Naše společenství je názorově pluralitní a nemá nic jako vlastní doktrínu. Svoji víru odvozujeme
z učení 
Bible, 
našich církví, osobní zkušenosti, ale především našeho srdce. Víra je hlavně osobní postoj. 
  

S respektem k tomu však lze přece jen v několika bodech shrnout celkový postoj Logosu jako jednoho společenství k některým otázkám křesťanství a našeho působení v Církvi a ve společnosti.

~
Jsme křesťané, kteří se setkávají v duchu ekumenismu a v něm "vyznávají Pána Ježíše Krista jako Boha a Spasitele podle Písem Starého a Nového Zákona a usilují uskutečňovat své poslání společně ke slávě jednoho Boha, Otce i Syna i Ducha svatého."
(Ze stanov Ekumenické rady církví.)

~
Jsme otevřené společenství pro křesťany bez ohledu na konfesní příslušnost a pro lidi hledající Boha (nemáme statut náboženské organizace).

~
Jsme otevřené společenství bez ohledu na sexuální orientaci i názory na ni. Vítáme všechny lidi dobré vůle se zájmem o naše témata. 

~
Neuzavíráme se před okolím. Chceme být
v křesťanských sborech a farnostech, jichž jsme členy, přijímáni i se svou orientací.

~
Naším cílem je nastolit ve společnosti atmosféru přijetí, nikoli stavět na homosexualitě novou ideologii
a tu pak prosazovat. 
~
Postoj křesťanů k homosexualitě a stejnopohlavnímu partnerství se liší. Tak jako respektujeme příslušnost
k různým církvím, respektujeme také svědomí každého z nás, jak se k těmto otázkám postaví. 

~
Vážíme si hodnot tradiční rodiny a nezpochybňujeme je. Podporujeme institut registrovaného partnerství
a domníváme se, že homosexuální páry mohou kvalitně vychovávat děti při zachování zájmů dítěte.

8 ~
Věříme, že Bůh nás přijímá takové, jací jsme. Nesnažíme se sexuální a citovou orientaci homosexuálů léčit. Usilujeme žít čestným životem, Bohu milým a před lidmi pravdivým.