Místní skupiny‎ > ‎Praha‎ > ‎Co se děje v Praze‎ > ‎

Půldenní postní akce Logosu Praha – pozor, změna místa konání!

přidáno: 18. 2. 2013 20:57, autor: Logos, LGBTQ věřící   [ aktualizováno 22. 2. 2013 23:35 ]
DUCHOVNÍ OBNOVA 

~ so 2. III. 8.3013.00 
~ krypta kostela sv. Salvátora u Karlova mostu v Praze na Starém Městě 

Změna místa konání postní obnovy pražského Logosu

Milí účastníci postní obnovy a zájemci o ni, máme jednu důležitou změnu – a myslíme, že k lepšímu. V sobotu 2. března bychom se sešli v 8.30 nikoli v Liboci, ale u sv. SALVÁTORA u Karlova mostu – máme k dispozici kryptu, což je krásný prostor k modlitbě i meditaci. Můžeme se i podívat do kostela, kde je zajímavý umělecký experiment na postní dobu. Navíc je to lépe dostupné než Liboc. Vstup je naproti vstupu do Národní knihovny. Na nádvoří se dostanete buď z Mariánského náměstí, nebo z Karlovy ulice vchodem naproti restauraci Fridays a prodejně zmrzliny Häagen Dasz.

Ve středu 13. února začalo období postu. Víme ale, co je půst? A jak vypadá správný půst? Čeho se máme vzdát? Jaké jsou správné skutky zbožnosti? Tyto a jiné věci s námi probere Jaroslav Lorman, vyučující z Katolické teologické fakulty Karlovy univerzity při letošní duchovní obnově.

Duchovní obnova je primárně určena pro Logos, ale zveme srdečně všechny křesťany bez rozdílu církevní příslušnosti, kteří si myslí, že pro ně může být účast na duchovní obnově s gayi a lesbami z Logosu zajímavá a přínosná.

Nemělo by se jednat o jednorázově strávené dopoledne, ale o mezník na naší cestě k Bohu.
Při dalším putování se budeme mít kam ohlédnout
a o co opřít.

Při obnově budeme číst kázání na hoře (Matouš, kapitoly 5, 6 a 7). Celý text dostane každý vytištěný při příchodu na akci. Během obnovy se bude také zpívat (krátké chvály s kytarou), ale hlavním tématem bude právě kázání na hoře s důrazem na odpuštění, nehromadění pozemských statků a hromadění statků nebeských.Duchovní obnovu povede ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, Th.D. z Katedry teologické etiky a spirituální teologie Katolické teologické fakulty University Karlovy. 

Jaroslav Lorman se narodil v roce 1973 v Praze, v roce 2006 absolvoval KTF UK a v roce 2009 svou disertační prací Etika mezi rozumem a zjevením – Analýza morálně-teologického konceptu Augustina Zippeho (1746/7–1816) získal titul Th.D. V současné době přednáší na katolické teologické fakultě UK teologickou a teologální etiku a antropologii. Jeho zájmem je specificky křesťanská ‚mravnost‘ a manželská etika.


Co je to duchovní obnova?

To se dá vysvětlit příkladem: Člověk může chodit do posilovny a udržovat se fit. Pokud se chce ale zaměřit na konkrétní partii těla, zlepšit výkon nebo výdrž, potřebuje trenéra. Stejně tak i jiní sportovci nebo 
zpěváci jezdí čas od času na soustředění a tam 
rozvíjejí intenzivněji své schopnosti nebo se připravují
 na důležité vystoupení. Proto i Logos pořádá duchovní obnovu před Velikonocemi, abychom se mohli připravit na důležitý okamžik své víry a lépe jej prožít.

Půst

Postem zdaleka není myšleno jen odepření si jídla. 
Půst je zřeknutí se čehokoliv, co je v našem životě postradatelné, zbytečné nebo překážející, co nás spoutává. Skrze něj dáváme ve svém životě větší 
prostor Bohu a máme možnost více poznat sami sebe...

Několik tipů:
  • Cvič se ve zdrženlivosti: v jídle, pití, kouření, sledování televize, nakupování...
  • Přinášej páteční oběť – může mít různé formy: zřeknutí se masa, omezení konzumu. To, co je díky této páteční oběti ušetřeno, by mělo přijít     k dobru lidem v nouzi. 

Smyslu páteční oběti odpovídají také různé formy osobní a společné modlitby stejně jako služba a pomoc druhým.

Co to znamená, zříci se něčeho?

Zříci se něčeho znamená říci si DOST! Na své nutkání řekneme ne. Ve svém důsledku zřeknutí znamená mnohem svobodnější, zodpovědnější a uvědomělejší život.


  • Sobota 2. března 8.30–13.00 
  • Praha 1 – Staré Město, krypta kostela sv. Salvátora (vstup do krypty je naproti vstupu do Národní knihovny na nádvoří Klementina, na nádvoří se dostanete buď z Mariánského náměstí, z Karlovy ulice vchodem naproti restauraci Fridays a prodejně zmrzliny Häagen Dasz nebo průchodem vedle kostela sv. Salvátora nalevo od kostela při pohledu od Karlova mostu), metro A Staroměstská, tramvaje 17 a 18 Staroměstská nebo Karlovy lázně, autobus 207 Staroměstská, tramvaje 6, 9, 17, 18, 22 Národní divadlo.
Přihlaste se prosím na e-mailové adrese praha@logoscr.cz a uveďte své jméno a telefon.
Uzávěrka přihlášek je 24. února 2013. Pokud byste potřebovali pomoci s noclehem v Praze, dejte prosím vědět a pokusíme se vám pomoci.