Pozvánka na setkání 26.1.2018

přidáno: 19. 1. 2018 8:17, autor: Logos, gay křesťané
Milí přátelé,

vše dobré do nového roku, hojnost Božího požehnání, zdraví, lásky, životní pohody!

Zveme vás na první letošní setkání ostravského společenství LOGOS, tentokráte již opět na tradičním místě, v tradičním čase – tedy v pátek 26. ledna 2018 v 19 hodin na římskokatolické faře v Ostravě-Třebovicích. Díky všem, kdo dorazí, zejména pak otci Lukášovi jako hostiteli. Věříme, že bude o čem povídat, nad čím se zamyslet. Zejména pak je možno sepsat nějaké podněty a připomínky k činnosti LOGOSu, neb se blíží valná hromada, svolaná na neděli 4. února 2018 v Praze (viz připojený text níže). Zároveň pak bude též možnost motivovat poslední váhající ke správnému rozhodnutí v právě probíhající prezidentské volbě! :)

Mějte se milá děvčata a milí chlapci krásně, těšíme se na setkání.

Vaši Luky a Radek :)Vážené členky a vážení členové Logosu,

za celý výbor vás zveme na valnou hromadu našeho spolku, která se bude konat V NEDĚLI 4. ÚNORA 2018 OD 13 HODIN v sídle spolku, na faře ČCE v Praze 8 - Kobylisích, ulice U Školské zahrady 1, tedy TĚSNĚ PŘED termínem pravidelného setkání pražského Logosu.

Na programu bude zhodnocení činnosti od minulé valné hromady, seznámení se zapojením Logosu do práce Koalice za manželství, seznámení s hospodařením spolku a plány do budoucna.

Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku, a proto je velmi žádoucí, aby se valné hromady zúčastnilo co nejvíce členů. Právě na valné hromadě můžete využít svého práva a podávat návrhy, kandidovat do orgánů spolku a volbou kandidátů ovlivnit činnost spolku.

Proto vás všechny prosím, abyste si udělali čas a pokud je to jen trochu možné, abyste se valné hromady zúčastnili. 

Přeju Vám vše dobré do nového roku a těším se na viděnou nejpozději 4. února na valné hromadě. 
S pozdravem
Standa Kostiha
Comments