Ostravský Logos v zemi Václavově

přidáno: 20. 3. 2015 9:06, autor: Logos, LGBTQ věřící   [ aktualizováno 20. 3. 2015 9:06 ]
Letos v červnu to bude přesně rok, co se členové ostravského ekumenického společenství Logos začali scházet na římskokatolické faře v Ostravě­-Třebovicích (vždy každý poslední pátek v měsíci v 19.00, v letním čase v 19.30). Ostravsko­opavským biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem byl v jarních měsících roku 2014 po jednání s biskupským vikářem pro pastoraci o. Vítem Zatloukalem vybrán pro Ostravu kněz pro pastoraci věřících osob s homosexuální orientací. Stal se jím kněz věnující se problematice homosexuality o. Lukáš Engelmann, téhož času farář v Třebovicích.

Místem scházení ostravského Logosu se v klíčovém roce 2014 stala třebovická fara v rezidenčním městě biskupa ­ Ostravě. Ve městě, jehož území rozdělují řeky Odra a Ostravice mezi dvě historické země – Moravu a Slezsko. Místní Logos je tedy nejen výjimečný tím, že se nachází na území nejmladší diecéze České republiky (ostravsko­opavská diecéze byla zřízena v roce 1996), ale jeho výjimečnost sahá mnohem hlouběji. Členové společenství nejsou pouze pod ochranou moravských zemských patronů Cyrila a Metoděje, ale taktéž slezské patronky sv. Hedviky. To vše doplňuje nikdy nekončící vláda českého křesťanského panovníka sv. Václava a korunuje Panna Marie Nanebevzatá, patronka kostela v Ostravě­-Třebovicích.

Tolik darů pro jedno společenství a současně několik nabízejících se otázek. Co můžeme my jako členové Logosu církvi nabídnout? Je to vůbec nějakým způsobem možné? Postní doba přímo vybízí k promýšlení mnoha otázek, pokusům odhalování nikdy nezjistitelných tajemství a rovněž k diskuzi o našem směřování a úloze v církvi. 25 let žijeme opět ve svobodné zemi a snažíme se navázat na šťastné období českých dějin po vzniku samostatného Československa přerušené vládou totalitárních režimů v letech 1939–1989 (s výjimkou let 1945–1948). Važme si svobody, možností a pokusme se podílet na novodobém českém státě pod záštitou sv. Václava!

Modlitba: Všemohoucí, věčný Bože, dej, ať po vzoru svatého mučedníka Václava žijeme moudře a spravedlivě, ať statečně usilujeme o to, co slouží k nastolení tvého pokoje, a přemáháme zlo dobrem. Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.
Comments