Místní skupiny‎ > ‎Praha‎ > ‎Co se děje v Praze‎ > ‎

Logos k petici na podporu manželství

přidáno: 3. 7. 2018 15:41, autor: Logos, LGBTQ věřící
Milé sestry, milí bratři,
v uplynulém týdnu byly farnosti Arcidiecéze pražské obeslány dopisem pomocného biskupa Zdenka Wasserbauera, který se i jménem pana kardinála Duky vymezil proti aktivitám skupiny lidí, která se snaží „o změnu ústavy a v ní zakotveného manželství jako svazku muže a ženy“. Jako LGBT+ křesťané se připojujeme k tomuto sice ne zcela přesnému (nikde v Ústavě České republiky není zakotveno manželství jako svazek muže a ženy), avšak ve svém smyslu zcela jasnému poselství našich pastýřů. Spolu s nimi žádáme nejen věřící, ale všechny občany České republiky, aby se vší silou postavili proti biskupy zmiňované „skupině lidí“ tvořenou členy tzv. Aliance pro rodinu a některými poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, v čele s většinou poslanců za KDU-ČSL. Jimi podněcované aktivity, které mají vést ke změně nikoli Ústavy České republiky, ale Listiny základních práv a svobod, jdou proti duchu ústavních dokumentů, o které se opírá česká státnost a svobodný život občanů. Zásadně nesouhlasíme s tím, aby si výše uvedená „skupina lidí“ navrhovaným nesystémovým zásahem do jednoho z klíčových právních předpisů tohoto státu uzurpovala pravomoc určovat, jaká konkrétní forma rodinného života má požívat ústavní ochrany. Již dnes je z Listiny základních práv a svobod totiž zřejmé, že zákon chrání rodičovství a rodinu jako takovou. Dle našeho mínění, a jistě i dle mínění našich otců biskupů, mají zákonné ochrany požívat všichni občané České republiky, včetně jakýchkoli forem rodiny, které umožňují jedinci plně se rozvinout pro dobro celé společnosti. Odmítáme upřednostňování jedné formy rodinného soužití nad formy jiné. Odmítáme jakoukoli diskriminaci všech lidí, zejména dětí, jimž nebylo dopřáno vyrůstat v rodinách sestávajících ze sezdaných manželských párů. Jako křesťané stojíme též na straně těch rodin, které z mnoha, často nezaviněných příčin, tvoří samoživitelé se svými dětmi. Právě tyto rodiny bývají vystaveny těžkým zkouškám sociální izolace, hmotné nouze a přehlížení ze strany společenství věřících. Podporujeme i rodiny tvořené osobami stejného pohlaví, mezi nimiž panuje vzájemná láska, úcta a věrnost. Věříme, že na straně všech výše uvedených, často přehlížených a tupených rodin stojí nejen naši biskupové a věřící lid, ale i sám Ježíš Kristus.

Další informace o této situaci najdete v článku Nepravdy z kazatelny? od Martina Vaňáče i v Otevřeném dopisu panu biskupovi Zdeňku Wasserbauerovi a českým kněžím od Tomáše Bílého.

O našich postojích k manželství pro všechny se můžete dočíst v otevřeném dopisu poslancům a poslankyním PSP ČR.

Logos ČR
Comments