Prosíme Tě za vše, co roste a dýchá na tomto světě... Vánoční modlitba

přidáno: 21. 12. 2012 3:09, autor: Logos, gay křesťané   [ aktualizováno 21. 12. 2012 3:51 ]
Pane, nauč nás pozorně naslouchat tvému slovu, vděčně přijímat tvou štědrost a radost, nauč nás
prožívat tvou blízkost, abychom nežili prázdně dny všedního života.

Pane, prosíme tě za sebe a za své blízké: ať se máme navzájem rádi, ať se k sobě chováme s úctou a respektem.

Prosíme tě za ty, kterým jsme se odcizili a kteří se odcizili nám: ať se k sobě můžeme kdykoli vrátit a ať nepociťujeme jeden vůči druhému žádnou zášť.

Prosíme tě za menšiny a za utlačené uvnitř menšin: ať se ponížením druhých necítíme sami povýšeni.

Prosíme tě za vše, co roste a dýchá na tomto světě: řiď a veď vše tam, kam chceš, aby celý svět naplňoval tvou vůli a tvůj záměr.¨

Amen.

Comments