Brněnská skupina Logosu se schází obvykle 4. úterý v měsíci, často v modlitebně Církve československé husitské v Brně – Maloměřicích, většinou od 18.00.

 
Ostrava
 
Ostravská skupina Logosu se schází poslední pátek v měsíci na římskokatolické faře v Ostravě-Třebovicích nebo na faře Českobratrské církve evangelické v Ostravě (Červený kostel).


Praha
 
Pražská místní skupina Logosu se schází vždy
1. neděli v měsíci od 14.30 hodin ve farním kostele Českobratrské církve evangelické U Jákobova žebříku v Praze – Kobylisích.