Místní skupiny‎ > ‎Praha‎ > ‎Co se děje v Praze‎ > ‎

O šikaně v církvi a mimo ni se na půdě církve mluvit nesmí (tisková zpráva)

přidáno: 2. 8. 2015 21:33, autor: Logos, LGBTQ věřící   [ aktualizováno 2. 8. 2015 21:33 ]
Praha 31. července 2015 – Kardinál Dominik Duka se po několika dnech plných zmatků rozhodl zakázat konání dvou akcí festivalu Prague Pride na půdě Akademické farnosti Praha. Spolek Logos Česká republika na základě dohody s Akademickou farností chystal na 12. srpna besedu s americkou řeholnicí Jeannine Gramick O šikaně v církvi a mimo ni, na čtvrtek 13. srpna pak promítání polského filmu Ve jménu. Obě akce se uskuteční, nicméně ne na půdě římskokatolické církve.

Jako členové a členky spolku Logos Česká republika jsme znepokojeni a zároveň zarmouceni tím, že vedení římskokatolické církve v České republice prostřednictvím kardinála Duky a priori odmítá tuto příležitost k dialogu, kterou ve spolupráci s festivalem Prague Pride nabízíme. Římskokatolická církev v České republice se tématům šikany a diskriminace vyhýbá a pastoraci LGBTQ věřících – kteří v církvi jsou, jakkoli před tím kardinál Duka a další zavírají oči – se s výjimkou cenných aktivit v Ostravsko-opavské diecézi věnovat nechce. Mrzí nás, že ve chvíli, kdy se sami zapojujeme do tak potřebných a chybějících aktivit, a rozhodneme se pustit do organizace akcí, které LGBTQ věřící vděčně vítají, vedení české katolické církve nás nejen nepodporuje, ale dokonce nám hází klacky pod nohy bez návrhu jiných alternativ, možností dialogu či spolupráce. O tak zásadních tématech jako je šikana a diskriminace v církvi se přitom mluvit musí. Je nám smutno, když jeden z nejvyšších představitelů Římskokatolické církve v České republice Dominik Duka ve svém prohlášení tvrdí, že si není vědom žádné diskriminace LGBTQ lidí na území České republiky. Takové tvrzení nakonec dokazuje, že pan kardinál o životě své církve ví podstatně méně, než by z titulu své funkce měl.

Zaráží nás také, že lidé, kteří proti konání našich akcí na půdě Akademické farnosti protestovali a volali u kardinála Duky po jejím zákazu, dostali oficiální zprávu o vydání tohoto zákazu několik minut po rozhodnutí, zatímco my – jakožto organizátoři – jsme rozhodnutí doposud oficiálně neobdrželi. Předseda spolku Logos Česká republika Stanislav Kostiha říká: „Můj dědeček, katolický kněz, schovával za Protektorátu britské parašutisty a byl za to popraven. Moji rodiče na konci 70. a na začátku 80. let rozmnožovali samizdatovou církevní literaturu, až u nás StB udělala domovní prohlídku a kněze, který akci organizoval, uvěznila. Vždy jsem považoval církev za ostrov svobody ve světě. A dnes církevní představitelé nemají v sobě ani dost odvahy k tomu, aby napsali, že zakázali konání akce na své půdě, a namísto toho mi telefonuje neznámé číslo a říká: ‚Dobrý den, asi jste se asi doslechl, že vaše akce v akademické farnosti je zakázána, ale raději vám volám, abyste to věděl.‘ Je to smutný pád do naprosté zbabělosti 25 let poté, co církev dostala možnost růst ve svobodě.“

Jako věřící křesťané cítíme spoluzodpovědnost za to, jaké hodnoty církev vyznává a jakým způsobem je prosazuje. Tváří v tvář zákulisnímu pletichářství, donášení, cenzorství a zbabělosti, jichž jsme v těchto dnech přímými svědky, prohlašujeme: Takové poměry jsou ve společenství křesťanů a křesťanek nepřijatelné. Pojďme již konečně žít církev otevřenou, svobodnou, láskyplnou, nediskriminující a neponižující své členy a členky. Snaha o naplňování takových hodnot patří nejen k základům křesťanství, ale také k základní činnosti ekumenického společenství Logos Česká republika.

Informace o místě konání našich akcí 12. a 13. srpna poskytneme již brzy. Každopádně se těšíme a všechny věřící i nevěřící, LGBTQ i heterosexuály, srdečně zveme.

Za Logos Česká republika
Jan Škrob
Ċ
Logos, LGBTQ věřící,
2. 8. 2015 21:33
Comments