Místní skupiny‎ > ‎Praha‎ > ‎Co se děje v Praze‎ > ‎

Výzva ke spolupráci na katolické synodě

přidáno: 6. 11. 2021 1:45, autor: Logos, LGBTQ věřící
Milé sestry, milí bratři,

v říjnu oznámili čeští a moravští biskupové zahájení přípravy katolické synody o synodalitě. V této události vidíme příležitost v české římskokatolické církvi otevřít diskusi o situaci LGBTQ+ věřících, o našem duchovním životě, spirituálních potřebách a možnostech začleňování do farností a celého společenství. Chceme tlumočit, jak se sami v církevním prostředí cítíme, jak k nám církev a její představitelé přistupují, co můžeme nabídnout a jaké formy pastorace v současné době chybí.

Jako společenství Logos bychom rádi připravili k synodě dokument, který bude shrnovat názory nejen členů naší organizace, ale co nejširšího spektra římských katolíků.

Zveme vás proto ke spolupráci na přípravě synody, aby i náš hlas byl slyšet. Pokud máte zájem stát se členem pracovní skupiny, napište na logos@logoscr.cz, do předmětu uveďte „synoda“.

Forma spolupráce může být různá i podle vašich časových možností nebo preferencí. Plánujeme osobní i on-line setkání, budeme potřebovat pozorné čtenáře vznikajícího materiálu, věřící s různou životní zkušeností, laické osoby i duchovní, všechny zájemce o otevřenou diskusi a kritické myšlení.

Věříme, že i v případě, že se nebudete chtít nebo moci zapojit v rámci této výzvy, přispějete k práci na přípravě synody ve své farnosti, případně podpoříte úsilí svou modlitbou.

Budeme se těšit na setkání a účast na společném díle. Věříme, že to má smysl!

Výbor společenství Logos
Comments