poradna@logoscr.cz


Máš na srdci něco, co bys rád předložil Bohu? Věříš tak jako my v moc společné modlitby? Napiš nám a spolu s tebou se na našem setkání v Praze, Brně i Ostravě pomodlíme. 

Když nebudeš moci na setkání přijít, budeme propojení v Duchu. Můžeš být jakkoli konkrétní či obecný, osobní nebo neosobní, stručný či popsat svůj modlitební záměr obsáhle. 

Věříme, že náš nebeský Otec nám vidí do hlavy i srdce a rád nám splní naše přání, modlíme-li se v Jeho jméně. A věříme, že chce, abychom se k němu modlili a abychom se k němu modlili spolu.


Psychické obtíže, smutky, úzkosti, krizové situace v mezilidských vztazích, které mnohým z nás život přináší, můžete konzultovat s našimi duchovními pastory, Dagmar Křížkovou a Prokopem Janem Bahníkem, katolickým knězem. A nemusí jít jen o víru nebo orientaci. Napište na poradna@logoscr.cz.


~

Dagmar Křížková 

MUDr. Dagmar Křížková je zakladatelkou a bývalou členkou našeho sdružení. Jako věřící lesbická žena se dokáže dobře vcítit životních příběhů gayů a leseb. Její postřehy a rady vás mohou vhodným způsobem nasměrovat k dalšímu řešení vašich problémů.


~

Prokop Jan Bahník

O. Prokop Jan Bahník se věnuje pastoraci lidí s gay orientací a potápění. Na bratra Prokopa se můžete obracet přímo na email p.prokop@wo.cz a mobil 603 386 736.

~
Můžete také využít tento formulář:

Poradna