FAQ

Chceme být společenství co možná nejvíce otevřené, nízkoprahové. Pokud máte otázky, pochybnosti, můžete se nám ozvat emailem, telefonem, nebo prostřednictvím těchto webových stránek.

Nejsem gay/lesba, ale tematika mě zajímá. Můžu přijít?

Ano, budeme velmi rádi. Chceme být maximálně otevření, otevírání se většinové společnosti je naším programem. Našich setkání se heterosexuální lidé účastní poměrně často a program setkání se netočí pouze kolem "homotémat".

Nepovažuji se za křesťana. Můžu přijít?

Jen přijďte! Považujeme se za lidi hledající, kteří chtějí rozvíjet svůj duchovní život. Naše menšinová sexuální orientace nás učí respektu k jiným názorům, postojům životním zkušenostem, k odlišnosti a rádi mezi sebou přivítáme lidi se stejnou mírou respektu. Tu a tam na naše setkání zavítají i lidé, kteří mají blíže např. k některým směrům východních náboženství nebo k judaismu.

Kdo se účastní setkání?

Gayové (většinou), lesby (méně), mladí, starší (v rovnováze), heterosexuálové (vždy se někdo najde), lidé různého vzdělání, sociálního postavení, dokonce i národnosti, lidé s různou duchovní zkušeností, pokřtění, nepokřtění. Setkání se účastní také naši rodiče a přátelé. 

Jak setkání probíhají?

Průběh setkání se liší podle jednotlivých místních skupin. Obvykle mají dvě částí: duchovní a společenský či vzdělávací program. 

Začínáme duchovním programem, který vede pastor či zkušený laik, který setkání otevírá inspirovaným a inspirujícím zamyšlením, o kterém spolu diskutujeme. Společně se také modlíme. 

V Praze a Ostravě se také zpívá. Na druhou část programu zveme zajímavé hosty: v Brně jsme například besedovali se zakladatelkou Logosu Dagmar Křížkovou, s dobrodruhem, lékařem a katolickým knězem Markem O. Váchou nebo s literárním historikem Martinem C. Putnou. 

Ostravská setkání se konají v soukromých bytech účastníků a mají domáčtější atmosféru, jsou však také otevřená všem zájemcům. Chceme se navzájem lépe poznat, proto součástí programu bývá také tzv. představovací kolečko a po setkání posedíme u kávy a sušenek.

Kde se scházíte?

Scházíme se na třech místech v Česku: v Praze, Brně a Ostravě. Jsme však z různých koutů země. 

Dříve fungovala také místní skupina v Mostě, Chomutově a Havířově. Rádi rozšíříme svá setkání i do dalších měst. 

Chceš se setkávat s křesťanskými přáteli ve svém městě?
Jsi na to sám a potřeboval bys pomoci? Bez otálení nám napiš. Budeme rádi.

Ke které církvi patříte?

Jsme ekumenické společenství. Jsme lidé, kteří patří do různých církví, a také vyznáváme ekumenismus. Nicméně nejlepšího přijetí se nám dostává od Českobratrské církve evangelické, na jejíž půdě se scházíme v Praze a scházeli jsme se v Brně. Našich setkání se účastní také faráři či farářky této církve. Mnoho z nás je katolíky. Někteří se nechali pokřtít v dospělosti, jiní jsou "křesťany od plenek".

Jaký je váš názor na homosexualitu?


Myslíme si, že být homosexuálem není zlem a jsme na svoji sexuální identitu hrdí, protože mnoho věcí, které s ní souvisí, považujeme za svého druhu obdarování. Jeden náš účastník se svěřil: "Nebýt gay, nejsem ani křesťan." To vše vystihuje také naše heslo: Kořeníme církev. Nesnažíme se homosexualitu "léčit". 

Otevřené dveře k nám mají ti, kteří věří, že věrný homosexuální svazek je legitimní formou vyjádření sexuality. Vítáni jsou i ti, kteří tomu nevěří. A v neposlední řadě i ti, kteří stále upřímně hledají odpověď. 

Mezi námi převažuje přesvědčení, že je v Božím plánu, aby náš "láskyplný potenciál" byl naplněn v bohumilém trvalém láskyplném partnerství. 

Musím se stát členem, abych mohl/a přijít? Můžu se přijít podívat jen jednou?

Nemusíte se stát členem/členkou Logosu, abyste se mohli účastnit našich akcí. Vaše členství v občanském sdružení však považujeme za vyjádření podpory naší práci a budeme za ně vděční. Je mnoho lidí, kteří se přijdou podívat jen jednou. Účast na setkání vás určitě k ničemu nezavazuje.

Vybíráte nějaké vstupné nebo poplatky?

Činnost našeho sdružení něco stojí a peníze samozřejmě potřebujeme. Členství ve sdružení je v současnosti bezplatné. Na závěr setkávání vybíráme do košíčku dobrovolné příspěvky. Nevložit nic je OK, každý příspěvek je však vítán. Chcete vědět jak nás dále podpořit?

Jste v kontaktu církvemi? Máte mezi sebou duchovní?

Chceme být součástí Církve i církví! Nemyslíme si, že jsme právě my těmi, kdo v tomto dialogu zastává odmítavý postoj. 


Nejlepšího přijetí se nám v současnosti dostává od Českobratrské církve evangelické, na jejíž půdě se setkáváme a pořádáme bohoslužby (v Praze). 

V Brně nás přijala YMCA (dříve jsme se scházeli na faře ČCE). Brněnského i pražského setkání se účastní pastoři ČCE a považujeme je za součást našeho společenství. 

Jsou mezi námi také kněží katolické církve (obvykle však mimo službu). Sympatizuje s námi ale mnohem větší počet z nich. Věříme ve všeobecné kněžství lidí a mnoho z nás má zkušenost s vedením modlitebních programů díky aktivitě v jiných modlitebních společenstvích mimo Logos.

Lidi o mě nevědí, že jsem gay/lesba, bojím se prozrazení. Jak chráníte soukromí lidí?

Mnoho z nás, zejména aktivních členů Logosu, je "vyoutovaných". Za svoji přirozenost se nestydí, stejně jako se nestydí za to, že jsou věřící. 

Přiznat se k víře v Boha je v českých poměrech podobné jako přiznat se ke svojí sexuální orientaci. 

Každý z nás si ale musel projít coming outem a víme, jak je to často bolestné. Do svědomí nikomu nesaháme a naprosto respektujeme rozhodnutí každého, jestli se považuje za gaye nebo lesbu nebo zda se chce/nechce "vyoutovat". 

Na našich setkáních nemáme nic jako prezenční listiny, ale budeme rádi, když nám zanecháte svůj email. Abyste se mohli stát členy Logosu, potřebujeme ale znát vaše osobní údaje. S těmi zacházíme podle zákona o ochraně osobních údajů a samozřejmě je s nikým nesdílíme. Má k nim přístup pouze nejvyšší vedení Logosu. Někdy z našich akcí pořizujeme fotografie, pak si vyžádáme souhlas každého s jejich zveřejněním (obvykle na našem webu).

Máte další otázky? Napište nám otázku prostřednictvím formuláře nahoře.