Naše sdružení vydávalo téměř deset let tištěný časopis L+G LOGOS. Tyto pracovní listy neboli newsletter mají na časopis navázat. Jako pracovní listy dvoustránku připravujeme vždy pro každé setkání v Praze i Brně, jako newsletter ji distribuujeme naší internetové komunitě. Texty zároveň vyvěšujeme na blogu Logosu Kořeníme církev .
.

Co najdete ve  "Slovu" na měsíc ?

~ Čtení z Bible na dané setkání
~ Zápis z minulého setkání do kroniky Logosu
~ Uvedení do tématu setkání a představení hosta
~ Článek k tématu homosexualita a křesťanství do připravovaného kompendia
~ Modlitba společenství koncipovaná pro každé setkání
~ Poetickou tvorbu pro cyklus queer "teplá" spiritualita


Chcete přispět?

Máte báseň, modlitbu, textík, který by se mohl v Logu otisknout? Budeme za něj velice rádi! Přípomínky a náměty posílejte na jsme@logoscr.cz.