Brněnský Logos se schází vždy 2.  neděli v měsíci od 15 hodin, většinou v Blahoslavově domě na Lidické 79.


         
  
   Hradec Králové


Hradecký Logos se schází vždy 2. neděli v měsíci
od 15 hodin na faře evangelického kostela v ulici Nezvalova 529/1.

 
Ostrava
 
Ostravská skupina se schází jednou za 14 dnů obvykle ve čtvrtek od 19 hodin na soukromé adrese. 


Lesbické křesťanky

Praha
 
Pražská místní skupina Logosu se schází vždy
1. neděli v měsíci od 14.30 hodin ve farním kostele Českobratrské církve evangelické U Jákobova žebříku v Praze – Kobylisích.