Místní skupiny‎ > ‎Praha‎ > ‎Co se děje v Praze‎ > ‎

Zpráva pro valnou hromadu o činnosti spolku Logos ČR + zápis z valné hromady

přidáno: 7. 3. 2018 6:56, autor: Logos, LGBTQ věřící   [ aktualizováno 7. 3. 2018 6:56 ]
Zápis z valné hromady a účetní uzávěrku přikládáme. Z důležitých závěrů valné hromady:

Valná hromada zvolila členy výboru Veroniku Dočkalovou, Anežku Botlíkovou, Jana Škroba, Radka Šoustala, Stanislava Kostihu. Po ukončení valné hromady se sešel výbor k rokování a zvolil předsedkyní Veroniku Dočkalovou a místopředsedou Radka Šoustala.

Valná hromada jednomyslně při hlasování pověřila výbor a všechny členy tím, aby aktivně pracovali v rámci koalice Jsme fér! na splnění všech úkolů, které vyplývají pro Logos z obdrženého grantu, především organizovali debaty ve sborech a farnostech.

Valná hromada pověřila výbor, aby aktivně reagoval na křivdy a šikanu ze strany církví.

Zpráva o činnosti spolku Logos Česká republika

Od poslední valné hromady stoupl počet členů Logosu ze 72 na 105. Výbor pracoval ve složení Veronika Dočkalová, Jaroslav Lorman, Jan Škrob, Radek Šoustal a předseda Stanislav Kostiha. Jaroslav Lorman na členství ve výboru rezignoval 11. prosince 2016. Revizní komisi tvořili Jiří Votava a Tomáš Fénix. Fakticky se práce ve výboru celou dobu účastnil Jiří Votava.

Nejen výbor, ale i organizátoři setkání v Brně, Ostravě a též v Hradci Králové si zaslouží velké poděkování. Dík patří i duchovním, kteří se o Logos pastoračně starají anebo pro Logos sloužili bohoslužby. Největší dík samozřejmě patří Ondřejovi Kolářovi, Martině Kadlecové a Lukáši Engelmannovi. Děkuju všem členům za to, že nás podporují, ať už finančně, nebo účastí na nejrůznějších akcích, které Logos organizuje nebo na které je zván.

Online poradna S barvou ven pomáhá mladým lidem při jejich coming outu a při ujasňování jejich citové orientace. Ve věřících rodinách bývá coming out část náročnější a problematičtější a jsme rádi, že mezi mentory a mentorkami jsou věřící členové Logosu – Svatava Havlíčková a Miloslav Zezula.

Od letošního ledna je Logos jedním z příjemců grantu Jsme fér. V rámci tohoto grantu jsme se zavázali do dubna 2019 zorganizovat 30 setkání ve sborech a farnostech, kterých se zúčastní 1000 lidí. Tématem debaty nemusí být vyloženě rovné manželství, přestože je grant zaměřen na podporu rovného manželství, ale mohou býti o LGBT problematice obecně. Při přípravě a debatách samotných budeme potřeboval velkou pomoc od vás všech.

Logos Česká republika se stal členem Koalice za manželství, jejíž vznik byl ohlášen na tiskové konferenci 18. dubna 2017. V této koalici jsme spolu s organizacemi Prague Pride, PROUD, Mezipatra, dále s koalicí spolupracuje i Amnesty International a Život 90. I naše účast v koalici bude vyžadovat velké nasazení a jak vyplývá ze zpráv především brněnské a ostravské pobočky, spoustu práce už máme za sebou.

V roce 2016 i 2017 se Logos účastnil Prague Pride.

V roce 2016 jsme se věnovali problematice trans lidí a naším hostem byl Shannon Kearns, farář starokatolické církve ze Spojených států, sám trans muž. Kromě toho jsme měli v roce 2016 poprvé stánek na Střeleckém ostrově po celý týden Prague Pride. Díky Veronice Dočkalové se u stánku zastavovaly desítky lidí, často i rodičů s dětmi, aby si složili origami, navlékli duhový růženec, vyšili duhový křížek nebo si jen tak popovídali. Ale nejen na stánku proběhla řada akcí: zorganizovali jsme také spolu se Sítí pro rodinu besedu o coming outu v rodině, které se zúčastnili i rodiče se svými LGBT dětmi. A samozřejmě v předvečer i na závěr Prague Pride se konala bohoslužba, kterou spolu vedli Shannon Kearns, Kateřina Merglová, Jaroslav Lorman a Ondřej Kolář.

V roce 2017 byla naším hlavním hostem Jayne Ozanne, LGBT aktivistka z britské anglikánské církve. S ní jsme měli nejen tradiční besedu, ale byla také hostem na Pride Voices. Kromě ní byl hostem také Jakub Pavlús, původně farář Evanjelické cirkve augsburského vyznania, která mu neprodloužila smlouvu kvůli jeho názorům na vztahy LGBT lidí. Jakub Pavlús vystoupil na téma „náhledy evangelických církví sdružených ve Světovém luterském svazu na LGBT vztahy“ a promluvil také o svém životě. Jayne Ozanne pak mluvila o své práci ve prospěch LGBT věřících uvnitř anglikánské církve. Bohoslužbu v předvečer Prague Pride vedli Mikuláš Vymětal a Martin Arden, závěrečnou bohoslužbu pak biskup CČSH Filip Štojdl, David Oláh a Hana Ducho.

Logos se zúčastnil také Pilsen Pride 2. září 2017, kde se za vydatné pomoci Prokopa Bahníka a Miloslava Zezuly uskutečnila ekumenická bohoslužba a Logos byl se svým transparentem přítomen i v průvodu a měl svůj stánek ve village.

V rámci boje proti šikaně LGBT lidí a jejich přátel v církvích jsme se jako Logos ohradili proti způsobu, jakým církevní autority jednali vůči Davidu Oláhovi a Jakubu Pavlúsovi. Víme i o dalších případech šikany, bohužel je to často tak, že sami šikanovaní lidé nesouhlasí i přes přesvědčování s tím, abychom se jich veřejně zastali, protože mají strach z dalších dopadů.

Na nehorázné výroky senátora Jiřího Čunka, který o Prague Pride mluvil jako o pochodu smrti, jsme zareagovali tím, že jsme panu Čunkovi předali knihu Krvavé finále o pochodech smrti v roce 1945. Do knihy její autor Jiří Padevět připsal panu Čunkovi osobní věnování.

3. února 2017 jsme coby zástupci výboru Logosu navštívili biskupa Malého na pražském arcibiskupství. Dohodli jsme jeho návštěvu na Logosu, která se bohužel kvůli náhlému zdravotnímu problému neuskutečnila.

Během uplynulých dvou let i nadále Logos přispíval k lepšímu vnímání LGBT křesťanů v rámci církví a pomáhal překlenovat propast mezi LGBT komunitou a křesťanstvím. O činnosti Logosu vyšlo několik článků, členové výboru absolvovali v různých médiích několik rozhovorů a v posledním půl roce jsme vyrazili na dvě výjezdní zasedání staršovstev sborů ČCE, abychom s jejich členy besedovali o LGBT problematice. V červnu 2016 se Logos zúčastnil i diskuse o LGBT a životě v církevním společenství ve vršovickém sboru ČCE.

V roce 2016 i 2017 proběhla duchovní obnova. První organizovali Gay Christians Slovakia, druhou pak brněnský Logos.

Na Logos se obrátil baptistický sbor Na Topolce, který byl v rámci Bratrské jednoty baptistů potrestán kvůli svým názorům na LGBT vztahy. Se sborem jsme dosud v intenzivním kontaktu a organizujeme spolu různé akce.

Od září 2017 se konají v Praze každou neděli bohoslužby pro LGBT katolíky. Vede je David Oláh, který byl na pražském setkání Logosu a byl jedním ze sloužících na bohoslužbě v rámci Prague Pride, a konají se v prostorách Života 90. Jsme rádi, že katolíci mají tuto možnost, a konání bohoslužeb jsme podpořili i ve velkém článku na serveru lidovky.cz, který o situaci LGBT katolíků uvnitř katolické církve vyšel v souvislosti s Prague Pride v srpnu 2017.

Jsou i věci, které se nám nedaří, a některé se nám stále nedaří. Máme stále zastaralý web a nejsme schopni jej předělat. Nevěnujeme se dostatečně kontaktům se zahraničními organizacemi LGBT křesťanů a neúčastníme se mezinárodních setkání křesťanských LGBT organizací, často proto, že to prostě nestíháme. Minule jsem propagoval menší a akčnější výbor, a jsem rád, že výbor skutečně pracoval akčně, ale je nutné, aby se do spolkové práce zapojilo co nejvíc členů. Pokud máte pocit, že byste pro Logos mohli něco dělat, prosím, nabídněte sami své síly.

I nadále máme vynikající kontakt s kobyliskou farností. Pevně doufáme, že letos se nám konečně podaří zorganizovat vše tak, aby s námi kobyliská farnost, případně i s dalšími zástupci ČCE, šla v průvodu během Prague Pride.

Výbor se staral o to, aby se Logos i nadále snažil vytvářet podmínky pro zdravý duchovní rozvoj LGBTQ občanů a občanek a jejich integraci do společnosti a církví, podporovat partnerské a rodinné vztahy a provádět sociální činnost pomáhající osobám s menšinovou sexuální orientací a jejich rodinám v krizových životních situacích, jak jej k tomu zavazují stanovy spolku. K tomu, abychom tuto činnost dělali lépe a intenzivněji, potřebujeme také, aby se členové spolku více zapojili do práce. Prosím tedy ještě jednou, zapojte se víc, pokud můžete.

A coby předseda všem děkuju, že to se mnou vydrželi, a těším se, že nové obměněné vedení Logosu bude mít více síly.

Stanislav Kostiha 4. 2. 2018
Ċ
Logos, LGBTQ věřící,
7. 3. 2018 6:56
Ċ
Logos, LGBTQ věřící,
7. 3. 2018 6:56
Ċ
Logos, LGBTQ věřící,
7. 3. 2018 6:56
Comments