Místní skupiny‎ > ‎Brno‎ > ‎Co se děje v Brně‎ > ‎

Zpráva pro valnou hromadu o činnosti brněnské skupiny v letech 2016–2017

přidáno: 7. 3. 2018 6:30, autor: Logos, LGBTQ věřící   [ aktualizováno 7. 3. 2018 6:30 ]
Těžištěm činnosti brněnské skupiny Logosu byla pravidelná setkání, která se již tradičně konají vždy druhou neděli v měsíci odpoledne, s přestávkou v době letních prázdnin. Vedle společenské části programu (setkání s hostem, diskuse na určité téma, osobní sdílení) bývá pravidelnou součástí i rozjímání nad biblickými texty, zamyšlení a modlitba. Tato duchovni část bývá vedena zpravidla Martinou Kadlecovou, farářkou ČCE v Silůvkách, nebo Veronikou Řehákovou z komunity Sester dítěte Ježíše. Setkání se konala do konce roku 2017 v prostorách YMCA na Kounicově ulici a od začátku roku 2018 se přesunula do prostor Blahoslavova domu na Lidické. Bohužel, sbor ČCE, jehož hosty tam jsme, nám v poslední době zvýšil nájemné, takže nadále bychom měli platit 500 Kč za každé setkání, což nás asi donutí hledat jiné útočiště. Setkání se pokaždé účastní 5–15 lidí.

Oblíbenou částí setkání jsou „dozvuky“ v některé z blízkých hospůdek, což účastníkům umožňuje blíže a osobněji se poznat.

Vedle těchto setkání jednou či dvakrát do roka vyrazíme na výlet do okolí Brna. V létě se pak konají „zahradní party“ spojená s grilováním, loni jsme takto dvakrát přijali pohostinství na zahradě silůvecké fary.

Členové brněnské skupiny se pravidelně účastní jarní logosí duchovní obnovy, kterou jsme v roce 2017 pro přátele z České republiky a Slovenska uspořádali v Bystřici pod Hostýnem (5. až 8. května 2017).

Pravidelnou akcí na konci roku, která se opakuje již po řadu let, je ekumenická adventní bohoslužba, kterou díky laskavosti sboru ČCE Brno I konáme v Betlémském kostele na Pellicově ulici a které předsedá P. Jan Hanák spolu s Martinou Kadlecovou (11. 12. 2016 a 10. 12. 2017).

Logos se také pravidelně účastní festivalu Mezipatra. V roce 2016 se Martina Kadlecová účastnila panelové diskuse k filmu Freedom to Marry, v roce 2017 jsme společně vyrazili na projekci filmu Na konci světa. V říjnu 2016 jsme společně navštívili představení „On“ ze života gay komunity v Hadivadle.

Na konci roku 2016 jsme zaslali brněnskému biskupství římskokatolické církve dopis – petici, v němž jsme biskupa informovali o činnosti brněnské skupiny Logosu a požádali jej, aby po vzoru Ostravsko-opavské diecéze ustanovil duchovního odpovědného za pastoraci gayů a leseb. V létě 2017 nám byla doručena zamítavá odpověď.

V březnu 2017 jsme se mohli radovat na svatbě našich dvou členek Lenky a Martiny, jejichž svazku požehnala Martina Kadlecová v silůveckém kostele ČCE (poté co to nebylo umožněno brněnským sborem této církve).

O jednotlivých akcích informujeme veřejnost na webu Logosu a zájemcům, kteří nám poskytli e-mailovou adresu, zasíláme informaci i touto cestou.

Zástupci brněnského Logosu se zúčastnili v obou letech i osvětové činnosti: proběhlo celkem šest besed se studenty Biskupského gymnázia v Brně, dále setkání se skupinou Evangelické vysokoškolské mládeže a také jsme se zúčastnili Evangelické školičky pro děti a mládež Brněnského seniorátu ČCE v říjnu 2017.

Navázali jsme spolupráci s brněnskou skupinou křesťanských anarchistů Prázdné trůny.

Na začátku roku 2018 se brněnský LOGOS nachází ve stavu úvah, jak dále pokračovat, neboť jednak by bylo vhodné obměnit či doplnit organizační team (Slávek, Martina, Aleš, Martin, Veronika), jehož někteří členové pociťují jistou únavu či nedostatek času, jednak čelíme výzvě v podobě potřeby zatraktivnit činnost tak, aby byla zajímavá pro širší okruh zájemců. Dořešit bude rovněž potřeba otázku místa dalších schůzek.

Aleš Roztočil
3. února 2018
Ċ
Logos, LGBTQ věřící,
7. 3. 2018 6:30
Comments