O marnotratném synu, 10. 2., YMCA BRNO

Půldenní sebezkušenostní seminář podle metody bibliodramatu povedou MUDr. Dagmar Křížková a Mgr. Elena Strupková

Na seminář zveme všechny zájemce, nejen členy sdružení Logos, gaye nebo lesby. Seminář pořádáme pro max. 15 lidí. Díky semináři poznáte o něco lépe sebe, Boha a Písmo, ale také svoje bratry a sestry.

Setkáte se s marnotratnými syny, velkorysými otci a žárlivými bratry ve svém nitru.


.

Kdo jsou Dagmar Křížková a Elena Strupková?

Dagmar Křížková  je psycholožka a sexuoložka. Spolu se svou partnerkou Elenou Strupkovou . Logos před dvaceti lety zakládaly.

Elena vystudovala herectví na DAMU, režírovala a nyní se také odborně věnuje psychologickému poradenství. Jako věřící lesbické ženy se dokážou dobře vcítit životních příběhů gayů a leseb.

Co je bibliodrama?

Pojem „bibliodrama" je odvozen od „psychodramatu". Zatímco však u psychodramatu jde spíš o terapii, kdy je v popředí jednotlivec, u bibliodramatu je prvotní záležitostí proces ve skupině.

Bibliodrama chce prožít lidské jednání a porozumět mu v rámci biblických obrazů, symbolů a vyprávění.- ať už se uskutečňuje jako hra v rolích, divadlo, pantomima. 

Skupina se pokouší dramatickým ztvárněním vcítit do biblických textů a najít vztah mezi svou skutečností a skutečností popisovanou v textu. 

Důležitá je přitom identifikace. Jestliže se vcítím do určité role, vnímám „dřívější dobu dnes". Tradice a aktuální situace se navzájem interpretují.
Přihlaste se do 31. ledna!

Na seminář se budeme přihlašovat. Pošlete email na adresu Brno@LogosCR.cz s informacemi:
jméno, telefonní kontakt. Uzávěrka přihlášek je 31. ledna 2013. Maximální kapacita je 15 účastníků. Přihlášku považujeme za závaznou. Pošleme vám pak další informace.
Můžete se také přihlásit k účasti prostřednictvím facebookové události 

Důležité upozornění: Samotné setkání začíná od 14:00 hodin, po uvítání a úvodním slově, nejpozději ve 14:20 začne samotný seminář, který bychom neradi přerušovali pozdními příchody. Prosíme proto všechny účastníky o dochvilnost.

Kde se seminář uskuteční?

Klubovna YMCA, Kounicova 3 v Brně (mapa )
Dostanete se k nám například MHD z tramvajové zastávky Česká nebo Moravské náměstí. Půjdete od parku Kounicovou ulicí. Vchod hledejte na levé straně ulice. Zvoňte na zvonek "klubovna YMCA". Dveře budou označeny. 

Bude to něco stát?

Pro pokrytí nákladů na organizaci semináře (nájem prostor a cestovní náklady lektorek) vás prosíme o příspěvek 100 Kč. Bude se vybírat na místě. 


Mohlo by vás dále zajímat