Místní skupiny‎ > ‎Brno‎ > ‎Co se děje v Brně‎ > ‎

Kronika Logosu Brno: 14. 10. s Janem Hanákem

přidáno: 8. 10. 2012 16:21, autor: Logos, LGBTQ věřící   [ aktualizováno 17. 10. 2012 0:39 ]
Opět jsme se sešli a rozjímali jsme texty z Písma, které najdete níže. Vracejme se k nim v mezidobí, které nás dělí od dalšího setkání (28. 10. v Brně). Velkou radost mám ze setkání s Janem Hanákem. Jan je mimo dokumentu Věřím, který jsme promítali, také autorem rozhlasového dokumentu/zpovědi Jan o životních cestách  a duchovních obratech věřícího gaye. Najdete v archivu Českého rozhlasu. 

Jan Hanák snad mezi nás přijde ještě, tentokrát třeba i v kněžské úloze. 

Čtení z evangelia Matouš 9,1–8

Ježíš vstoupil na loď, přeplavil se na druhou stranu a přišel do svého města.

A hle, přinesli k němu ochrnutého, ležícího na lůžku. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: „Buď dobré mysli, synu, odpouštějí se ti hříchy.“

Ale někteří ze zákoníků si řekli: „Ten člověk se rouhá!“

Ježíš však poznal jejich myšlenky a řekl: „Proč o tom smýšlíte tak zle?

Je snadnější říci ‚odpouštějí se ti hříchy‘, nebo říci ‚vstaň a choď‘?

Abyste však věděli, že Syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy“ – tu řekne ochrnutému: „Vstaň, vezmi své lože a jdi domů!“

On vstal a odešel domů.

Když to uviděly zástupy, zmocnila se jich bázeň a chválily Boha, že dal takovou moc lidem.

Čtení Žalm 106, 1–5 

Haleluja. Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné.

Kdo vylíčí bohatýrské činy Hospodina, kdo rozhlásí všechnu chválu o něm?

Blaze těm, kteří se drží práva, tomu, kdo si v každém čase vede spravedlivě. 

Hospodine, rozpomeň se na mě pro přízeň, jíž lid svůj zahrnuješ, navštiv mě svou spásou, abych směl spatřit dobro tvých vyvolených, abych se radoval radostí národa tvého, abych společně s tvým dědictvím o tobě s chloubou mluvil.

Modlitba společenství

Pane, milosrdný Otče, prosíme tě:

Tvá milost ať nás obklopuje na všech našich cestách.
Ať jde před námi a provází nás
a popohání nás ke všem skutkům lásky. Skrze našeho Pána Ježíše Krista."Moje spiritualita je katolík"
, je jedno z témat, o kterých můžeme besedovat s Janem Hanákem, katolickým knězem, farářem v Bohdalicích na Hané a dokumentaristou. Budeme promítat jeho krátký dokument Věřím, který je "o Martině a jejím šíleném životaběhu, o Josefovi a jejich manželství, o třech dětech, o nemocích a diagnózách, o hloupém knězi, o tom všem dohromady jako drsné řadě zázraků, žádný čajíček." 

Den: neděle 14. 10. 2012
Čas: 14 hodin (začínáme přesně)
Místo: klubovna YMCA, Kounicova 3, Brno. Doprava: zastávka Česká (tram. 12 z Hlavního nádr. a 3, 11, 5, 4) nebo zastávka Moravské nám. (tram. 1 od Hlavního nádr. a 6) -- půjdete podél parku nahoru a zabočíte doprava, hledejte na levé straně ulice.

Program

  • Od 14 h duchovní program a sdílení se: krátké čtení z Bible, společné modlitby, představovací kolečko...)
  • Od 15 h zvláštní host Jan Hanák, katolický kněz a dokumentarista: promítání krátkého filmu Věřím ("...), beseda o filmu, zázracích, víře, katolické spiritualitě... www.hoha.cz.
  • Po 17 h se přesouváme do restaurace Ačko.

Co s sebou vedle dobré vůle, otevřené mysli a srdce:

  • Bibli,
  • jídlo a nápoje, o které se chcete podělit,
  • drobný (dobrovolný) finanční příspěvek (20 Kč) na pronájem prostor.
Těšíme se na setkání
Martin Maryška, Slávek Sohr, Martina Kadlecová

Jan Hanák 

Kněz a dokumentarista. Farář malé venkovské farnosti Bohdalice na jižní Hané. Studoval teologii, žurnalistiku a sociologii. Režíroval několik filmových, televizních a rozhlasových dokumentů, většinou pro Českou televizi a Český rozhlas, a publicistických cyklů pro Českou televizi (například seriál dialogu vědy, mystiky a umění Tančící skály s knězem a biologem Markem Váchou).

Jako scénárista spolupracoval na několika projektech s režisérem Otakárem Maria Schmidtem (seriál Po hladině, dokumenty Krajinou tichaMistr Eckhart: Světlo svítí ve tmě a tma ho nepochopilaBlázen z La Verny). Svůj první celovečerní dokumentární film Oko bez světla se nepotěší natočil v roce 2006 (oceněn na festivalu Arts&Film Telč 2007).

V současné době natáčí celovečerní filmový dokument s pracovním názvem Sochy o ojedinělém projektu mladého sedláka pojmenovávajícím ekologický a s tím spojený společenský a duchovní rozklad jižní Hané skrz analogický příběh Velikonočního ostrova v jižním Tichomoří. S historikem, básníkem a publicistou Františkem Schildbergerem a ve spolupráci s Institutem dokumentárního filmu připravuje celovečerní filmový dokument Hrdina od soustruhu reflektující naše nedávné moderní dějiny očima obětí i viníků zároveň, oceněných "Hrdinů socialistické práce".

Spolupracoval rovněž na několika divadelních inscenacích, například "Evangelium svatého Lukáše. Na rovinu." s režisérem J. A. Pitínským jako poradce a ne/herec (premiéra 2007 v Divadle Husa na provázku). Je jedním z moderátorů profilových rozhovorů Před půlnocí na ČT24 a v divadle Husa na provázku moderuje Husa kluby navazující na Kabinet Havel.