Ostrava ~ předvelikonoční setkání Logosu

přidáno: 12. 4. 2015 14:33, autor: Logos, LGBTQ věřící   [ aktualizováno 12. 4. 2015 14:33 ]
Ve velkém očekávání nejkrásnějších a největších křesťanských svátků v liturgickém roce ­Velikonoc se v pátek 27. března 2015 na třebovické faře konalo setkání ostravského společenství Logos. Celý večer se nesl v duchu velikonočního tajemství („Až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího, a tak dorostli zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti.“ Ef 4,13), který byl doplněn tématem setkání odkazujícího k problematice duchovního doprovázení.

Všichni měli možnost zapojení se do diskuze o této specializované činnosti pověřených osob ­kněží, jáhnů či laiků. Vedle zpovědi a terapie (ta je nejčastěji poskytována kněžími a psychology v jedné osobě) byla představena další z možností, jak nasměrovat člověka, aby se mu podařilo zakusit setkání s Bohem a Kristem a aby se vydal správným směrem života, cestou světla. („A kde se rozjasní, tam je světlo. Proto je řečeno: Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus.“ Ef 5,14) Mnozí se podělili o zkušenosti s touto službou v rámci církevní obce a ubezpečili ostatní, že je dobré nezůstávat sám uprostřed davu a právě naopak je příjemné, pokud nalezneme člověka ochotného věnovat se tomu druhému.

Jako se o velikonoční vigilii zapaluje svíce paškál symbolizujícího vzkříšeného Krista, stejným způsobem se i v nás pokusil o. Lukáš probudit novou naději v očekávané události následných dní, měsíců a let („On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa.“ 1J 2,2).

Modlitba: Všemohoucí, věčný Bože, Tys dal svému milovanému Synu všechnu moc na nebi i na zemi, aby byl Králem všeho tvorstva; dej, ať celý svět, vysvobozený Kristem z otroctví hříchu, poznává Tvou slávu, věrně ti slouží a ustavičně Tě chválí. Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.
44
Comments