Zpráva pro výroční sborové shromáždění kobyliského sboru ČCE dne 10. března 2013

V roce 2012 začala i pro sdružení Logos Česká republika nová etapa příchodem Ondřeje Koláře, s nímž jsme jako s farářem kobyliského sboru navázali velmi dobrou spolupráci. Scházeli jsme se vždy první neděli v měsíci odpoledne za poměrně stabilní účasti kolem 20 osob, z čehož máme velkou radost a vidíme v tom potvrzení, že naše setkávání má stále smysl.

Již v předchozím období, kdy se nám věnoval farář Miloš Rejchrt, byly podstatnou součástí našich schůzek rozhovory nad Písmem. V posledním roce nad biblickými texty rozjímáme a diskutujeme už před vyslechnutím kázání, abychom se s nimi lépe seznámili, připravili se na slyšení Božího slova a současně posílili prvek společenství. V druhé polovině roku jsme při těchto setkáních přivítali nejméně dva mimořádné hosty – Martina Járu z Ligy otevřených mužů a katolického kněze Ladislava Heryána.

Jako každoročně byl při valné hromadě v červnu zvolen nový, tentokrát sedmičlenný výbor Logosu, v němž sice od té doby došlo k několika posunům, ale jako celek stále funguje.

V polovině července jsme si za velmi pěkné účasti připomenuli dvacetileté trvání Logosu při společné bohoslužbě s kobyliským sborem, při které kázal bratr farář Ondřej Kolář. Naskytla se zde také příležitost k setkání s mnohými, kteří se v Logosu angažovali v dřívějších letech a po této bohoslužbě k němu opět nacházejí cestu.

Další bohoslužba Logosu, tentokrát podpořená synodní radou a vedená farářem Mikulášem Vymětalem, se konala 19. srpna u Martina ve zdi na závěr festivalu Prague Pride. Kázal při ní farář ČCE mimo službu a člen výboru Logosu Tomáš Adámek, modlitbou a čtením z Písma se kromě farářky československé církve husitské Sandry Tlusté zapojilo několik členů sdružení. Na bohoslužbu byly velmi příznivé ohlasy a kázání bylo následně publikováno v církevním tisku a na internetu. Do určité míry se snad dotklo i těch, kdo s jeho obsahem nesouhlasili.

V září byla založena nová tradice pravidelných modlitebních setkávání Logosu, která se konají každý čtvrtek v centru Prahy. Účast při nich bývá spíše komorní, ale i tak jsou nám zdrojem velkého povzbuzení a požehnání. Na pokračování při nich čteme Ježíšovo kázání na hoře.

Logos se schází rovněž v Brně a v Ostravě, s oběma skupinami pravidelně komunikujeme a jsou též zastoupeny ve výboru. Pokud jde o nás v Praze, naše poděkování kobyliskému sboru patří za celoroční podporu a také za vydařený adventní večírek krátce před Vánoci. 

Comments