Místní skupiny‎ > ‎Brno‎ > ‎

Co se děje v Brně

Pozvánka na adventní bohoslužbu 13. 12. 2020

přidáno: 6. 12. 2020 2:19, autor: Logos, LGBTQ věřící   [ aktualizováno 8. 12. 2020 7:15 ]

Třetí adventní neděli, tj. 13. 12. 2020 v 15 hod. se bude konat adventní bohoslužba pro členy a přátele Logosu (a jejich partnery, rodiny či kohokoli) v kostele Církve českobratrské evangelické v Silůvkách u Brna (viz mapka). 
Po delší době pouze virtuálních setkání je za splnění předepsaných hygienických podmínek možná skutečná bohoslužba.
Všechny srdečně zveme.
Dopravit se je možné vlakem z brněnského hlavního nádraží (odjezd 13:45, příjezd do Silůvek 14:15).
Všechny srdečně zve
Martina Kadlecová
farářka
tel. 736 985 472

6. 7. Mistra Jana Husa, výlet do Silůvek, 14:42 od Hl. n.

přidáno: 29. 6. 2020 13:19, autor: Logos, LGBTQ věřící

Vážené přítelkyně a milí přátelé,
svoláváme prázdninový brněnský Logos do Silůvek na sváteční pondělí 6. července 2020, kde na počest Mistra Jana Husa zažehneme táborový oheň a upečeme si na něm, co kdo přinese ke společné hostině (špekáčky atp.). Připravíme příjemný duchovní program... kdo má, ať nezapomene kytaru... 
Organizujeme společný odjezd vlakem z Brna hl. n. ve 14:42, Os 11510. (Samostatné příjezdy jsou pochopitelně možné.) 
Husovské "pravda tě osvobodí" by klidně mohlo stát na našem transparentu na Prague Pride, že?

Těšíme se moc! Dostavte se v hojném počtu!
Za Logos Brno Martin, Martina a Aleš.  

Mistr Jan Hus

Rozmrazený Logos 23. 6. 2020

přidáno: 16. 6. 2020 0:34, autor: Logos, LGBTQ věřící   [ aktualizováno 16. 6. 2020 0:45 ]

Po delší pandemické pauze zveme všechny na setkání brněnské skupiny Logosu, které se bude konat v úterý 23. 6. 2020 od 17:30 (opět) ve sboru Československé církve husitské v Brně - Maloměřicích, na adrese Selská 53, dopravní spojení: tram č. 4 směr Maloměřice, zastávka Proškovo náměstí).
Na programu kromě modlitby a povídání o tom, jak jsme prožili karanténu, také promítání dokumentárního filmu "Hlavně to nikomu neříkej" o zneužívání v polské církvi.
Telefon pro ty, kdo zabloudí: 776 032 149. 

Setkání brněnského Logosu 25. 2. 2020 od 18.00

přidáno: 17. 2. 2020 7:00, autor: Logos, LGBTQ věřící   [ aktualizováno 17. 2. 2020 7:04 ]

Srdečně vás zveme na únorové setkání brněnského Logosu, které se uskuteční v úterý 25. 2. od 18 hodin v kostele CČSH v Brně Maloměřících, Selská 16/53

Setkání zahájíme krátkou pobožností, kterou nás provede sestra farářka Martina Kadlecová. Následovat bude rozprava o aktuálním stavu kampaně Jsme fér za rovné manželství pro všechny, kterou povede předsedkyně spolku Logos Veronika Dočkalová. Kromě popisu aktuálního stavu kampaně se dozvíte více o tom, jak se do ní můžete zapojit a prostor bude i pro případnou debatu nad nejčastějšími argumenty, se kterými se musíme v rámci kampaně vyrovnat.

Těšíme se na setkání!

28. ledna 2020: Cesta z města II.

přidáno: 13. 1. 2020 13:22, autor: Logos, LGBTQ věřící

Zveme na lednové setkání v novém roce. Hostem bude tentokrát zasloužilý člen Logosu Tomáš I. Fénix, který se s námi podělí o zkušenosti se založením ekofarmy a zemědělským hospodařením (pokud se Vám zdá pozvánka povědomá, beseda se měla konat již loni v dubnu, bohužel pro nenadále události z toho sešlo). Určitě zbyde čas na modlitbu a popovídání.
Setkání se koná, jako již tradičně, čtvrté úterý v měsíci, tj. 28. ledna 2020 od 18 hodin. Opět využijeme pohostinnosti náboženské obce Církve československé husitské v Brně - Maloměřicích, kde jsme byli hosty již loni v listopadu. Adresa je Selská 53, Brno. Nejlepší doprava je tramvají č. 4 směr Obřany na zastávku Proškovo náměstí, pak se vrátit cca 100 m zpět směr centrum. Kontakt: 739 359 924.

Druhá adventní neděle: tradiční logosí bohoslužba

přidáno: 23. 11. 2019 14:36, autor: Logos, LGBTQ věřící

Již mnoho let udržujeme tradici ekumenické bohoslužby pro LGBT+ na druhou adventní neděli. Letos se bude konat v neděli 8.12. od 14:00 v kostele ČCE Silůvkách. Doporučená doprava: vlak linky S41 s odjezdem z brněnského hlavního nádraží v 12:54 směr Miroslav. Příjezd do Silůvek v 13:21, poté asi čtvrt hodiny lehkou chůzí k evengelickému kostelu.
Po bohoslužbě jsou všichni zváni k přátelskému posezení na faře. (Pokud přinesete něco dobrého, bude to vítáno).
Kdybyste měli zájem zapojit se do přípravy bohoslužby, napište na brno@logoscr.cz

26.11. Návštěva u husitů v Maloměřicích

přidáno: 8. 11. 2019 13:30, autor: Logos, LGBTQ věřící

Vracíme se k obvyklému termínu setkání - čtvrté úterý v měsíci, který nyní vychází na 26. listopadu. Tentokrát vyrazíme na návštěvu do náboženské obce Církve československé husitské v Brně - Maloměřicích. Nachází se na adrese Selská 16/53. Nejlepší doprava tramvají č. 4 směr Obřany na zastávku Proškovo náměstí, pak se vrátit cca 100 m zpět směr centrum. Začátek setkání v 17:30, možno dorazit i o chvíli později.
Přivítá nás zdejší farář Vratislav Jan Marša, s nímž si budeme moci popovídat o minulosti a současnosti CČSH a o tom, jak tato církev přistupuje k pastoraci LGBT věřících. Čeká nás také prostor pro společné sdílení a modlitbu. V případě bloudění volejte tel. 739 359 924.
  

Říjnová procházka po brněnských židovských památkách

přidáno: 9. 10. 2019 0:08, autor: Logos, LGBTQ věřící   [ aktualizováno 9. 10. 2019 12:03 ]

Bývalá Nová synagoga v Brně
Ahoj všem! Po letní odmlce pokračuje naše setkávání. Tentokrát využijeme ještě pěkného počasí (doufejme) a uděláme si procházku po brněnských místech spojených s dějinami židovského osídlení. Průvodcem nám bude historik. Ujdeme asi 3 km. V plánu je rovněž posezení a občerstvení v útulné hospůdce spojené s možností probrat společně, co je nového. Sraz: v neděli 20. října v 15:00 hodin, na Moravském náměstí, u "Rudoarmějce". Kontaktní telefon: 739 359 924.

Nabídka duchovní pomoci

přidáno: 2. 8. 2019 7:36, autor: Logos, LGBTQ věřící   [ aktualizováno 2. 8. 2019 7:38 ]

duchovni pomoc 1


Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. 
(Bible Janovo evangelium 3, 16-17)

 

 

 


Uvědomění si své odlišné sexuální orientace je velmi obtížný proces, často doprovázený nepochopením nejen okolí, ale i nejbližších rodinných příslušníků. U těch, kteří jsou věřící, se mohou tyto problémy necitlivým přístupem ještě více prohlubovat. Mohou se setkávat s nejen s odsudky, ale i s obviňováním, že svojí orientací či homosexuálním chováním se dopouštějí hříchu a jsou jim odpírány např. svátosti jako je večeře Páně (svaté přijímání) atd., či jsou ze společenství dokonce vylučováni. Samozřejmě, že to vše je odůvodněno Biblí.

Bible, ale o homosexualitě tak, jak ji vnímáme dnes, nehovoří. I lidé s odlišnou sexuální orientací jsou zahrnováni do Kristovy lásky. Není tedy nutno se bát, svěřit se a najít svůj vnitřní klid a pokoj. Bůh je pro všechny, tedy i pro lidi s odlišnou sexuální orientací.

Proto v naši náboženské obci Církve československé husitské v Brně – Maloměřicích se snažíme těmto lidem vytvářet duchovní domov. Že se tak daří, svědčí i to, že součástí našeho společenství je i lesbická rodina s dětmi, či do něho patří i gayové.

Co můžeme lidem s odlišnou sexuální orientací nabídnout:

  • především duchovní pomoc
  • duchovní doprovázení v procesu sebepoznání vlastní sexuální orientace
  • poznávání Bible skrze Ducha Kristova
  • společenství věřících, které jim vytváří skutečný duchovní domov
  • svátostný život jako např. svátost pokání (osobní zpověď), křtu, svátost večeře Páně (svaté přijímání), ke které mohou přistoupit všichni, kteří jsou pokřtěni, bez rozdílu vyznání víry a příslušnosti k církvi
  • duchovní oporu v případě krize ve vzájemném vztahu
  • požehnání párům, které vstoupily do registrovaného partnerství

Poznámka:

O duchovní pomoc, pastorační rozhovor či setkání při zachování anonymity je možné požádat kdykoliv na níže uvedených kontaktech

Kontakt:

Vratislav Jan Marša, farář
mobil: 737 625 092
e-mail: marsa@ccshbrno.cz
www.ccshmalomerice.cz
www.facebook.com/husitemalomerice

Bohoslužby:

duchovni pomoc 2každá neděle v 9.00 hod.
sborový dům Betlém
Selská 53
Brno – Maloměřice
614 00

ZRUŠENO! 25. srpen 2019 – garden party v Silůvkách

přidáno: 21. 7. 2019 23:31, autor: Logos, LGBTQ věřící   [ aktualizováno 21. 8. 2019 18:54 ]

Bohužel oznámená akce se kvůli neplánované nepřítomnosti hostitelky konat nebude.
Čekají nás ale jiná pravidelná setkání, tak snad se brzy uvidíme…

1-10 of 89