůči nenávistným projevům přihlížejících připomínajícím neonacistické projevy. To je zejména v zemi, kde v minulosti v plynových komorách zemřelo mnoho nevinných lidí, zvláště politováníhodné.

Vyjadřujeme podivení nad tím, že polská církev, která se jinak aktivně vyslovuje k mnoha aktuálním politickým otázkám, nijak neprotestuje proti neonacisticky zabarveným projevům, které se navíc zaštiťují jejím jménem.

Udivuje nás, že polská římskokatolická církev je pasivní k projevům nenávisti vůči bratrům a sestrám v Kristu. Zdá se, že výzva papeže, který pocházel z vaší země, že s homosexuály se má zacházet s láskou a jemnocitem, se do vaší vlasti nedostala.

Pavel Hynek
předseda výboru sdruženíSzanowny Pan
Przemyski Arcybiskup
Ks. Józef Michalik
ul. Basztowa 13
37-700 Przemysl
Polska

List otwarty Stowarzyszenia Społecznego LOGOS Praha

Praha 25.11.2005
Jego Ekscelencjo,
z zaniepokojeniem przyjęliśmy wiadomość o brutalnej interwencji Policji przy pokojowej demostracji w ramach akcji „Marsz Równości” w Poznaniu.

Te wydarzenia, tak przypominające praktyky władzy totalitarnej z czasów, które wszyscy jeszcze pamiętamy, niepokoją nas i jako chrześcijan, i jako gejów. Naszą chrześcijańską powinnością jest zaprotestować przeciwko przemocy i w obronie niewinnych, tak jak Jezus zasłonił się przed nieoprawnionym biciem.

Jako współnota składająca się z chrześcijan o orientacji homoseksualnej, zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest wzajemnie akceptujące się współżycie społeczne. Siłowe rozpędzanie pokojowej demonstracji nie stwarza lepszej atmosfery w społeczeństwie, tak samo jak obojętność Policji względem nienawistnym okrzykom kontrdemonstrantów, przypominających hasła nazistowskie. Jest to godne pożałowania, szczególnie w kraju, w którym w przeszłości w komorach gazowych, zginęły tysiące niewinnych ofiar.

Wyrażamy zdziwienie, że Kościół w Polsce, który zawsze tak aktywnie wypowiada się na różne tematy polityczne, w ogóle nie protestuje przeciwko nazistowskim wystąpieniom, wykorzystującym w swych wypowiedziach imię Kościoła.

Dziwi nas ponadto, że polski Kościół rzymskokatolicki jest bierny i nie reaguje na przejawy nienawiści względem swych braci i sióstr w Chrystusie. Wydaje się, że apel Papieża, który pochodził z Waszego kraju, iż do homoseksualistów trzeba podchodzić z miłością i delikatnością, nie dotarł do jego Ojczyzny.

Pavel Hynek
Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia

Dopis polskému velvyslanci

přidáno: 15. 6. 2012 4:39, autor: Logos, gay křesťané   [ aktualizováno 15. 6. 2012 4:39 ]

Praha 25. 11. 2005 | 

Eksc. Andrzej Załucki
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec
Polské republiky v ČR
Valdštejnská 8
118 01 Praha 1

Vaše Excelence,

se znepokojením jsme přijali zprávy o policejní brutalitě při zásahu proti pokojné demonstraci v rámci akce „Přehlídka rovnosti“ v Poznani.

Tyto události, tolik upomínající na praktiky totalitní moci z doby nedávno minulé, nás zneklidňují jako křesťany i jako gaye. Je naší křesťanskou povinností ozvat se proti násilí na nevinných, tak jako se Ježíš ohradil proti neoprávněnému bití.

Jako společenství tvořené homosexuálně orientovanými křesťany si uvědomujeme, jak důležité je snášenlivé soužití. Násilné rozhánění pokojné demonstrace k lepší atmosféře ve společnosti nepřispěje, stejně jako policejní lhostejnost vůči nenávistným projevům přihlížejících připomínajícím neonacistické projevy. To je zejména v zemi, kde v minulosti v plynových komorách zemřelo mnoho nevinných lidí, zvláště politováníhodné. Udivuje nás, jak se něco takového může vyskytnout v demokratické společnosti s tradicí křesťanské lásky k bližnímu, kterou Polská republika je.

Žádáme Vás, abyste naše stanovisko tlumočil na příslušných místech.

Pavel Hynek
předseda výboru sdružení

Reakce biskupa Dominika Duky na pozvání na Logos

přidáno: 15. 6. 2012 4:37, autor: Logos, gay křesťané   [ aktualizováno 15. 6. 2012 4:37 ]

Praha 13. 7. 2005 | 
Vážený pane předsedo,

Otec biskup velmi děkuje za pozvání na pravidelná setkání Logosu, avšak nemůže této Vaší nabídky využít. Omlouvá se, ale množství úkolů a povinností (starost o dvě diecéze, příprava a jednání Plenárního sněmu
...) mu nedovolí, aby mohl přijet na některé z pravidelných setkání Logosu.

S přáním pěkného dne zdraví

P. Zdeněk Mach
biskupský sekretář

1-10 of 15