Fungujeme jako otevřené společenství.
Přijďte se prostě podívat, jste vítáni.
Kořeníme církev v Praze, Brně a Ostravě.


Pravidelná setkání v Praze, Brně a Ostravě

Duchovní programy

Naše pravidelná setkání mají duchovní část 
s proměnlivým ekumenickým programem:
  • přivítání, představovací kolečko,
  • čtení z písma,
  • krátké zamyšlení pastora,
  • diskuse o textu,
  • sdílení společné i ve skupinkách, 
  • zpívání písniček,
  • společná modlitba přímluv, díků a chval. 
Program se poněkud liší podle jednotlivých místních skupin. Ostravské společenství má více domácí charakter, Brno zve pravidelně zajímavé hosty. 

Našich setkání se účastní lidé různého věku. Duchovní část našich setkání není rigidní a respektuje různou duchovní zkušenost a příslušnost k různým církvím.

Duhové bohoslužby ~
Duha nad kostelem

Několikrát do roka připravujeme naše duhové otevřené bohoslužby: v čase adventu, v období Velikonoc a při queer festivalu Prague Pride. 

Bohoslužebná liturgie je vedena v ekumenickém duchu obvykle evangelickými pastory za časté účasti katolických duchovních. Ke slavnostem se scházíme například v kostele Martina ve zdi v centru Prahy, v kostele U Jákobova žebříku v Praze, Kobylisích nebo v Betlémském kostele v Brně.


Duchovní obnovy 
~
Prostor pro tebe, pro nás pro Boha

Ve spolupráci s Gay Christians Slovakia jsme na jaře 2012 podnikli první duchovní obnovu na Slovensku. Pro rok 2013 chystáme duchovních obnov hned několik: například bibliodramatický seminář s MUDr. Dagmar Křížkovou. Sledujte naše stránky.


Naše akceZ našeho setkání v Praze